_DSC9211-2.Mobilen

Jordmånen luckras upp, del 1

Om två veckor är det presidentval i Frankrike. Den andra och utslagsgivande valomgången. Det Ryssland vänliga partiet Nationell samling med Marine Le Pen i spetsen har då en stor chans att vinna valet - även om valdeltagandet ser ut att bli rekordlågt. Det inverkar inte på valutgången. Det är valresultatet som räknas och där kan ett parti från yttersta högern få regeringsmakten, som det ser ut nu. Ett parti som är emot sanktionerna mot Vladimir Putin under kriget mot Ukraina och som är avogt inställt till EU. Snabbt kan vi ha ett stark militärt land på fel sida av vår önskade verklighet. Vilka idéer rör sig på den yttersta högern? Fascismens. En ultra nationalism är inte farlig när den förklarar sig. Men däremot när den utövar sin makt och i ett Frankrike där tongångarna alltmer hörs om att bevara ”det franska” franskt. Att bevara det franska har blivit synonymt med att inte blandas upp med migrerande folkslag. Det finns många infallsvinklar. Välståndet - inte minst - som alla söker. Och värnar om. Frihet och välstånd under demokrati. Franska begrepp. En självklarhet för oss i västvärlden som inte vet av något annat och som känner den hotad från många håll. 

Varför skriver jag om detta i en kristens blogg? Därför att Anton Johansson profeterade utifrån sina syner om ett angrepp emot Sverige, där Ryssland och Frankrike var angreppspartner. Jag är inte omdömeslös. Jag läser inte dessa skrifter som man läser Guds ord. Trots allt finns profetorden där och de informerar oss. Vare sig vi vill eller inte. Nästa år är det 70 år sedan angreppet skulle skett mot Sverige. Ett profetiskt årtal. Och verkligheten talar i samma skrämmande riktning! Jag har skrivit om det förr. Förändringarna kan ske snabbt.

2014 var det få som trodde att Ryssland skulle invadera Krim. Och nästan ingen trodde att Ryssland skulle invadera hela Ukraina 2022. Ryssarnas taktik vid annekteringen av Krim var alldeles utomordentligt framgångsrik. Man körde dit mängder av soldater och militära enheter utan nationalitetsbeteckningar. Krimborna glömde att försvara sig. Aningslösheten var för stor. Knappt en kula avfyrades och inkräktarna svarade inte på tilltal. Krim intogs. Västvärlden ingrep inte. Inte EU. Nato ville inte heller göra skadan värre. Så har det fortsatt med understöd av defensiva vapen från väst. Vad är ett defensivt vapen? Ett defensivt vapen blir inte mindre dödligt användbart bara för att det får en snällare benämning. Det är fortfarande avsett att döda. Så är västvärlden de facto i krig med Ryssland, i Ukraina. Var gränsen per definition går för ett världskrig är nu upp till varje bedömare. Kriget måste under alla förhållanden behållas där.

När Ryssland la ner sin gasledning i Östersjön på fritt vatten gjorde man samtidigt den delen av sjöbottnen till sin. På internationellt vatten. Hur långt ifrån gasledningen på ömse sidor tror man att Ryssland kommer att värna om installationen? Gränslöst! Och Gotland ligger alldeles intill. På andra sidan sjön ligger Kaliningrad. Nu talas det mycket om den ryska gasen. Inom kort kommer  också gasledningen att hamna i fokus och inte bara gasen. Den måste säkras. Då är tiden nära!

Jag får mejl från kristna som väntar på den stora karismatiska väckelse. Den kommer inte. Väckelsen kommer under nöd denna gång! Bara under februari månad steg matpriserna här i Sverige med 13 %. Och har inte helt slagit igenom än. Stigande bränslekostnader, elpriser, transportkostnader... Det är bara början! Nu väntar ökad inflation och brant stigande räntor. Konsumtionen avtar och då ökar också arbetslösheten. En självgenererande destruktion med allt fler fattigdoms bevis. Nöden. Den fruktade.

Låt oss gå till Guds ord och där hitta vår illustration. Illustrationen är lagbunden. Och detta är bakgrunden till det som nu sker. Guds ord talar där om utsädet som föll på vägen. Evangelium är utsädet.

Och när han sådde, föll somt vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. Och somt föll på stengrund, där det icke hade mycket jord, och det kom strax upp, eftersom det inte hade djup jord, men när solen hade gått upp, förbrändes det, och eftersom det inte hade något rot, torkade det bort. Och somt föll bland törnen, och törnena sköt upp och förkvävde det.

Men somt föll i god jord, och det gav frukt, dels hundrafalt, del sextiofalt, dels trettiofalt."
(Matt.13)

Vad är en väg? Vi får gå till den agrara tiden innan romarna hade stenlagt gator och Skanska fanns och kommit på att tillverka asfalt för moderna vägar, för att förstå vad som avses. Vägen, i den bibliska illustrationen, visar på upptrampad jord. Inte ens grusvägar är den ursprungliga förståelsen av en biblisk väg. Vägen är och har samma underlag som åkern där man sår säden. Men den hade blivit hård och är inte längre porös, enligt liknelsen. Gångarna mellan åkertegarna och frilandet hade blivit till hårda vägar att vandra på - till och från huset där åkermannen bodde. Bibeln säger att här hamnade en del av sådden. Ytan var för hård. Sådden kom aldrig ner i jorden. Fåglarna kom istället och åt upp säden. Utsädet och skörden omintetgjordes. Det är ett missförhållande och ett stor olycka i sig under hungersnöds år, då säden är unikt värdefull. (Det heter också om Samuel i hans tid; "Herrens ord var sällsynta "... dyrbara.)

Vi vet av bibelns skriftspråk att människans hjärta är som en åker. Ett hjärta som kan vara hårt. Eller mjukt. Det kan vara mottagligt för evangelium eller så avvisar man det. Guds ord slår inte rot och en gudsrelation uteblir - trots att evigheten ropar varnade från andra sidan: låt er försonas med Gud! Sedan kommer alla andra läror och tar bort fröet. Det tar dess plats. Vi som så lätt sätter tilltro till annat. Yoga, meditation, religioner. New Age, stenar och pinnar. Ja, dumheten har ingen gräns. Fåglarna i bildspråket är de främmande läror som omintetgör ett Guds verk i människorna.

När ett land, ett lands folk, har hört Guds ord så mycket att hjärtats jordmån blivit hård, har det svårt att gro. Människorna slår dövörat till. Det är en träffande bild på vår tid. På vårt land. På vårt folk! Väckelser i traditionell mening har gått över Sverige under hundra år i olika omgångar. Men jordmånen har blivit hård. Guds ord får inte fäste! Får inget gehör. Folket är likgiltigt.

Evangelisten David Wilkerson vädjade i Filadelfia i Stockholm till de kristna när han var på sitt sista besök i Sverige: - "Apatin har gripit den svenska kristenheten! " Jag var där och hörde honom. Det var inte med yviga gester han frambar sitt budskap. Men med ett brutet inre.

Vi behöver också gudomlig hjälp att bli av med apatin. 

forts. i del 2.
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Elena » I den Helige Andes tjänst!:  ”Ja, heliga anden behöver oss som redskap ”

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

Bloggarkiv

Etikettmoln