_DSC9211-2.Mobilen

En världsomfattande finanskris 

"Men tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt; ty såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare. Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen."  Luk. 21:35-36

Jesus varnade för en snara. Det är något övergripande och universellt som kommer att drabba oss alla i någon utsträckning. En snara skall komma över hela jordens alla innebyggare. En snara! Vad är en snara? Den binder dig hårdare då du söker undfly den. Om du fastnar i den. Den är försåtlig men kan upptäckas, om möjligt i tid.

Vad är en innebyggare? Ordet har samma betydelse som invånare. Men med en skillnad i distinktion. Invånare används oftast vid antal människor i ett demografiskt avgränsat område. Sverige har drygt 10 miljoner invånare, t.ex. Alla är också innebyggare på jorden. Innebyggare är mer de som bebor ett område i sin betydelse. Tanken går till människor som är bofasta. Innebyggare. Ett systerord är inneboende - om än med en ytterligare distinktion. Ja, man kunde gott läsa ordet som det står och tro att det handlar om våra bostäder som är byggda. Det är något av ordets andemening här. Vårt boende - det mest kostsamma i vår tillvaro och det vi kämpar för mest.

Jesus säger att någonting skall komma över alla människor som en snara. De flesta bibellärare beskriver det som "ett nät som en fågel fastnar i". En fågelfångares snara. Snaror som drar åt och binder just när man försöker fjärma sig. En snara som vi känner av det i sinnebilden kan också brutalt komma ovan huvudet eller runt en fot. En hemsk bild men väl begriplig! En snara handlar om något försåtligt. Något dolt och liggandes på lur. Men som i ett försent läge ger sig tillkänna. Och man kan inte undkomma!

Jesus uppmanar den kristne att vara vaken i detta sammanhang. Vaksamhet handlar om att registrera förändringar som kan eskalera. Jesus uppmanar oss också att be om att kunna undfly snaran. Det erbjudes alltså ingen automatisk fribiljett undan ur detta. Alla blir berörda! Varför skulle Jesus annars varna för det?

Jesus varnar samtidigt för omåttlighet, i sammanhanget. Dryckenskap. Och timliga omsorger. Häri ligger de förebyggande åtgärderna att undkomma lindrigare. Vad betyder omåttlighet i relation till timliga omsorger? Ja, Jesus ringar in vår livsföring. Däri ligger bland annat vår konsumtion. Och rätta mig om jag har fel. Motsatsen till omåttlighet är måttlighet eller förnöjsamhet. Att det finns en bortre gräns för våra timliga begär. Det centrala i våra omsorger handlar mest omkring vår existens, vad vi ska bo, äta och kläda oss med. 

När man talar om innebyggare så är det ett annat ord än invånare. Ett fristående och särskilt ord.  Jag vill påstå att det är ett språkbruk där vistelsen står i relation till invånarna. Vårt boende och vistelseplats. Där vi uppehåller oss! Vår kropps kropp. Vi behöver det för våra liv. Vårt hem där vi gestaltar vår omåttlighet i överkonsumtion och ibland intill kräslighet. Eller i måttfullhet.

Varför varnar Jesus för dryckenskap i sammanhanget? Kristna dricker av hävd sig inte druckna. Därför att man sätter sitt förstånd ur spel. Till slut blir du en uteliggare mer än en innebyggare. Tycker du jag pressar bibelordet utifrån mina egna teser? Nej, bibeln är realistisk och vill i alla lägen hjälpa oss!! Även du som alltmer slavar under flaskan.

Min vän, se om ditt hus! Den amerikanska ekonomin skenar just nu utan räddning. Dollarn som är den uppbärande handelsvalutan i världen - än så länge, men där omvärldsfaktorer kring en onormal minusränta aviserar att ekonomin går under konstgjord andning. Jag är ingen ekonom. Men jag vill upplysa dig om en officiell amerikansk hemsida utifrån Jesu varningar, där du kan följa den amerikanska statsskulden. ( klicka på länken längst ned )Den amerikanska ekonomin är nämligen bortom all räddning! Statsskulden kräver en gigantisk krasch. Den är obetalbar!

Som jämförelse. Den svenska statsskulden är enligt samma uppgiftslämnare på 276 miljarder kronor. Det ger en skuld på drygt ett par hundra tusen per capita. Men den amerikanska statsskulden ökar med ett rasande tempo mot närmare 30 triljoner! ( 30.000.000.000.000 dollar. En dollar är 8:60 kr. )

Då många inte är skattebetalare i USA så räknas inte alla vara produktiva och kunna ingå i en statistik där skulden kunde fördelas per capita. Den amerikanska regeringens hemsida uppger att fördelningen hamnar på ca. 1,9 miljoner svenska kronor per invånare. En svindlande summa!

Just nu är räntan, det styrverktyg som höjs och sänks allteftersom ekonomiers produktion kontra prisutvecklingen avstannar eller överhettas, där inflationen är en av indikatorerna, onormalt låg. Medvetet låg. Ett förhållningssätt som aldrig tidigare i modern historia har prövats. Men läget är nu så känsligt att ingen vågar röra räntan. Likt en snara. En skenande inflation kräver dock det. Och framför allt; en skuld kan inte återbetala sig själv. Just nu är skulden i USA 125% av BNP! Ingen företag i världen i vare sig liten eller stor skala kan leva så över sina tillgångar. Eller leva på kredit. USA lever på krediter och ständigt nytryckta pengar. För ett företag hade det inneburit konkurs.

Är detta det nät som fångar in innebyggarna? Det är åtminstone så stort och världsomspännande att det äger global inverkan och kommer att påverka globalt. Snaran, som inte syns - men kan ses - men som när den snärjt sitt offer drar sitt byte hårdare till sig. Och du blir fast.

Jesus varnar för omåttlighet. Det vill säga nöj dig med det som du har och avsäg dig det du vill byta upp dig till. Det medför annars en merkostnad som tenderar att sänka dig då ränteläget eller än mer troligt - en väldig krasch drar med dig i fallet. Här finns inga perifera områden. ALLA drabbas! Likviditetsbrist. Arbetslöshet. Konfiskering! Och fattigdom.

Be och lev nära Jesus så du håller dig vital. Drick dig inte full. Det borde vara självklart. Du kommer förlora ditt jobb och därmed så förlorar du ditt boende under förnedrande former. Du får hålla för gott att detta är mina ord utifrån Jesu undervisning. Jesus lever inte på jorden just nu. Därför har vi att tyda tidens tecken för vår samtid utifrån Guds ord.

Jag länkar sidan här nedan till de amerikanska myndigheternas hemsida, så kan du själv skaffa dig en uppfattning. Och se om ditt hus!

Idag köper medelklassfamiljer bostäder för 5-10 miljoner. Det är möjligt för att räntan är obefintlig. I normala fall skulle de flesta inte ha råd med det. 

- Detta är en global snara!!  

 https://www.usdebtclock.org/


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln