_DSC9211-2.Mobilen

De goda förutsättningarna

"För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Matteus evangelium 18

Detta är Jesu ord. Orden är hämtade ur ett sammanhang där han gör än större utfästelser. Vad säger han? " Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen."

Att få två människor att komma överens om att samlas i Jesu namn kan vara nog så svårt. Vi brukar istället hitta på så mycket annat att samlas kring. Vi gör det gärna mysigt och trevlig istället. Men utan Jesus. Han blir inte inbjuden. Han kanske inte ens finns med i vår sinnesfär. Svårigheten att samlas kring Jesus verkar också öka med antalet. Men Jesus garanterade att om minst två stycken församlas i hans namn, så är han där i deras mitt. Vilken enastående nyckel till ett rikt andligt liv i en tid av andligt förfall!

Jesus sa aldrig att han inte hör bön när den enskilde ber - "ty den som ber han får", så står det skrivet. Men här handlar det om hans närvaro. Närvaron och en påtaglig inverkan på de församlade i rummet.

Vad ligger det i begreppet två eller tre? Ja, att det handlar om en överenskommen gemenskap kring Jesus är alldeles tydligt och för en gemenskap måste det till minst två personer. Finns det tre närvarande i samma syfte så är det ingen skillnad. Bibelordet har många gånger fått stå ledord och som en blygsam ursäkt i sammanhang där uppslutningen varit minmal. Jesus är ändå närvarande! Också det är sant.

Det är samtidigt psykologiskt lättare att vara många i ett sammanhang och överlåta ledarskapet till någon annan när det är många församlade. Om du tillåter mig att betrakta det så. Den enskilde kan då lätt gömma sig i massan och hålla sig kvar i sin ljumhet under mänsklig bekvämlighet. "Anden är villig men köttet är svagt". Så har många istället för att lyfta upp Jesusnamnet skapat en miljö av otro under fruktan och istället för att öppna himlens fönster från utsidan genom ett aktivt närmande till honom, stängt till himlen. När två eller tre församlas då måste man vara överens om inriktningen. Det är Jesuscentreringen som är viktig. En eld kan ta fyr genom ett par fnösken och börjar inte med en stor brasa. Var ett fnöske inför Gud! Om än så torr - men salig och lättantändlig. Tillbedjan som är Guds tron i tiden och i evigheten.

När Jesus talar om att komma överens om att bedja över något här i tiden då begränsar han det alltså till två stycken. Det är lättare för två att komma överens än tre. Ja, man kan vara flera, det är inte det, men Jesus öppnar upp för ett minimum som om han tajtade till förmågan. Jag vill gärna använda det uttrycket - förmågan. För det står i bjärt kontrast till vad det egentligen handlar om då två stycken blir så utpekade och omnämnda. Det handlar inte om vår förmåga! Vi förmår inte. Det är därför det kallas för bön. Bön är den hjälplöses rop på en lösning. Gud som hör bön!

Jesus lämnade oss här på jorden och för oss som kom hit lite senare i mänsklighetens historia har vi av samme Jesus fått veta att han sände hjälparen, den Helige Ande. Jesus gick så långt att han sa "det är nyttigt för er att jag går bort", så att den Helige Ande kunde få utföra sitt verk med sin omedelbara närvaro.

Jesus Kristus är densamme, igår, idag så och i evighet. Det är ett underbart löfte att ta fasta på under det nya året. Det är ett apokalyptiskt år där vi inte kan samlas som förr. Det kan om möjligt öka på längtan av gemenskap och ett församlande på sikt. Det vi många gånger upplever som trångmål är istället dolda välsignelser.

Men Herren är en expert på trångmål.

 

Etiketter: matteus 18

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln