_DSC9211-2.Mobilen

Framåt blott till seger underbar!

På söndag är vi tillbaka i Stockholm igen från vår resa i Thailand, där vi nu befinner oss. Jag kommer att avsätta hela nästa fredag åt traktatmissionen i korsningen Gamlabrogatan - Drottninggatan. Det är angelägnare än någonsin!! 

När jag ser tillbaka på dessa år det nu handlat om, så kanske jag trodde att fler skulle varit med och ha intagit andra gatukorsningar och varit med och evangeliserat eller att resultaten skulle varit mera mätbara. Att fler skulle engagera sig, helt enkelt. Men jag sysselsätter mig faktiskt inte med de tankarna. Absolut inte! Detta är en gudomlig vision och den är uppburen av en håg mer än av en pliktskyldig lydnad. Du vet; man kan allra pliktskyldigast genomföra något för att man vet att det är rätt, eller för att en chef säger man måste, men man hade lika gärna velat låtit bli. Då går man i egen kraft. Då blir det tungt.

Jag förstår numera och bättre hur Noa kunde hålla på och bygga arken i hela 120 år. Han var buren av en vision! Det är omöjligt annars. 

Jag har ett antal tusen traktater kvar men måste förändra den nya utgåvan, framöver. Jag ber till Gud att jag ska få de rätta orden och det rätta greppet utifrån vår tid och situation. Går vi emot ett krig i Sverige - ja, då måste människor förberedas för det, så klart. Och alltför mycket talar för det. Det är oerhörda frågor. Man måste be om Guds ledning och visdom.

En sak är säker; Detta verk är bara i sin linda och Gud är verkligen mäktig i allt han företar sig. Här en sång från förr. 

             " Var vid gott mod, sa Jesus. Jag har övervunnit världen."

Fram till seger emot synd och värld, Såsom Herren sagt, lita på hans makt. Låt oss svinga Andens skarpa svärd, Kämpa till vår konungs ära.

Kör: Framåt blott till seger underbar. Han är trofast som oss kallat har. Själv han går framför oss alla dar. I hans namn finns härlig frälsning.

Härlighetens lön oss vänta där, Låt oss löpa så, att vi kronan få. Om i tro vi gå, han kraft beskär, Och en härlig seger vinnes.

Hem till staden, strålande i ljus, Där på Sions höjd är blott frid och fröjd. Dit vi gå och där i Faderns hus, Skall vår lovsång evigt klinga.

Kristi stridsman kämpa seger vinn, striden snart är slut, du får vila ut. Snart i staden skön vi tåga in, Och vår konung hyllning bringa.


Sångförfattare: Thoro Harris fr. eng. Algot Hed.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln