_DSC9211-2.Mobilen

Ryskt incitament utanför Simrishamn

I år är det 70 år sedan ett profetiskt tal om en väl beskriven invasion av Sverige skulle ske. Det var Anton Johansson, finnmarksprofeten, som varnade för det. Han som förutsade Titanics undergång i realtid. På 1950-talen fick pingstvännen Birger Claesson se syner som åter aktualiserade den dom, som han definierade det, vilken vilade över Sverige. De kristna förstod då allvaret och en landsomfattande tid av bön till Gud bland Guds folk avvärjde invasionen. Det menade Birger Claesson själv som avled i tidiga år. Gud är ingen robot. Han har en personlighet. Personligheter är rörliga.

Men i år är det 70 år sedan domen avvärjdes. Bibeln är mycket ogenerad när det gäller talet 70. Jesus förutsade Jerusalems tempels nedbrytning, vilket skedde år 70 e.Kr. Profeten Daniel upptäckte 70 år efter profeten Jeremia proklamation om en landsförvisning och en återkomst till Israel. Förutsägelsen uppfylldes till punkt och pricka. Sjuttio år... Efter sjuttio år. Sjuttio års veckor. Siffran går igen! 

Jag har skrivit om detta sedan 2014 och om en förestående invasion av Sverige. Sedan dess har väldigt mycket skett. Krig i Ukraina. Sverige och Finland har sökt medlemskap i Nato, vilket var en otänkbarhet för bara ett par år sedan. Och ett USA som är i administrativ och författningsmässig upplösning! 

Den allt oroväckande frågan är vad Ryssland ämnar göra norr om Bornholm i framtiden. Där utfördes det sabotage mot Nord stream 1 och 2. Det kunde istället ha skett i höjd med Åland för att bevaka egna ryska intressen där. Det kunde skett utanför Gotland. Men sabotagen på pipelinen skedde vid inloppet till Östersjön, på ömse sidor om Bornholm. Så militärstrategiskt. Det ger Ryssland ett påtagligt incitament att närvara i området under förevändning att laga ledningarna. Det kan ingen ta ifrån dem. Ett sabotage som ser ut som en tanke. Åland och Gotland är fortsatt en utsatt ö-grupp. Det är fullt möjligt att sänka ett hangarfartyg, men den som besitter Åland och/eller Gotland är osänkbar och har dominans över Östersjön. Bornholm är kanske än mer utpekat med de två gasrören "likt en gripklo" om ön på ömse sidor. Vi kommer att få se stora ryska marina enheter och aktiviteter där då vi närmar oss ett Nato medlemskap. Var så säker!

Obevisat vem som sprängde gasledningarna inom svensk och dansk ekonomisk zon, så ligger Bornholm som en sten mitt i infarten till Östersjön. Östersjön som blir ett innanhav för Nato om Sverige och Finland går med i miltäralliansen. Det är och kommer att vara en otänkbarhet för Ryssland som har två strandtomter vid Östersjön. En i Kaliningrad och en i St:Petersburg. Det finns ingen strandägare som inte slår bakut när strandtomtens gränser inskränks. Ingenstans i världen! Och här har vi med en aggressions makt som Ryssland till granne att göra.

I år är det 70 år sedan överbevisande profetiska syner delgavs en enkel Herrens tjänare. Kristenheten är inte på något när i stånd att bemöta dessa faktorer. Och jag tror inte att domen kommer upphävas. Varför? En dom är en dom och den har i sin jurisdiktion ett avmätt straff till förfogande. Varför? På förekommen anledning och utan lösa grunder! Vi är världsledande i ogudaktighet och orättfärdighet. Och i omoral. Vi har hört Guds ord genom många väckelser och förkunnelser. Men har inte tagit vara på kunskapen om Gud. Ingen nåd utan dom. Och inget straff utan bakomliggande orsaker.

Jag läste imorse en artikel i DN och kan konstatera att de uppgifter som det skrivits om här i bloggen sammanfattar nu DN. Östersjön är en framtida orosplats. Frågan är inte så mycket om Sverige går med i Nato utan hur mycket Sverige kommer i främsta linjen i en kontrovers med Ryssland. Incitamentet är Östersjön och den utlösande faktorn är redan inplanterad norr om Bornholm. I två sönderbombade gasledningar. Vi kommer alla ihåg vad som hände. Östersjön blev till en bubbelpool. Men inga fartyg från Kaliningrad eller St: Petersburg sändes ut till platsen. Möjligen något enstaka fartyg men inte i proportion till det som skedde. Det hade varit en logisk reaktion. Men om du själv har initierat sabotaget - ja, varför ska du då skynda dit? Syftet är uppnått och förevändningen att bombastiskt närvara i området blev förlagt på framtiden. Då drar det ihop sig på Östersjön.

Kom ihåg vad den ryska regimen sa när Finland och Sverige sökte medlemskap i Nato: "Går Sverige och Finland med i Nato kommer militär tekniska åtgärder att vidtagas ". Sedan började det bubbla från sjöbotten. Meningen har analyserats av militära bedömare men står utan konkretion. Åtminstone oredovisat. Det är det hotet vi lever under. Det är sagt i närtid av en aggressionsmakt 70 år efter domen avkunnades över Sverige, samma stat som pekades ut för Birger Claesson.

Hade Birger Claesson levt idag hade han ropat med full kraft; "Dom över Sverige! ". Hur skulle han annat med den insikten? Ja, så hette också hans lilla skift. 

Jag länkar artikeln från DN här nedan. 

https://www.dn.se/ostersjons-nya-maktbalans/

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Elena » I den Helige Andes tjänst!:  ”Ja, heliga anden behöver oss som redskap ”

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

Bloggarkiv

Etikettmoln