_DSC9211-2.Mobilen

Mimmi blev döpt idag. - Halleluja!

"På min mästares befallning, och på din egen bekännelse om sinnesändring och tro på Gud. Så döper jag dig till Kristus, I Faderns, i Sonens och i den Helige Andes namn." "På min mästares befallning, och på din egen bekännelse om sinnesändring och tro på Gud. Så döper jag dig till Kristus, I Faderns, i Sonens och i den Helige Andes namn."


Idag har Mimmi blivit döpt till Kristus i Sickla sjön. - All ära till Jesus! Snart kommer hennes syster också att gå dopets väg. Det är jag övertygad om! Gud kommer att leda henne fram till ett slutgiltigt beslut. In i Guds rike föds man. Man föses inte. Systrarna som oavkortat blivit mina bönebarn. Herren kommer att vaka över er!

För ett par år sedan kallade Gud mig att ställa mig i korsningen Gamla brogatan / Drottninggatan med flyers för att nå människor med frälsningens budskap. Det dröjde inte många dagar så kom Mimmi och frågade mig om det fanns möjlighet att kunna bli döpt. - Ja, detta är förstlingsfrukten!

Mina vänner! Detta är bara en början. - Här, ja, här i Sickla sjön kommer många dopförrättningar att äga rum framöver. Det säger jag med en trons övertygande visshet. Det upplever jag Herrens välbehag över.

När jag döptes 1973 fanns det fyra dopförrättare. Det var andra tider då. En av dem, min egen far, han är hemma hos Herren nu. De andra två är inte längre verksamma. Men den fjärde, Karl-George Rognstad, som är bosatt i Norge har bevarat tron! Karl-George, som jag träffat fyra gånger på 48 år såg min påannonsering på min hemsida och frågade om han fick komma med på dopförrättningen, då han mitt under pandemin skulle besöka Stockholm. Ett sammanfallande besök ingen människa kunnat organisera. Dopet var inte ens känt. Ett sammanträffande på miljonen. Ser du Guds finger i detta? - En cirkel är sluten!  Karl-George sa sitt Amen. Då är det så.

Våra före detta grannar ute i Vällingby, Sven och Vera, de kom också just denna dag för att hälsa på och bese vårt nya hem. Vi frågade om de ville följa med på dopförrättningen. Också slumpmässigt realiserat. De följde med! Ett evangeliskt dop de aldrig tidigare beskådat, vad jag vet. - Herren skall med sin mäktiga och kärleksfulla hand leda också dem fram till ett avgörande. 

När vi går i tro då leder Herren oss in på så märkliga vägar att de nästan verkar minutiöst planerade. Alltför många sammanfallande faktorer det fullständigt är omöjligt att organisera på egen hand. Guds ord kallar det för: "att gå i förut beredda gärningar !" Du kyrkoängslige; Herrens Ande klarar det vi inte klarar av! 

Vädret var också helt perfekt denna dag. Obadvänligt och fritt från badare. Gud hör bön! Han lät hösten komma tidigare i år och tömde badplatsen för ett högre syfte. Han kan sträcka sig hur långt som helst bara vi går i takt med honom. Det kommer han att visa framöver också.

Nu är det viktigt att de som blir döpta kommer i tjänst. De får gå med mig, helt enkelt. Det är så evangelium går vidare. Inte i slutna rum men där människor rör sig och där Gud kan leda och sammanföra oss vidare i uppgifter för honom.

I fjärran ser jag en biograf öppna sina portar. "Ja, säger Herren; Höjen, I portar, edra huvuden, höjen eder, I eviga dörrar, för att ärans konung må draga därin." Du ska få se det med egna ögon och bjudas gå in. Sådan är Herren! 


Vilken potential i Gud!! Ja, jag vill utbrista med Josua: "Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne, i Ajalons dal!

Så att jag får vinna seger åt Herren. 

- Tack alla ni vänner som burit denna dag inför Herren! Ni som slog hål i vaken, andligt sett. Inte minst min fru, Anne. Utan dig vore detta inte möjligt.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln