_DSC9211-2.Mobilen

Guds mäktiga gärningar

"Och Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Pisga, gent emot Jeriko. Och HERREN lät honom se hela landet: Gilead ända till Dan, och hela Naftali och Efraims och Manasses land, och hela Juda land, ända till Västra havet, och Sydlandet och Jordanslätten, det är lågslätten vid Jeriko -- Palmstaden -- ända till Soar.
Och HERREN sade till honom: »Detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham. Isak och Jakob, i det jag sade: 'Åt din säd skall jag giva det.' Jag har nu låtit dig se det med dina ögon, men ditin skall du icke komma.»
Och HERRENS tjänare Mose dog där i Moabs land, såsom HERREN hade sagt.
Och han begrov honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor; men ännu intill denna dag har ingen fått veta var hans grav är.
"  5 Mos. 34

Mose fick inte komma in i löfteslandet, Kanaans land. Det sa Gud till honom. I en annan översättning så heter det att han " inte skulle få gå in dit." Och det är riktigare översatt för Mose gick inte in i landet men han kom dit. Här har vi Jesus oerhörda makt - som i Lasarus liv - han som var död i tre dagar och det lika länge som dåtidens föreställning om hur länge själen stannade kvar i kroppen pågick. Jesus tog ingen hänsyn till biologiska faktorer. Han triumferade över dem alla! Han frångick naturlagarna och ropade ut Lasarus ur graven; "Kom ut!" Resten är historia.

Det finns tre personer i skriften som Gud hemförlovat under särskilda former. Det är Hanok, Elia och Mose.

"Genom tron togs Hanok bort, för att han inte skulle se döden; >> man såg honom icke mer, ty Gud tog honom bort.>> Förrän han togs bort fick han nämligen det vittnesbördet att han hade täckts Gud." Hebreerbrevet 11.

Elia for upp till himlen i en eldsvagn. Hur den övergången gick till rent fysiologiskt från en kroppslig tillvaro via stratosfären till en annan tillvaro, det är fördolt. Men vi kan gott förstå att när Elia sammanstrålar med Mose på Förklaringsberget då är det ett undantag som bekräftar regeln - Herren gör vad honom täckes! Elia som dessutom av profeten utlovades skulle åtvända för att bereda Jesus väg. Här räknar jag till tre olika perioder. Men alltid korta. Så var han Elia - drabbningens man. Fullkomligt oinställsam. Men hängiven sanningen i alla dess former!

Låt oss gå till ett annat märkligt bibelord endast omnämnt i Juda brev.

"Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen angående Moses' kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: »Herren näpse dig.»" Juda 1.

Ja, när Mose dog så stod det att Gud själv begravde honom. Ingen har fått veta var han blev jordfäst. Men Juda anför en tvist mellan djävulen och ärkeängeln Mikael över Mose kropp. Ingen vet vad det gällde. Varför bråka om en kropp? Juda lättar något på slöjan. Här ser det faktiskt ut som att Gud gjorde ett avsteg. Mose anlete var sparad till Jesu förklaring där på berget. Så bevarade Gud Mose och Elia till den dag då Jesus skulle förklaras där på Tabor. För det var Mose och Elia som samtalade med honom. Det var inget hologram! Står det inte så enastående om Mose att han var Herrens tjänare, så säg? Jo, i sanning!

Det är så stort att veta detta att hos Jesus så finns egentligen inga begränsningar. Lagens och profeternas representanter kom Jesus till undsättning och de fick bli Jesus till ett stöd. Vilken identifikation! "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.", sa Jesus.

Men Hanok eller Enok. Han sågs inte mer. Han vandrade med Gud. Och Gud tog honom bort. Han bara försvann.

Vad kan vi lära av detta? Ja, att de hade sina särskilda uppgifter och exceptionella liv. Men det har sin rot och bottnar djupast i en gudsrelation som de på ett individuellt plan odlade. Gud har med en sådan övertydlighet visat att han vill ha gemenskap med oss människor, att han själv blev människa genom Jesus. Men det är vi som får ta upp ömsesidigheten. Du vet; ska du behålla vänner måste du odla vänskap du också. Annars dör den. Det är så elementärt. Så är det med Gud också. "Med svartsjuk kärlek trängtar den Ande som han har låtit taga sin boning i oss." Jakobsbrev 4:5

Vart Gud förde Hanok vet vi inte. Det är fördolt. Han vandrade så mycket med Gud att distansen fullständigt avtog. Han bara försvann.

Guds mäktiga gärningar.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Elena » I den Helige Andes tjänst!:  ”Ja, heliga anden behöver oss som redskap ”

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln