_DSC9211-2.Mobilen

Det vilar en dom över Sverige!

"Jag vill sjunga om min vän, min väns sång om hans vingård. Min vän hade en vingård på en bördig bergskulle. Och han hackade upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinträd; han byggde ett vakttorn därinne, han högg ock ut ett presskar däri. Så väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu, I Jerusalems invånare och I Juda män, fällen nu eder dom mellan mig och min vingård. Vad kunde mer göras för min vingård, än vad jag har gjort för den? Varför bar den då vilddruvor, när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Så vill jag nu kungöra för eder vad jag skall göra med min vingård: Jag skall taga bort dess hägnad, och den skall givas till skövling; jag skall bryta ned dess mur, och den skall bliva nedtrampad." (Jesaja 5)

Har du hört eller rört dig någon gång med uttrycket, "Det skulle behövas ". Ja, det är mindre utpekande eller konfrontativt att säga så än att uttala det i pronomen i egenskap av han eller hon. "Han skulle behöva det " och så tänker vi i termer av att något negativ borde ske med "denne" honom. Vi kunde uppfattas illasinnade. Vi skulle istället kunna utvidga talesättet och inkludera oss själva för att mildra det sagda och säga: "Vi skulle behöva det." Då har vi helt plötsligt större rätt att få säga det. Vi inkluderar oss själva. Men syftet är detsamma. Det finns en orsak för en verkan.

I den bibliska historien så finns det en vårdande Gud. Omvårdande. Han älskar sitt folk. Han älskar alla människor. Gud är ingen religiös kulturyttring som uppstår när man skaffar sig en egen gudsbild om man är lagd åt det hållet. Nej, Gud är Gud och han har lagfarten till sin skapelse vare sig vi tycker oss mena oss vara mindre religiösa eller mer fanatiska av andra. Gud, uppenbarad genom sin son Jesus Kristus.

I den bibliska historien framstår det judiska folket som Guds egendomsfolk. Men Gud var tvungen att korrigera dem åskilliga gånger. Han sände då profeter till dem som varnade. Men de ville inte lyssna på Guds röst. Då sände han persier, assyrier, babylonier och konflikter med egyptier under konfrontation. De kringliggande folken som alla utgjorde  sin tids stormakter. De blev Israel övermäktiga för en tid. Stormakterna blev Guds redskap.

Det svenska folket är inget egendomsfolk till Gud på samma sätt. Men ett folk kan i samma utsträckning hamna fel med sitt syfte. Guds perspektiv är alltid att rädda människan. För tid. För evigheten.

I alla relationer människor emellan så förekommer det korrigeringar. Rättelser. Eller coachning för ett rätt förfarande. Jag undviker ordet bestraffning då vi ryggar för det och upplever det som mycket otidsenligt - trots att det intill kränkning förekommer överallt. Det ligger något repressivt i att tygla något. Inte sant? Men våra liv kan gå över styr. Vår kultur, som håller på att förgöra oss.

Låt mig gå till Jesaja i texten som illustrerar Guds folk med en trädgård. En vingård.

Om ett land - för att vara överpedagogisk - utgör en vingård då är Gud vingårdsmannen. Vingårdsmannen vill ha god och mycket frukt. Han gör allt som står i hans makt för att få den maximerad. Är inte det följdriktigt? Kniv och sekatör är hans redskap när det odlade eller kultiverade farit iväg. Då beskär han det. Ingen frågar trädet om det gör ont. Beskärningen måste göras och saven rinner av värk nedför stammen. Vingårdsmannen vet vad han gör och han gör det för framtida avkastning. Men när det gått riktigt illa måste han skövla hela vingården och bygga upp den på nytt, när angreppen på livsförutsättningarna för skörd omintetgjorts.

Tillbaka till vår tid. Innan den ryska presidenten Vladimir Putin invaderade Ukraina och redan hade dragit ihop hundratusentals soldater vid gränsen, höjde den ryska regimen fingret mot Sverige och Finland. Ryssland som aldrig kommer att tillåta Östersjön blir ett innanhav för Natoubåtar och hamnar för fientliga trupper. Aldrig! Varför? Därför att de har två strandtomter i samma hav. St: Petersburg och Kaliningrad. Det är en sak att ha strandtomt. En annan sak att i motsvarande grad köra bil på en annans enskilda väg. Legitimiteten och införandet av ett enskilt hav skulle vem som helst motsätta sig, om man hade strandtomt. Finns ingen anledning för ett land som Ryssland med sin historia att acceptera det. Strandrätter, den hetaste frågan på jorden bland innebyggare.

Sverige var en gång möjligen ett kristet land. Men det finns inga kristna länder. Det finns bara kristna människor. Men vi förstår gott innebörden. På 1960-talen avskaffade svenska myndigheter kristendomsundervisningen i skolan. Skolan som tog barnens uppfostran ifrån föräldrarna och gav dem en gudlös världsbild, har gjort vad de velat med dem. Det var så KDS kom till. Det oigenkännliga partiet som nu går under begreppet KD. Man ville från frikyrkligt håll återinföra kristendomen via politiken i samhället. Det har man ännu inte lyckats med efter så lång tid. Frågan är sedan länge borta från agendan. Nu ser vi frukten av en gudlös generation och vårt land är som en vildvuxen trädgård. Brottsligheten slår världsrekord. Skottlossningar, är bara ett exempel.

Bilden kan vara motbjudande och ensidigt poetiskt illustrerad men mitt syfte är här att fokusera på sekatören och kniven - för det finns ingen mellanmänsklig form där inte det repressiva elementet på en finjusterad skala förekommer. En förälder korrigerar sina barn. En arbetsgivare korrigerar sina anställda. Vi till och med präglar våra husdjur. Rättsväsendet korrigerar medborgarna och de statliga myndigheterna "bär inte sitt svärd förgäves". 

Långt innan Ukraina invaderades pekade Ryssland mot Sverige; "Gå inte med i Nato." Till Ukraina sa man; "Förbli som Sverige." Neutrala och alliansfria. Invasionen av Ukraina som blivit det incitament vi varnades för. Natofrågan har blivit vår fälla. Går vi inte med i Nato står vi oskyddade. Ansöker vi om medlemskap blir vi obönhörligen angripna. Ett övermänskligt skruvstäd. Eller har du provat ringa kommunen där du bor och be dem åtgärda saken? Eller din Statsdelsnämnd som kanske kan sätta några tjänstemän på frågan? Kanske Försäkringskassan kan få mer i anslag. Vi kanske kan undkomma genom en offentligt tillsatt utredning under Teamsmöte... Inget kommer att bita. Den blågula flaggan i Ukraina korresponderar olyckligt med oss. Den saknar korset i sin mitt. Det kors vi för länge sedan tappat förståelsen för i vårt land. Det är inte längre det urgamla korset. Det blir det nygamla med röda stänk.

För över hundra år sedan pekade profeter ut året 1953 som ett angreppsår på Sverige. Det finns dokumenterat. Det angreppet uteblev. Domen avvärjdes.

Jag kan inte se annat än att den geopolitiska och militära intressesfären i Östersjön med den rävsax som Natofrågan och gasledningarna från Ryssland via Gotland till Europa innebär, kommer att leda till en rysk intervention av Sverige. På sikt. Det är numera lika mycket rysk realpolitik som ett profetiskt tal. Mitt framför våra ögon.

Nästa år är det 70 år sedan domen över Sverige avvärjdes. År 2023. Jag säger det igen. Så kom och Titus armèer år 70 e.Kr. in över Jerusalem och skövlade allt. Vem hade förutsagt det? Det var Jesus. När han säger något då sker det så!

Det är en sammansatt bild jag ger. Men med den här utvecklingen så måste det till ett ingripande från Gud om inte hela "vingården" ska behöva jämnas med marken. Kanske är det till och med för sent för det.

Men vi som känner en nådig Gud vet att han finner utvägar. Till honom står vårt hopp! Att gå hans vägar är de bästa och de mest framkomliga - även om vägen är riktigt smal emellanåt.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln