_DSC9211-2.Mobilen

Brännpunkter

"Och HERRENS ord kom till Jeremia för andra gången, medan han ännu var inspärrad i fängelsegården; han sade: Så säger HERREN, han som ock utför sitt verk, HERREN, som bereder det för att låta det komma till stånd, han vilkens namn är HERREN: Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner. Ty så säger HERREN, Israels Gud, om husen i denna stad och om Juda konungars hus, som nu brytas ned för belägringsvallarna och värden: Man har kommit hitin för att strida med kaldéerna, och man skall så fylla husen med döda kroppar av människor som jag har slagit i min vrede och förtörnelse, människor som genom all sin ondska hava vållat att jag har måst dölja mitt ansikte för denna stad." ( Jeremia 33 )

Herrens ord kom till Jeremia på fängelsegården, står det. Och för andra gången. Gud kommer om och om igen. Och inte bara till Jona. Från vår sida handlar det många gånger om tröghet och från Guds sida är det angelägenhetsgraden. 

Jeremia satt i ett fängelse. Vad hade han gjort? Finns det ingen bättre evangelist att lyssna till än någon som så misslyckats med att predika ett väl avvägt budskap? Kommunikation är varje företags ledord. Kommunikatörer som blivit ett eget skrå för att jämna mark för företagsvisioner och ISO certifieringar. Jeremia satt i fängelse för Guds ords skull. Han måste varit felrekryterad av Gud. Vilken drummel som går så hårt och oskickligt fram. Ska man vinna människorna kan man väl inte stöta bort dem i samma andetag. Inte så Petrus då han predikade. Då frågade man; Bröder vad ska vi göra? De kände ett stygn i sina hjärtan, står det. Stygn? Är inte det löptråden läkaren syr ihop såret med? Ett svärd gick igenom dem under förkunnelsen. Guds ord som har sin gudomliga uppgift att skilja åt det som växt ihop. Synden hör inte ihop med oss. Den är invasiv och måste bort.

Vad gör Jeremia i ett fängelse? Ja, det här är en pastor som inte ber församlingen blunda när syndaren ska omvända sig, så att syndaren inte ska få det jobbigt när han bekänner sin synd. Omvändelser som ska gå så obemärkt förbi som möjligt... Det finns inga födslar som inte smärtar. Det är vånda och kamp. Livmodern är fortfarande den starkaste muskeln i en kvinnokropp. Den vill inte släppa taget. Det ligger i sakens natur. Både barnet och vattnet kunde då komma ut för tidigt. Så blir du också döpt och vatten tappas upp åt dig efter att du blivit frälst. Vattnet går när du är klar! Och ett barnmorsketeam betjänar så inget går galet. Det finns inga barnmorskor som blundar vid den nya födelsen. Det vore tjänstefel och straffas hårdare än vid vägran att utföra abort. Sluta smäda namnet Jesus vid inbjudan till förbön under uppmaning att församlingen ska blunda. Himlens änglar skyler sina ansikten inför Guds helighet. Det är en annan sak. Men vi blundar av hänsyn till vårt och andras anseende under synden. Det är mer än ett fikonlöv över blygden. Det är att smäda namnet Jesus. Gud är helig och hans ögonsten är Jesus. Han är vår frälsare och inte vår skam! 

Jeremia befann sig på fängelsegården, står det. Det säger oss att han åtminstone inte satt i isoleringscell. Gud tillser att vi lever under en öppen himmel, i hans tjänst, även om vi kan finna våra omständigheter vara begränsade. Det kan ibland dröja hela dagen, om vi använder den bilden på en lång tidsrymd, men när vi till slut under "självlivets-frihetsberövring" föres ut till fängelsegården om kvällen, så ska vi se att Abrahams stjärnor likt löften lyser klart på himlen. Hade vi gått före Gud dit ut hade vi aldrig sett dem. Annat ljus hade solkat visionen. Så ofta Herren då får komma till oss en andra gång!

Finns det inte någon i nya testamentet vi kunde läsa om istället, som hade en mer tilltalande och representativ position än profeten i fängelset? Fängelser är så motbjudande. Nej, de nytestamentliga evangelisterna åkte också in och ut ur fängelser - för Jesus skull. För vittnesbördet om honom. De var inte några inställsamma evangelister. De fäktade inte med evangeli svärd med skidan på. De drog svärd.

Att längta efter att sitta i fängelse är inte friskt. Det är rätt så självklart. Men dagens förkunnare ser inte fängelser som en konsekvens av att evangelium förkunnas. De ser bara de konsekvenser och andrahandsverkningar en fängelsevistelse skulle föra med sig. Därför anpassar vi förkunnelsen så att vi blir oanstötliga. Därför kan vi inte heller validera en fängelsegård och dess betydelse. Och vi får aldrig vara med om att en ängel bryter upp låsen och släpper ut oss.

Gud säger till Jeremia; "Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner."  Sedan börjar Gud att tala till honom utan att vi får veta om Jeremia ropade till honom eller inte. Är det att hårddra texten? Nej, jag tror att det är som det står. Gud hade så mycket han ville involvera profeten i att han liksom talade ändå. Men han ville ha sin tjänare med sig på tåget.

Det är så iögonfallande i texten när Gud säger; "Ropa till mig! " Det är något annat än att sitta i ett hörn i kyrkan och tända ett ljus till åminnelse över Gud och vår fromhet. Det finns inte kyrkvaktmästare nog i Guds rike att med kyrkstötar väcka alla som hamnat i sakro sankt koma. Det är på något vis som att Gud vill se en verklig vilja och av samma angelägenhetsgrad som han själv äger vid ropen. Tillropen. Och vad är det Gud säger till Jeremia som var hemligt? Om inte Gud sa det till honom, var skulle annars Jeremia ha hört det ifrån?

..."människor som genom all sin ondska hava vållat att jag har måst dölja mitt ansikte för denna stad."

Då kände jag igen mig. Avsaknad av Guds härlighet. Oväckelsetider. Det här är ju vår tid och vår stad han talar om.

Det får vara hur opassande till texten som helst här och möjligen ett verkligt plumpt avslut också för dig som trott att mitt anfall gått över, men:

- En biograf sökes för evangeli verksamhet i Stockholm! 

Evangelium ska åter förkunnas med makt och myndighet. Den helige Ande vill höja volymen, höja diskanten och basen. Guds röst vill höras i 5:1 ljud. 

De femfaldiga tjänsterna i Kristus under ett ackord.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Etikettmoln