_DSC9211-2.Mobilen

Sjung till Jesus ära!

All väckelse har sin förutsättning i en hunger och längtan efter Gud. Den tar sig många, många uttryck. Inte så sällan finner den sina uttrycksmedel i sång. Sången som både är av tillbedjan och av undervisande art. "Gud tronar på Israels lovsånger", står det. Vad betyder det? Ja, det är från tronen maktens verkställighet utgår. Dekreten. Direktiven. Satan avskyr denna gudstjänstform. Den påminner honom för mycket om himlen. Hans preexistens i ett bättre vara. Sjung! Då ska han fly bort ifrån dig. "Stå honom emot, fast i tron." Han har inte all makt. Bara dåligt inflytande. Hos Jesus befinner den sig! 

En väckelse på 1900-talet kom i tidigt skede att kallas för Sångarväckelsen. Det började komponeras sånger för att det sjöng inom de frälsta. Den ena sången efter den andra. I samma trons ande. Sedan gick det inte att hålla emot längre. Det sjöngs oavbrutet. Och det spred sig. Gudstjänsterna började timman före utsatt tid och kunde pågå hur länge som helst och ville aldrig ta slut. Många blev frälsta.

Här en egen komponerad sång av Sara Vingren. Så enastående. Jag säger inte att det är amatörmässigt. Jag kan för lite om musik. Men jag säger att budskapet når fram i enkelhet. Enkelheten som alltid är utsatt. Varför? Man måste bräda varandra i artisteri om man vill bli framgångsrik i världen. Men inte på Andens område.

Jag vill uppmuntra dig som det sjunger inom. Du som trakterar ett instrument. Ta fasta på den inre tonen, din tillbedjan och din innerliga glädje i Jesus! Låt ingen ta den ifrån dig. Den är likt ett källsprång som ökar i flöde när man öser ur den. 

Skriv och sjung på svenska. Låt dig inte luras av den tuffhet som en Hillsong kultur sätter på den religiösa marknaden, med artificiella medel. Jag säger det rakt ut. Om kejsaren går omkring naken så ändrar det inget i sak. Gud vill bekläda oss med helige Andes kraft! Det är inget fel att sjunga på engelska. Det är inte det jag säger. Men det finns en trend i detta som har med image att göra. Det är inte en kultur som ska odlas. Imagen. Den hör köttet till. Den tillför inget av andligt värde. Skriv på svenska. Vårt modersmål. 

Denna sång är egen komponerad. Det är så det börjar. Tack för att du gav den en svensk text, Sara. Jag vill uppmuntra dig och andra. Fortsätt! Tappa inte tonen. Sök inte perfektion. Den låter bara hörarna fokusera på ovidkommande saker. Det är inte den som är avväpnande. Sök enkelheten. Enkelhet är inte synonymt med kraftlöshet men den känner sig hemma i en ödmjuk ställning.

Du vet hur det var när man var liten. Man drog med en käpp intill ett litet vattenflöde. En bäcks tillflöde, möjligen. Under livets svårigheter eller av tårar under skratt, vid fuktat jord. I glädje som i nöd. Vattnet drar sig genast dit vid fårad tillvaro och du kan aldrig veta hur stor flod du lagt grunden till. Så är det med den källa som flödar i den kristnes inre. Gräv fram den! Till slut brister fördämningar och andra blir berörda. I en störtflod. Det kallas för väckelse!

Jag vill uppmuntra dig till sång. Ni och du som fått denna särskilda gåva. Glöm inte att i gamla testamentet så uppväckte sången den profetiska gåvan i många gudsmän. Flera av profeterna kom i hänryckning genom sång. De blev utom sig och började tala ur Guds mun. En mäktig resurs.

Den helige Andes grundspråk är inte engelskan. Den helige Andes grundspråk är ödmjukhet och förkrosselse och inte under självhävdelse. Ta dig förbi attityderna, professionalismen, artisteriet. Fokusera på Jesus och den helige Ande kommer att lägga sin hörbara röst i din sång. Känn dig inte ensam eller specifikt unik. Bevara din särart. Lägger den helige Ande sitt därtill då kommer du att nå fram! Han kommer att öppna människors hjärtan med din sång.

Och för Ordet.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln