_DSC9211-2.Mobilen

Lämna ödemarken!

"Då berättade Jesus en liknelse för dem: ”Om någon av er har hundra får och upptäcker att han saknar ett av dem, lämnar han inte då de nittionio andra i ödemarken och letar efter det som är försvunnet, tills han hittar det? När han hittar det, blir han glad och bär hem det på sina axlar. Sedan samlar han sina vänner och grannar, så att de också kan glädjas över att han hittat sitt förlorade får. Jag säger er att på samma sätt kommer man att glädja sig mer i himlen över en enda syndare som vänder om, än över nittionio rättfärdiga som inte behöver vända om." (Luk.15:3-7)

Att tala är lättare än att skriva. I tal så kan mycket av det man vill säga för att omintetgöra missförstånd bakas in av andra effekter - som eftertryck, intonation, kroppsspråk och hållning. Röstförändringar och saliga rop. Men i skrift måste man väga varje sina ord. Obegripligheter har i skrift många diken.

Här är ett referat av Jesu tal i en liknelse. Orden är väl valda. Det kan du lita på. Men det är ett ord som verkligen sticker ut här. För det står att herden lämnade de nittionio fåren i ödemarken för att leta rätt på ett enda får som gått vilse. I ödemarken! Jesus redogör inte för hur herden ombesörjde de nittionio fårens välbefinnande och skydd emot rovdjur och annat, när han lämnade dem där. Det är en fråga som väcks. Nittionio får är ingen liten hjord. Men det som är så övertydligt här med detta ordval, utan vidare redovisning, är angelägenhets graden av att hitta det hundrade och bortkomna fåret. Ja, han till och med lämnar frågan retoriskt öppen. Som en självklarhet eller att alla kanske inte tycker så. A n g e l ä g e n h e t s g r a d e n ! Det är vad ordet "i ödemarken" syftar till i förhållande till det hundrade fåret. Det var bråttom! 

Jesus växlar omgående över ifrån sin liknelse till att placera illustrationen dit den hör hemma. En enda syndare. En enda! Han är beredd att lämna de nittionio rättfärdiga i ödemarken för att hitta en enda syndare. Har du läst detta förut? Det är den utslagsgivande essensen här. De nittionio rättfärdiga som ingen bättring behöver...

Jag behöver inte säga så mycket mer. Texten talar för sig själv och det är inte jag som valt illustrationen. Det är Jesus. Ordvalen är hans. Han som sätter standarden på angelägenhetsgraden!

Imorgon kommer jag totalt att ha delat ut 50.000 traktater här i Stockholm om Jesus. Det finns en oöppnad bunt på 250 traktater och den sista flyersen i den bunten är just den. Det är ett jubileum! Det är lika många människor som det ryms i den största arenan i Sverige. Friends Arena. Det är så man hittar de förlorade. Där de rör sig i stim. Församlandet till Kristi kropp har gjort de kristna till klubbmedlemmar med särintressen. Vilken kyrka tillhör du? Stereotyper! Är du rund eller fyrkantig? Är du blå eller röd? Herren lever och gör den troende levande - långt ifrån alla rutiga raster! Den kristna konformismen har passiviserat den enskilde så till den grad att man varken kommer i tjänst eller söker sin kallelse på ett personligt plan. Därför ser världen ut som den gör! Du, du är kallad.

Jag gläds under ödmjukhet och inte under självgodhet i att ha funnit traktatmissionen vara en framkomlig väg att nå ofrälsta med små medel och jag vet att flera kommer att nå hem till Gud från det arbetet i tiden. All ära till Jesus!!

Vad hjälper din salighet i kyrkan de som går förlorade? Du går finklädd dit och  mätt och belåten på ett andligt plan går du hem igen. Men helt ofarlig för djävulen! Vad hjälper det de som inte hittar fram till befrielse från synd och nöd ur en frälsande hand i tiden, då kyrkan vårdar sig om sina särintressen "i den övre salen" - otillgänglig för allmänheten!? Man vårdar sina teser och teologiskt befästa sanningar tills man självdör av ålderdom och mantalsskrivningen i tiden upphör. Vilket självmål! Vilket självmål i Guds rike. Kom med mig i korsningen så ska du få uppleva hur Guds härlighet vilar över det korset. Vad ska vi sätta för rubrik över den korsningen? Jo, det är mig Gud välbehagligt. Det kan också bli dig Gud välbehagligt.

Nej! "Giv mig barn annars dör jag ", ropade Rakel. Hon som också blev upphovet till ett skri i Rama, i ordstävet. Hon som inte bar matta ögon. Gode Gud! Den som ställer sig på muren i den andliga striden blir också hårt ansatt. Men "Han som är i er är större än han som är i världen." (1 Joh 4:4-6)

Lämna "ödemarken". Bli inte kvar där. Oavsett vad du där har att vårda. Sök det hundrade fåret. Herren väntar på att få fylla himlen med den glädje som bara du kan åstadkomma i hans tjänst och vård. Gläd Honom och du kommer att bli salig i din gärning! Hör du mig!? 

"Ty det blir mer glädje i himlen över en enda syndare som gör bättring än nittionio som ingen bättring behöver."

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln