_DSC9211-2.Mobilen

Gud är med oss även idag

"Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, se, Israels hus säger: »Den syn som han skådar gäller dagar som icke komma så snart; han profeterar om tider som ännu äro långt borta.» Säg därför till dem: Så säger Herren, HERREN: Intet av vad jag har talat skall längre fördröjas; vad jag talar, det skall ske, säger Herren, HERREN." ( Hesekiel 12 )

Det är så intressant med Guds handlande. I detta fall är det från Hesekiels liv. "Herrens ord kom till mig ", skriver han. Sedan berättar Gud för honom om vad folket pratade om eller hur de uppfattade Hesekiels tidigare tal. Ett tal som var vidare förmedlat med ursprung från Gud. Eller varför krångla till det; Gud hade talat till honom!

Likt ett inneboende konstitutionsutskott lämnar Gud sitt slutbetänkande på hur folket hade reagerat på det Hesekiel tidigare hade talat. Gud genomförde en opinionsundersökning hur väl hans ord hade mottagits bland människorna. Han såg och hörde deras uppfattningar. Herren vakar över sitt ord. Hesekiel får beskedet att "de tror mig visserligen, men tror inte att händelse beskrivningen ligger i närtid." Man trodde delvis.

Profeten var i ett avseende erkänd. Inte sant? Man trodde på de ord som predikades. Det är en fördel. Jesaja har andra erfarenheter. Han blev inte trodd. Låt oss läsa som det står och finna igenkännandets styrka i det. Vi är alltså varken ensamma eller unika i vår ställning. "Herre, vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar? " ( Jesaja 53 ) 

Låt oss också denna dag överlämna oss i Guds händer. Jesus bär oss. Var dag bär han oss. Han som likt Hesekiel kan öppna en dörr - mitt i en vägg. Där det ser stängt ut kan möjligheternas dörr öppna sig. Gud kan öppna dörrar som inte finns. Och där får vi gå ut och in i en ny tjänst.

I ett fruktbärande liv åt Gud.

 

Etiketter: hesekiel 12

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln