_DSC9211-2.Mobilen

Den blekgula hästen del.2

"Och jag såg Lammet bryta det första av de sju inseglen; och jag hörde ett av de fyra väsendena säga såsom med tordönsröst: »Kom.» Uppbarelseboken 6:1
----
"Och när det bröt det fjärde inseglet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: »Kom.» Då fick jag se en blekgul häst; och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden."   Uppenbarelseboken 6:7-8
----
"Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och alla de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria, dolde sig i hålor och bland bergsklippor. Och de sade till bergen och klipporna: »Fallen över oss och döljen oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå? "  Uppenbarelseboken 6:15-17


Här följer Peter Fjellstedts kommentarer i sin egen bibelöversättning från 1912 över det fjärde inseglet:

"De två föregående plågorna, svärd och hunger, efterföljas av döden: här menas all slags kroppslig död: i dess spår följer dödsriket. Många menar, att med döden här menas i synnerhet pest eller farsot, men för övrigt den stora dödlighet i allmänhet, som i svåra hemsökelsetider åstadkommes av krig och hungersnöd m. fl. orsaker. "Dem varder makt över en fjärdedel av jorden." o.s.v. 

Det är Herren Jesus Kristus, segerfursten, som har makt över dessa ryttare, vilka måste tjäna honom och hans rike: det är han själv, som befaller över krig och frid. Det är han, som bestämmer vad frukt och skörd jorden skall bära, ty jorden är Herrens och vad därpå är.

Det är han, som bestämmer livsmedlens bristande eller ymniga tillgång. Han bestämmer nödens mått och omfång, då nöd behövs för människorna, på det att de må lära besinna, att Herren är Gud, och komma till bättring och tro. Det är han som bestämmer över liv och död."

Slut på citat.

Märk väl att det är Lammet som är initiativtagaren i texten. Det är inte Kristus. Den distinktionen vill säga oss något. Det kunde ha stått Jesus eller Kristus eller också ha varit Messias eller Människosonen som bröt sigillet. Men det står inte så. Det är Lammet som blev slaktat - Jesus ! En underbar betoning. Han som är given all makt i himmel och på jord, men som nu utövar all sin makt och påminner om att det är han, försonaren. Vad har du gjort med hans frälsningserbjudande i ditt liv? Det är den slutgiltiga frågan.

Detta säger oss att det finns en annan sida hos Försonaren och ett annat bemötande gentemot de som förkastar en sådan frälsning. Det är Lammets vrede.  

Här har frälsningen förkastats av människosläktet. Det brukar inte evangelister predika om. Därför blir det slagsida i förkunnelsen.  Frälsningen är ett erbjudande men det har också ett fruktansvärt och förödande resultat med sig, att förkasta ett sådant erbjudande. 

Lycklig du som funnit en tillflykt i Jesus! Du är trygg i Gud. Vad som än händer.

https://www.youtube.com/watch?v=-b54uMl-drA

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln