_DSC9211-2.Mobilen

Gör bättring!

"Folket i Jerusalem och hela Judeen och hela Jordanområdet kom ut till Johannes, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariseer och saddukeer kom till platsen där han döpte, sade han till dem: "Huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar." Matteus 3


Många religiösa kom till Johannes för att bli döpta. Men några blev bryskt tillrättavisade och avvisade. Man kan tycka att predikanten var hård och kontraproduktiv för en god evangelisk verksamhet. Johannes döparens tema var; Gör bättring!  Ja, att låta sig döpas utan att göra bättring, vad ska det tjäna till? Och vad tjänar det till att vara döpt och sedan förfalla? Att avfalla från att bära god frukt?

Jesus talar om en dag då vi skall stå fram inför Gud. Då ska han skilja ut människor som man skiljer ut får från getter. En fruktansvärd beskrivning och bild.

Har du sett en liten levnadsglad och uppsluppen killing någon gång? De äger allra redan getens natur. Oaktad sin litenhet kastar den gärna upp sin överkropp snett upp i luften med huvudet före och utmanar även de större getterna. Med horn mindre än toppen av ett lillfinger. I självhävdelse och i självförverkligande. Vi kan i jämförelse med fåret - som inte alls utmärker sig i några egna ambitioner - se en avsevärd karaktärsskillnad, en helt annan natur. Jesus använde bilden av får och getter i sin liknelse när han flockbenämner och artbestämmer oss.

Låt oss ta oss tid och läsa den texten:

"När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 

Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. 

Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.
" Matteus 25.

Vilken rannsakande text! "När såg vi dig hungrig... När såg vi dig törstig... När såg vi dig främmande och naken?... När såg vi dig sjuk?... När såg vi dig i fängelse..."  När såg vi dig överhuvudtaget!?

Jag skulle vilja utropa; Herre!, jag ser dig alltför ofta och överallt som fattig, hungrig, naken och i fängsligt förvar. Jag ser dig överallt! Hjälp oss Herre att inte bara gå förbi en av dina minsta - vart än du sänder oss till undsättning! Eller där vi borde komma till undsättning. 

Detta är en förbättringens tjänst där getens natur får stå tillbaka i sin självupptagenhet och självhävdelse för behovets barn som Jesus identifierar sig med. Här har vi mycket outrättat att utföra.

"Herre, ge oss uttrycksmedel och en plats att utgå ifrån, det ber vi dig om."

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Elena » I den Helige Andes tjänst!:  ”Ja, heliga anden behöver oss som redskap ”

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

Bloggarkiv

Etikettmoln