_DSC9211-2.Mobilen

Kaknästornet

Stöter man i en basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den?  Amos 3

Profeterna genom historien är ingen homogen grupp. Profeter äger individualitet och en integritet som inga andra. De har också ett företräde - mer än andra människor. Det har sin förutsättning i deras kallelse att vara just sådana de är. Det företrädet kan de inte saluföra eller dra nytta av för egen del. Aldrig. Men de är profeter därför att de är det. Hur kommer det sig?

Det kommer sig av att Gud har gjort deras kallelse fast. Det sker individuellt och så till den svåra grad att det inte är människan som blir profet, det är profeten som är människa. Deras kallelse är så ett med deras liv att de tänker Gud, de tänker om Gud och de relaterar till Gud. Anspråksfullt? Absolut, för vem kan med förståndet i behåll säga; Så säger Herren - utan att mena det? Vem kan säga; Så här säger Herren - utan att först ha vetskap om vad Gud tänker och avser? Profeter är egenartade karaktärer som du aldrig kommer att förstå dig på. De äger olika bildningsgrad och härkomst där den enda gemensamma nämnaren är Herren - för Herren genom tjänsterna ! Men du kommer att förnimma Guds närvaro i det som sägs. Den äger inte människan i sig själv.

Amos i bibeln, som inte ens menade sig vara något annat än en jordbrukare, anför i sin polemik med prästen i Betel att han inte var någon profet. Ändå profeterar han. Han var så ett med vad Gud gjorde och skulle göra i ett rättspatos att han tillskrev olyckor i staden vara från Gud. För honom var Guds uppfattning ett med honom. Han skriver faktiskt en stad och inte staden. Allmängiltigt, alltså.

Om Gud skyddar en stad då gör han det suveränt. Men om en olycka drabbar staden, har Gud då övermannats av någon annan starkare och destruktivare kraft eftersom en olycka inträffar? Nej, inte för Amos. Han som är positionerad bland profeterna. För Amos är Guds beskydd av staden eller fråntagna beskydd av staden synonymt. Det är Gud som verkar oavsett. Då Gud handlar, således!

Amos frågor är retoriska. Vad betyder det? Det betyder att frågan rymmer svaret på frågan. Kan det hända en olycka i en stad - utan att Herren vållat den?! För profeten är det som Herren företar sig - för bortom vad det än må vara - så är det det bästa som kan ske utifrån tidsläget. Det skiljer lyckoprofeter från sanna profeter. Sanna profeter som inte graderar Guds händelser. De bara verbaliserar dem. Grundinsikten är att Gud alltid är god och handlar rättfärdigt. Gud genom Jesus sedd i nåd!

Klicka på bilden till denna blogg. Det är en skärmdump över hemsidan för Kaknästornet i Stockholm. Stängt! En turistattraktion som låtit besökarna en vacker dag kunna se så långt som sex mil bort. Tornet är från 1967 och har rymt både festlokal och restaurang. En utomordentligt lukrativ verksamhet med inträde och kommers. Plötsligt har den nu i dagarna stängts för allmänheten. Man skyllde först på en undermålig brandsäkerhet. Motspekulationer var bland annat att företagen som huserar i tornet ville ha hjälp med finansieringen av de nödvändiga förbättringarna. En stadens angelägenhet. En chimär.

Nu har det istället framkommit att tornet är en säkerhetsrisk för främmande makt. Vem har bedömt det? Och varför? På vilken förekommen anledning? Vem har dragit den långtgående analysen efter 50 år i drift och gett det avgörande direktivet att stänga tornet? Vem har mottagit så graverande uppgifter att det teknikbeklädda tornet som rymmer både radio och TV utsändningar - helt plötsligt är ett akut skyddsobjekt som det inte skall ägas tillträde till av allmänheten och samtidigt är man villig att avsäga sig de inkomsterna och den goodwill det ger för staden? Vem utgör hotet? Hot är väl reella? Eller skojar ni?

Militärer brukar inte delge befolkningen lika mycket information som man delger statsledningar. Den politiska ledningen i ett land har att parerar mellan åtgärder och risk för uppenbar panik. Det säger sig självt. 

Vårt land har nått till vägs ände. Det har sagts länge. Jag är ingen profet men Guds handlande både i historien och i skapelsen pekar på en svår och mycket allvarlig situation för Sverige. Vi är inte ensamma om den men vi är ett föregångsland. Nådens tid är en begränsad tid.

Jag har inte profeterat om vad som skall hända med Kaknästornet. Tornet är på det viset inte intressant i sig. Men det är typiskt nog en fallossymbol. Den korresponderar med obelisker och andra hedniska uttryck av mänsklig självhävdan i historien. De har alla fallit som symboler över kulturer som gått under. Nu har tornet stängt ner pga risk för intrång av främmande makt. Har jag verkligen läst rätt? Vems beslut är det och på vilka förekommande anledningar?

Det här är inte en isolerad händelse. Det är jag övertygad om.


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln