_DSC9211-2.Mobilen

Mörka moln 

Just nu möts Rysslands och Ukrainas utrikesministrar i Turkiet. Det hör till propagandan och till den underlägsnes vädjan. Samtidigt håller Sveriges statsminister med försvarsminister och socialminister en presskonferens om utvecklingen. Huvudbudskapet är att Sverige ökar sitt försvarsanslag till den nivå Nato kräver för ett medlemskap. En händelse som ser ut som en tanke.

Men det är för sent. Ett inträde i Nato - som möjligen skulle kunna skydda vårt land bättre tar flera år att genomföra. Sverige leds till skillnad av Finland av en regering som vill genomföra denna process obemärkt. Det går inte. Nu pekar Finland med hela handen och påvisar saktfärdighet i den svenska hållningen. Man köper inte brandsläckare när elden tagit fyr i hopp om att den själv släcks. Man genomför nödvändiga åtgärder i förebyggande syfte när det finns tid och inte när det är för sent. Sverige lever farligt. 

Finland ligger i ett svenskt perspektiv som en geografisk vall uppdämd mot Ryssland. Men Ryssland har sin intressesfär riktad mot Östersjön. Strandremsan vid Kaliningrad är oerhört värdefull militärstrategiskt. Vi talar mycket om säkerhetspolitisk strategi. Ryssland tänker militärpolitiskt. Här krockar våra förhållningssätt. Det är bara en tidsfråga innan Kiev faller. Då faller också landet. Den ukrainska regeringen fördrivs eller avrättas. En marionett installeras och de offensiva ryska styrkorna får andra uppdrag.

Det är för sent att börja rusta mitt i ett krig. Och det är med största säkerhet så att Finland står både mer rustade och motiverade att möta ett angrepp än Sverige. Därför framstår Gotland som det alldeles självklara området att invadera. "Du får mest för pengarna." Man kommer inte att anföra att det är trakasserade ryssar på Gotland som är orsaken till en invasion. Men den ryska pipelinen som vi protestlöst och mycket aningslöst och naivt lät få läggas rätt igenom hela Östersjön. Det är den ryska statens ekonomiska aorta. Den kommer man vilja skydda och lägga i ryggrad. Militär ryggrad.

Det kanske är det som Z:et på alla ryska tanks och sportutövare illustrerar. Det all världens massmedia nu flurar över. Det ryska korståget mot Nato på de naivas mark - likt en pipeline som byter tvär utbredning. Ryssland har demaskerat vår alliansfrihet och provocerat oss att överge ett neutralt förhållningssätt i en pågående konflikt. Den la vi själva grunden till då vi gick med i EU. Helt oförtänkt.

Det luktar rök. Rök från militära vapen. Och bränder. Moldavien kommer bara att abdikera när det är deras tur. De äger ingen motståndskraft. På vägen hem tar Ryssland vägen via Östersjön och Gotland. Det ser inte bättre ut. När man gått över gränsen för krigsförbrytelser finns inget anseende att vårda. Då fullföljer man bara sina ursprungliga intentioner. Hänsynslöst och urskiljningslöst.

Är detta den väckelse man profeterade om i frikyrkliga sammanhang för några tiotal år sedan? "En stor väckelse från Smygehus till Treriksröset." Våra nordiska länder skakas nu av bara tanken. Folket vaknar upp och försöker värna sig. Och de kristna behöver komma ur sin komfort zon!

Gud hjälp oss att möta den kommande nöden och visa på dig! Evangelium som fortfarande är Guds kraft till frälsning. Evangelium som det glada budskapet. I övermäktiga situationer vänder sig människor åt det håll man tror sig kunna få hjälp. Där har de kristna en stor uppgift!

Lämna din komfort zon! Ut på stan. Lämna din kyrkliga samkväm för ett slag. Du är nog uppbyggd vid det här laget. På stan går människor i en neutral miljö och det är lätt att genom ett flygblad knyta an både till livet som sådant men också till en trofast Gud.

Detta är ett uppvaknande!!

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Märta » Swish nummer:  ”Bäste bror! Inget swish! Låt Herren visa sig härlig! När du ser lokalen, då vet ..”

  • Siri » Swish nummer:  ”När tiden var inne sände Gud sin son till världen..”

  • Leif Andersson » Den Helige Andens verk!:  ”Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer d..”

  • Siri Åkesson » Att ta Guds verk i egna händer...:  ”Amen! Ledd av anden är A och O! Mose säger till folket jag går upp på berget för..”

  • RoseMarie Asraf Ftedriksson » Allahelgoween:  ”Jesus svarade den unge mannen: "Låt de (andligt) döda begrava sina döda. Kom du ..”

Bloggarkiv

Etikettmoln