_DSC9211-2.Mobilen

Guds löften håller!

"Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag." (Efesierbrevet 1.)

Den kristna generationen före min brukade hjärtligt sjunga; "Guds löften hålla, Vad än jag mister, Vad än som brister - de brista ej! Om himlens stjärnor än slocknar alla, Guds löften falla aldrig, nej! 

När Herren kom till Abraham och uppmanade honom att räkna stjärnorna så var det ur en vetenskaplig synpunkt ett risktagande. Varför då? Jo, många av de stjärnor vi själva ser idag och som Abraham följdriktigt också tittade på under samma premisser, i själva verket hade kunnat slocknat. Avståndet gör att det ljus vi ser från många stjärnor för länge sedan har svalnat och blivit till månar. Skenet bedrar inte men hör hemma i en annan tid. Inte sant? Här kan inte vetenskapen med all sin rationalism och tron dela rum. Här gäller vad Gud har sagt och inte mätmetoderna! Och ljuset bär Guds vittnesbörd.

Nej det ändrar inget i sak. Avstånd har aldrig varit ett hinder för Gud. Och hans löften är att "före världens grund var lagd, så utvalde han oss i Kristus Jesus till att vara heliga och ostraffliga." Därför ser vi dem lysa. Tack Jesus!

Det är det här med tider och stunder hos Gud. Han som kommer när tiden är inne. Han som är känd för att ibland komma i sista stund. Men aldrig för sent! Det har med hans konungslighet att göra. Han som kan peka på stjärnor som slocknat för tusentals år sedan - i eftertid - och de lyser ändå! Han som kan gottgöra för årsgrödor som gått förlorade - av skadedjuren - och som om ingen skada hade skett. Alls.

Vad säger han genom Malaki?

"Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Och jag ska tillrättavisa skadedjuren för er så att de inte fördärvar markens gröda, och er vinstock på fältet ska inte bli utan frukt, säger Herren Sebaot." (Malaki 3:10-11.)


"Herren ska tillrättavisa skadedjuren.", säger Malaki. En underbar formulering. Den är inte bara annorlunda och mycket litterär till sin utformning. Den rymmer på aldrig tidigare kända och oanade sakförhållanden. Det säger oss att Gud är en proaktiv Gud som älskar en glad givare, då han vill skydda vår verksamhet åt honom. Inte sant? Gud vare lov! Han som sände skadedjur vid Israels förlossning ifrån träldomshuset. Han kan också "hålla tillbaka skadedjuren under tillrättavisning" så att det blir en rik skörd. För vad är ett skadedjur? De är till för att skada, således. Annars hade de inte det epitetet.

Så räkna stjärnorna, med mig, min vän! Löftets stjärnor. Och vet om att Gud tände dem redan långt tidigare innan han sa till dig att räkna dem. Han som tänkte på sina löften årtusenden innan och långt före att de slocknade. Avståndet som tjänar hans syften.

Löftena och stjärnorna lyser med full kraft. Ja, de tindrar liksom de tar fart, för att sedan verka avta. I samma stund tar de ny fart, i kaskader, i brand, genom löftets oerhörda realitet. 

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Elena » I den Helige Andes tjänst!:  ”Ja, heliga anden behöver oss som redskap ”

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

Bloggarkiv

Etikettmoln