_DSC9211-2.Mobilen

Att ta Guds verk i egna händer...

"Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande." (Apostlagärningarna 1:5)

Innan Jesus lämnade sina lärjungar uppmanade han dem att stanna kvar i Jerusalem. De behövde invänta den Helige Ande för att bli beklädda med kraft. Ovan ifrån. Tidsaspekten handlade om några få dagar. Inte ens en vecka. För då hade Jesus sagt det. 

Men om Petrus som kände ledarskapsansvar i en drabbad verksamhet så står det: "En av de dagarna reste sig Petrus och sa: Bröder! Skriftens ord måste uppfyllas som den Helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas".  (Apg. 1:15-16)

Petrus kunde inte vänta ut dagarna. Han skulle istället ha inväntat det som Jesus så väl påtalat. Den Helige Ande. Han hittar istället på egna gärningar i Apostlagärningarna och skapar ett "måste" kring det. Vi läser vidare om Petrus motivering:

"I Psaltaren står det skrivet: Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där, och: En annan ska ta över hans ämbete. Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss." (Apg. 1:21-22)

Petrus refererade till två satser i två olika psaltarversar under sina anförda "måsten". Den mest påtagliga förutsägelsen om att Judas skulle ersättas: "Låt hans dagar bli få och en annan ta över hans ämbete." (Psaltaren 109:8) Vi möter inte något annat skriftställe som bekräftar denna nödvändighet. Men när Jesus själv handplockar Saulus av Tarsus så blev han "ett utvalt vittne." Han lottades inte fram. Petrus hade ingen tilltal om att den lottkastning som han föreslog var riktig och skriften erkänner den aldrig. Den stod det inget om - varken i psalmerna - eller hos någon av profeterna. Petrus blev verksamhetssjuk. 

Här har vi den kristna kyrkans första horisontala och "papistiska" ingrepp i Guds rike, utan den Helige Andes sanktion. Om du lottar i Jesu namn utan att det är förordnat av Gud så tvingar du in Herren i ett val han aldrig har bestämt. Så valde inte heller Samuel den unge David efter lottning. Vi ser också att Mattias som lotten föll på aldrig utför en apostels gärningar. Han hade visserligen varit med från början, som Petrus anför, men det är ingen apostels kännetecken eller kriterium. Mattias skriver inte en enda rad av undervisning och säger ingenting i skriften. Det gjorde inte Justus heller. Så lotten föll inte fel på marginalen. Mattias blev en funktionär insatt av "kyrkan". Hans kallelses medvetenhet är för vag. Han har bara lappen i sin hand efter lottningen likt ett skrivet anställningsavtal och hans utväljelse kastar samma fadda skugga över den som ägde samma premisser som han själv, men som lotten inte föll på. Ett mänskligt verk.

Den Helige Ande föll när de alla var omaka par. Varför skriver jag så? Därför Jesus sände ut dem två och två. Men efter det att Judas tagit sitt liv så skulle en av dem få gå ensam... Elva personer kan inte dela sig och gå två och två. Här ser vi hur oerhört viktigt det är med den Helige Ande för verksamheten. Vi kan halta. Vår verksamhet kan halta. Men fullkomnas i den Helige Andes kraft. Skriften säger "Hans ämbete tage en annan." Det är ett omnämnande i sak. Men det står att Herren gav oss somliga till. Man tog det inte själv. Man gav inte varandra.

När Anden hade fallit och de alla blev uppfyllda då var det helt andra premisser för verksamheten. De blev ledda av Gud i realtid. Petrus är full av diktamen före Andens utgjutande. Ett kontrollbehov. Han förekom Gud och utförde ett människoverk med ett svagt skriftens underlag. Så typiskt kyrklig verksamhet där människan ska organisera Guds verk. Att Paulus hör till en av de tolv och var den som fick apostlaämbetet av Jesus själv är tydligt då han också blev verksam som en Herrens apostel. Historien vidimerar det. Paulus som inte prioriterade en penningpung men som bar på en uppenbarelse.

Vad vill jag säga? Kyrkliga beslut kan vara helt förödande - även i så små sammanhang. Ett horisontalt handlande utan gudomligt initiativ. Vi behöver det vertikala inflytandet. Att tvinga Gud genom lottning av två personer var inte enligt skriften. Det står om Jesus i psaltaren att "De dela mina kläder mellan sig och kasta lott om min klädnad" ... (Psaltaren .22.19) (Matt. 27:35) Men det var aldrig skriftenligt att kasta lott om Mattias och Justus. Man tvingade in Gud i ett val. Ett avtal. En påvlig lottning av kardinaler, om du så vill. Den ene blev utrangerad eftersom en lottning medför sånt. Den andre som lotten föll på utförde inte heller en apostels gärningar. Han blev en religiös funktionär i kyrkan och tillförde bevisligen inte några andliga resultat i Guds rike. Här har du den papistiska religionen på lur och i sin linda. Den är av människor och inte av Gud. Och den lider av ett enormt kontrollbehov.

Herren genom tjänsterna. Därför blev Paulus den av Herren handplockade. Petrus skulle ha väntat någon dag till så hade allt gått enligt skriften och inte under Petrus måtto: "måste ". Kanske bara en dag till och ett förödande rådslut hade löst sig av Herren själv. Man kan möjligen kasta lott om kläder. Men aldrig mellan människor. Det medför är en alldeles för vag kallelsemedvetenhet. Och ett alldeles för farligt bemyndigande inom områden en människa inte har befogenheter i sig själv. 

Petrus satte kött till arm och vi känner så väl igen den typiskt " kyrkliga verksamheten" utan att Herren är med i besluten. Vi får funktionärer som inte äger ett andligt ämbete. De gör möjligen mycket på den religiösa estraden men blir aldrig omskrivna i andens värld och på bibelns blad, i överförd mening.

Sådana har vi tjogvis på dussinet av i den kyrkliga världen.


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Etikettmoln