_DSC9211-2.Mobilen

Du måste falla. Falla i jorden. 

"Jesus svarade: ˮStunden har kommit då Människosonen ska förhärligas. Det jag säger till er är verkligen sant: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som hatar sitt liv i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon tjänar mig måste han följa mig, och där jag är ska även min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom." ( Johannes 12.)

"Om vetekornet inte faller i jorden och dör "... varför används just ordet falla i, i denna redogörelse. Vi vill ju bli upplyfta och uppburna av olika slags framgångar. Måste verkligen vetekornet genomgå en så hård sista behandling innan dödsprocessen startar, som att falla i jorden? Det står ju inte att kornet läggs i jorden - vilket språkligt inte skulle inskränka på betydelsen av handlingen. Alltså under kontrollerade former. Inte heller att det kastas i jorden. Men att falla i upplevs som lite okontrollerat. Vem faller frivilligt, så att säga, för att ge struktur åt innebörden. 

När vi går till den ordagrant översatta grundspråket så formuleras det så här, ord för ord: "Om inte kornet vetets fallande i jorden "... Det är ju oerhört, vänner! Det finns inga synonyma begrepp för denna rörelse. Och fallandet är i presens. Det är en ständigt pågående form med avseende på den förberedande processen innan det hamnar i jorden. Att falla i är inget positivt begrepp.  Jag tittade vidare på ordet pesòn och dess grundbetydelse och blev upplyst. Det står för: "falla omkull ", störta, falla ned, falla bort." 

Det här är de ord som Jesus talade inför sin korsfästelse. Han talar naturligtvis om sitt eget liv och sin bortgång. Men det är också korsets väg för oss var och en på efterföljelsens väg av Jesus - även om vi inte är kallade att korsfästas.

Bilden som Jesus använder sig av är från jordbruket. Men man kan beskriva ett såningsarbete på många sätt. Kunde Jesus inte valt ett annat sätt för det beskrivande genomförandet? Det kunde till exempel stå att man måste böja sig ned i ödmjukhet och lägga sitt frö försiktigt i jorden. I andakt och vördnad för den gudomliga principen. Under djup fromhet. Resultatet kunde bli detsamma. Det växer inte bättre för att det "faller " i jorden eller läggs ned i den. Inte sant? Men nej! Och åter nej! Jesus sa att det måste falla i jorden. Vi förstår rörelseriktningen i det obekväma. Vi vill gärna ta emot med händerna under protest över vad som sker oss i vårt inre liv. Det är början på självlivets död.

O, de mest brukbara i Guds vingård har varit de som brutits, som fallit i sin egen förträfflighet. Tänk att en av nyanserna i just detta ord och sammanhang handlar om att "falla omkull". Att störta! "Den som har fått mycket förlåtet förlåter också mycket." Det hittar du inte hos de förträffliga. Okrossade människor som mäter sin omgivning utifrån sin egen karaktärs förträfflighet och där nåden bara utgör ett tillägg i den kristna bekännelsen.

En uppmuntran till dig, du kristne, som upplever kamp och strid. Jesus valde att beskriva inbäddandet i jorden genom att falla i den. Vi kan inte skriva bara falla för det blir då ensidigt beskrivet. Men falla i jorden. Något som är större och utom din kontroll, således. 

Du är i din fulla rätt att vara inom ditt skal. Vetekornets skal. Men vill du ha ett utgivande liv i Gud då måste skalet lossna från vetet. Det är innehållet, ditt inre som måste överlämna dig åt dödsprocessen. Självlivet och anseendets död. Falla i och inte ömsint eller med stor respekt för vetekornets värdighet läggas försiktigt i jorden med några fina fingerrörelser. Kornet behöver fort ner i jorden för att så fort som möjligt förmeras, i Guds rike. Vetekornet måste falla i jorden. Det är vetekornets lag. Men du slipper att kastas.

Vi som strävar efter att bli upphöjda, ansedda och beryktade. Det är en felaktig och motsatt rörelseriktning till att förneka sig själv och falla i jorden.


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Etikettmoln