_DSC9211-2.Mobilen

Din första och din nästa...

Idag har Danderyds kommun utanför Stockholm aviserat att man önskar införa tiggeriförbud efter att Högsta förvaltningsdomstolen på måndagen gav Vellinge kommun i Skåne rätt att införa tiggeriförbud på vissa utvalda platser. Man vill freda återvinningsstationer och köpcentra där tiggarna verkar, heter det.

Återvinningsstationer - vår tids soptippar. Fast egentligen går det mesta i elden. Inte ens det vill vi dela med oss av. Våra sopor! Köpcentra å sin sida är den plats där vår egen konsumtion inte vill störas av andras sämre belägenhet i livet. Köpcentrat som blivit vår tids tempel. Där mättar vi vår själ efter ögonens begärelser med det som sedan kroppen smakligt väljer ut och behöver - utan några som helst existensiella begränsningar - vad beträffar förmågan att överleva. Vi som inget saknar men som ser ner på andra som inte haft turen att lyckas lika bra som vi - under förakt. Det är egoismens stora outtalade tryne. Bibeln talar om dem som levt i kräslighet på jorden. Profeten gisslar dem; - Ni har levt i kräslighet på jorden. Ni har gött er på eder slaktedag!

Förbud emot tiggeri handlar i grund och botten om djupt rotade frågor.  Det handlar om statusen på vår egen egoism. Vi vill inte bli störda i den och vi kan inte ens okontrollerat tänka oss att dela med oss av våra sopor. Är det inte märkligt vilka uttryck det kan ta sig?

Idag har jag fått på pälsen i de sociala medierna kring mitt försvar kring frågan om rätten att få tigga utan att bli en brottsling. Ja, det är patetiskt att behöva strida för en så låg sak. Då förstår du hur långt det har gått. Man spelar ut de svenska pensionärerna kontra hemlösa med inhemskt ursprung - kontra romer eller andra etniska folkgrupper som lever hand ur mun. Ja, det finns faktiskt människor som vill leva så och de skall ha rätten till det. Högmodet över detta livets goda får faktiskt hitta andra domäner att yvas över sitt eget välmående. Du har fått det du äger och är satt att förvalta det. Det innefattar också att vara en hjälpande människa.

Guds ord föreskriver många förhållanden som bör efterföljas för att det skall gå den enskilde väl. Den går så långt att den påbjuder varje människa att "älska din nästa såsom dig själv ". En omöjlighet utan kärlek. Har du provat att älska någon utan kärlek någon gång? Ett sådant förhållande räcker inte länge. Men det kan räcka så långt i alla fall, att du hinner ömka dig och dela med dig under ett ögonblick. Mer begär inte kärleken av dig, då den älskar sin nästa.

Men det står "älska din nästa såsom dig själv ". Vilken är då "den första" ? Det är de människor som inte kommer i andra hand hand utan i första hand i ditt liv, de som tillhör dig och dina närmaste. Din nästa skall du likväl älska som dig själv! Här grusas alla svepskäl om ATP poäng som hamnade snett bland årgångarna eller urholkade pensionsavtal. Guds ord för ner oss alla på samma plan där Gud själv verkar utan anseende till person. Du är sedd när du går förbi din nästa! Fråga Jesus, han som stod och kikade på de som la pengar i kistan till templet där änkan lade ner mest och han var så ofin att han också berättade om det. Henne till godo! Inte vill vi väl vara hans usla exempel, han som ser allt också under avsaknad av sann trofast gudsfruktan.

På Hesekiels tid var det tveklöst Guds sätt att pröva de rika kulturerna på deras kvalitet - hur de delade med sig. Han mätte hur man förhöll sig till de fattiga i relation till sitt eget överflöd. Då är vi farligt ute! Hesekiel anför inte samlivet som skäl till Guds vrede. Han pekar på fördelningsfrågan. Den var oetisk och omoraliskt skev. Domen kom!

Resonemanget som är förföriskt lätt att ta till sig att svenska pensionärer lever under existensminimum och det faktum att invandrare är kvickare att sno de svenska pantburkar som är slängda i det fria, är inget skäl för främlingsmotstånd. Inte heller att svenskfödda bor på gatan. Det finns alltid en bakgrund som är komplexare än så. Det är två separata frågor. Nöden i det ena fallet har ingenting med den fattiges pension att göra. Det är intellektuell ohederlighet att påstå något liknande. Politiskt sett så är det EU fördraget som orsakar skevheten bland olika folkslag, eftersom fri rörlighet gäller alla folk och länder inom unionen. Den slår så illa. Men det är den politiska aspekten.

Nej. Det finns en övergripande etik och moral som Gud turligen använder sig av gentemot alla människor. Han har inte anseende till person men han ser till alla ! Den nödställde och den fattige har ett särskilt beskydd hos Gud. Han får inte förtryckas.

Och vet du...du som vill kalkylera med Guds välsignelser eftersom också den karismatiska moderna kristenheten har släpat vinstintresset in på Guds rikes område, vet du vad skriften säger; den som ger åt den fattige, han lånar åt Herren! Har Gud en sådan omsorg om den fattige? Det kan du skriva upp.

Vad kan vi dra för slutsats av detta? Gud värnar om den fattige. Tro inget annat! Se till att inte göra honom vred över en så liten sak som att underlåta att ge av dina smulor.

När det är han som ger både växt, förutsättningarna för det och skörd.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln