_DSC9211-2.Mobilen

Jag ska fästa senor på er

" Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. ” (Hesekiel 37)

Svante Pääbo, en av Nobelpristagarna i år, har fått sitt pris för att han gjort framsteg i att kartlägga neandertalarnas arvsmassa. En enda liten benbit räcker för att rymma facit på dessa tidiga människors anlag och liv. Det är en helt svindlande insikt som för hundra år sedan skulle te sig utopiskt om någon hade kunnat förutsäga det. Men nu har det skett. Man kan till och med se vad de gamla faraonerna hade ätit över tid och vad de bar på för sjukdomar genom benmassa. Är inte det otroligt?

Dagens text från Hesekiel bok är en märklig fråga ställd av Gud - han som inte vet av några begränsningar. Frågan är ställd ur ett liknande perspektiv men med mycket sämre utgångsläge, på sitt sätt. För här handlade det om att resa upp ett helt folk som bara bestod av högar av uttorkade ben och inte bara för att härkomstklassa dem.

I dalen dit Hesekiel kom kan du om det vore idag, DNA testa, och se att benen hörde ihop en gång i tiden. Du skulle också kunna se att de åt av samma mat. Och drack ur samma klippa. Du kunde se att de tillhörde samma folk. Men ur ett mänskligt perspektiv inget, inget mer. I övrigt har de bara ett gemensamt; De hade alla gått under. "Kan dessa ben få liv igen? ", frågade Gud profeten. Här står vetenskapen rådlös. Här står vi rådlösa. Hur får man liv i ben? I torra ben.

Gudsmannen som kände Herren svarade; "Herre, du vet det." Är det för övrigt inte samma svar som Petrus gav Jesus då han blev kallad till fördjupad tjänst? "Herre, du vet det." "Herre, du vet det." "Herre, du vet det." Det ligger en underdånig reservation i de orden. Vi kunde kalla det för gudsfruktan. En fullständig överlåtelse till Gud om vad svaret och återrepliken skulle kunna vara och inga egna övertoner eller andra ambitiösa förslag på något utförande, bara följsamhet likt en blind som leds av en betrodd som ser.

Samma svar finner vi här hos Hesekiel. "Herre du vet det." Sedan kommer detta bönesvar från Herrens sida; "Jag ska sätta senor på er "... Eller " Jag ska fästa senor på er ", som det står i en annan översättning. Han säger inte; "Jag ska sätta krokar i er. Eller tvinga er eller locka er." Det säger Gud till Gog. Och till de som kränker förbundet med Gud i Daniels bok. Nej, här handlar det inte om brutalitet eller något av lukrativt eller av frestelsens förföriska värde. Senor handlar om organism. Senor handlar om band. Mänskliga band. Band som är avmätta efter varje senas uppgift. Senor, som förbinder muskler med skelettet. Det som skapar förutsättningarna för rörelse och funktioner.

Senor var det första Gud själv ämnade skapa, enligt Hesekiel. "Jag ", säger han. Det fanns också inslag som profeten skulle ta sig an. Men det fanns denna överjordiska och himmelska åtgärd som bara Gud kunde göra - han som av ett enda revben skapade Eva åt Adam. Han fogade dem samman. - Jag ska fästa senor på dem!  Jag ska göra det, säger Herren. Det talar om ett samlande. Om ett församlande!

Vi går in i en fruktansvärd tid då Kristi brud, som är Guds församling, går in i ett degenererat tillstånd. Ett fall ifrån sin höga position man nu lämnar. Ett avfall. Kyrkan blir till ett öppet hus för allt och alla. Men utan omvändelse! En andlig bordell under liberalteologi. Vad är det typiska för en bordell? Man umgås med många olika herrar mot betalning och tillgodoser deras behov. En av "herrarna" är de som tidigt i denna utveckling köpte konserter när din pastors styrelse började hyra ut din kyrkolokal. Varför? För pengar. Så harmlöst, kan tyckas. Men det var en markör på avfallets väg. Det är ju inte ens en vänskapskram med världen, tycker någon. Men det finns förmögnare krämare du Filadelfia, i mindre Asien. De står på kö för att ge dig sina gåvor in natura. Bara du släpper in dem. Släpper in allt och alla. Undergången är nära!

Jag såg detta med egna ögon för en tid sedan. Rörstrandskyrkan hade tuggummiautomater i entrèn med öronproppar för fem kronor. Samma kyrka som på ojämna veckor bad för sjuka och döva, erbjöd hörselskydd under ogudaktiga konserter. De kunde skada sin hörsel... Vilket hyckleri, i Guds hus! En kram till världen för pengar skull. Så profant men inte oskyldigt. Utvecklingen har rasat vidare med hög hastighet. Guds folks vardagsrum blev redan på 1990-talet en marknadsplats för månglare. Nu har detta Guds hus blivit till en enda "förgård". Och prästen hittar inte tillbaka till "det heliga". Arken är stulen! Var är nådastolen? Pärmarna och klammern kring Guds ord. Innehållet som villkorar vår frälsning.

Judas var också en tjänstvillig person mot betalning. Kyrkan säljer ut sin teologi, sin bibel, för de statsbidrag staten ger och måste nu återbetala in natura. Det gör hon genom att låta alla utan åtskillnad få tillgång till henne. Bildspråket känner vi igen från profeterna i Israel. Det är därför också följdriktigt att vår Herre kommer att i denna sinnebild uppväckas av helig svartsjuka och vrede! Det är bibelns lära - du som trasat sönder din gudsbild på teologiska fakultet till liberal oigenkännlighet. Pingstpastorer som gör jämförelsen mellan konströk från rökmaskiner med röken från brännofferaltaret i Gamla testamentet. Ingen rök utan eld. Och ingen eld utan offer! Syndaren måste omvända sig, du som förvaltar heliga ting fel. Det lär vi oss första året i söndagsskolan. Bibeln är sträng emot främmande eld. Men låtsas-rök hur har den hamnat bland de frikyrkliga!? Stäng ned och slå igen. Eller omvänd er! Ni vanhelgar Jesus namn. Och ni kommer att uppväcka profeter emot er!

Men jag ser något annat också. Parallellt. Gud vare lov!!  Om än i liten skala. Jag ser "pärlemor-vita senor" som otvunget men mycket naturligt fogas samman. Det är Kristi brud som han utväljer från världen. Det är hon om vilken vi kan läsa om i Höga Visan som blir slagen av väktarna i staden för att hon berörts av doften från Brudgummens hand, som han sträckt in genom hennes dörr till beröring. I den sista tiden väcker Gud upp en ny brud likt de ben som på Hesekiels tid stod upp och blev Guds nya egendomsfolk i Israel. De blev de förfäder till dagens Israeler som lever där än idag, efter Herrens ord. "Jag ska fästa senor på er"...

Jag vill uppmana dig som drabbats av ett teologiskt paradigmskifte i din församling; "Fly!!" Lämna den för ditt livs skull. Du kommer inte att kunna bromsa utvecklingen. Varför?  Jo, det skriver Daniel om. "Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut." ( Daniel 11:32 ) I en annan översättning står det "skall han med hala ord locka till helt avfall." Så exakt uttryckt av bibeln. Det är det som sker nu. Bibeln smulas sönder av demagoger och liberal teologer. Pratkvarnar som skruvar på ordens innebörd och förfalskar evangelium. Fly! Fly som Lot gjorde så att inte Guds vrede drabbar också dig.

Vad är ett förbund? Det finns många förbund i tiden. Den katolska kyrkan betraktar äktenskapet som ett sakrament. Det är det inte. Men det är bibelns syn på mänsklig samlevnad. Ett gudomligt förhållningssätt att leva efter. Det är inget sakrament men ett förbund. Ett förbund som inte får brytas hur som helst. När får det brytas? När otukt skett. Eller om någon dött. Går du på gudstjänster där man ska blunda då syndaren begär förbön av respekt för syndaren, när man samtidigt är underlåten med synden i sig? Det är en skymf mot Kristus! Den helige Ande ger inte sin sanktion till det. Den helige Ande förkunnar om rättfärdighet, synd och om dom. Han skäms inte för namnet Jesus vid syndabekännelser. Tvärtom! Han pekar med hela handen på Kristus! Stryp ditt tionde till din församling. Kväs den kyrkan inifrån, om det är så. Sluta gå där och begär ditt utträde. 

O... se, ja, se hur Gud i det fördolda väver den fibrösa bindväven. Senorna. Benkotor och förtorkade ben får liv igen. Han väcker upp en brud i vår tid! Jesus församling. I en obefläckad klädnad. Obefläckad av världen. 

Den värld som nu delar och penetrerar sönder frikyrkan till oigenkännlighet.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln