_DSC9211-2.Mobilen

En enda bön. Så oerhört!

"Elia var en människa, med samma natur som vi. Han bad en bön att det icke skulle regna, och det regnade icke på jorden under tre år och sex månader;åter bad han, och då gav himmelen regn, och jorden bar sin frukt." ( Jakobsbrev 5 )

Guds ord talar till oss med olika betoningar och med skilda nyanser. Guds ord är levande. Därav.

Elia var som du och jag. En helt vanlig människa med allt vad det kan innebära av önskningar, förbehåll, brister, svagheter, stolthet eller förmåga. När jag läser dessa meningar fylls jag med hopp. "Elia bad en bön ", står det. Och han bad konkret att det skulle upphöra att regna. Då slutade det att regna i tre och ett halvt år. Det står inte att han bad om uppehåll av regn under så lång tid. Det var Guds val med avseende på tidsperioden. Men han bad uppenbarligen efter Guds vilja. Annars hade det inte upphört att regna. Elia bad landet in i hungersnöd. Har du hört något liknande!?

När Elia kom i konfrontation med kung Ahab så säger han "att det inte skulle regna med mindre än att han själv säger det."  Vilket oerhört anspråk! Jakob skriver att Elia bad en bön till. Och då började det att regna igen. Efter tre och ett halvt år. Gud hör bön!

Bibelordet pekar på oss och vädjar till vår håglöshet. Den pekar på vår okunskap om den tid vi lever i och den sätter inte himlen i verksamhet. Hör du mig?!

Jag har bett Gud om att sända nöd över Sverige. Varför skulle jag inte kunna skriva om det? Det är sant. Vi jämför oss inte med Elia. Men skriften gör det!

Elia bad en bön, står det. En bön. En! Han hade inte ens en bönevecka i frågan. Ohh...jag tror att det finns tusentals ögonblick där vi kan öva vår gudsfruktan i att välja det som är välbehagligt för Gud och som ligger på hans hjärta. I stort som i smått. Gud har bestämt möte med människan. Ju förr - dess bättre!

Jag hörde en predikant säga att Noa aldrig bad för sin samtid. Han bara predikade. Därför räddades det inga fler än de i hans egen familj... Abraham bad bara för de rättfärdiga. Därför räddades inte fler i Sodom än de rättfärdiga...Det är naturligtvis ett snedvridet sätt att förklara det så.  Jag köper inte den utläggningen. Jona bad överhuvudtaget inte för folket i Nineve - i så fall. Inte vad vi vet. Men alla blev räddade. Gud vill ingen syndares död! Ingens. Så är det sagt.

Men när vi ber efter Guds vilja då hör han oss. Och han svarar på bön.

I morgon så kommer elpriset i Finland att öka med tio procent. Åtminstone om vi ska översätta den elbrist på tio procent som Ryssland skapar, då de inte längre kommer att exportera el till Finland. Jag har inte bett för Finland. Så det är inte det jag vill säga. Men jag ber att Gud riktigt ordentligt ska skaka om vårt land. Jag är av den uppfattningen att det också ligger på Guds hjärta. Av nöd tvunget. Det svenska folket behöver vakna. Väckelse kommer av att vakna. Väckelse är inte alltid tungotal i korus. Nej, det är fulla bönehus i nöd till Gud!! En biograf kan vara ett bönehus. I nöd tider.

Jag skäms inte över det och är inte högmodig över det heller. Det är bara ett faktum. Gud är mitt vittne! Så konkret och verklighetsförankrat var det också för Elia att Gud svarade honom. Ja, det blev så konkret att kungen anklagade Elia för att dra olycka över hela Israel. Vilken oerhörd tjänst han hade inför Gud och människor. Gud är densamme! Och vi får fortsätta att vara små människor utan hybris.

Men ofrånkomligt med samma natur som Elia.
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln