_DSC9211-2.Mobilen

Gud överraskar!

" Herren sade till Samuel: "Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag skall sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett åt mig till kung." Samuel svarade: "Hur skall jag kunna gå dit? Om Saul får höra det, dödar han mig." Herren svarade: "Tag med dig en kviga och säg: Jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan skall du inbjuda Isai till offret, och jag skall då låta dig veta vad du skall göra, så att du åt mig smörjer den jag visar dig.
1 Samuelsboken 16Samuel skulle gå i ett specifikt ärende åt Gud. Han skulle smörja Isais son David till kung. Men Samuel blev rädd att Saul som Gud hade avsatt och som Samuel tidigare hade smort till kung, skulle döda honom för det. Ja, rädslan är befogad; kungar skall först dö eller abdikera innan en tronföljare utses. Det är följdriktigt. Men det var inte aktuellt här. Och Saul var inte heller vem som helst. Smart som få. "Ett huvud över alla andra", står det. Men Gud hittade en täckmantel för sin uppgift till Samuel. Jag tycker det är så delikat och intressant på denna nivå.

Samuel säger det rent ut: Saul kommer att döda mig om han får veta att jag går och smörjer en av Isais söner till kung. Gud föreslår då för Samuel att ordna till ett vanligt rutinmässigt möte hemma hos Isai. Det vill säga ett gudstjänstmöte på gammal testamentligt maner med offrandet av ett djur inför Gud. Det är något som Samuel mer förväntas göra än att just vid detta tillfälle smörja ytterligare en man till konung. Så det var en bra täckmantel och alibi för ett besök hos familjen Isai. 

Ohh...här röres jag! Är det inte så att Gud kan handla så även idag? Vi avstår många gånger från att gå till ( fri - ) kyrkan för att vi tror det är så förutsägbart. Vi kan programmet, tror vi. Vi är bekanta med dess kultur. Vi vet ungefär vad pastorn skall tala om. Vilka parametrar han brukar röra sig med och vilka sånger kören brukar sjunga... Men här ser vi i exemplet med Samuel och David att Gud kan ha gömt ett välsignelse i den tillsynes slentrianmässiga gudstjänsten. 

Gå till gudstjänsten i förväntan! Gud har en särskild plan med ditt liv. Var öppen för det! Var förväntansfull. Kommer han inte till just dig imorgon - gå dit igen! Gud skall se efter och följa dina rutiner och ordna till ett möte för dig. Bildligt talat kan han ha gömt en välsignelse även för dig i det till synes rutinmässiga mötesprogrammet. Ett ord. Ett tilltal! Ett möte med Jesus.

Precis som alla i familjen Isai trodde att det var ett vanligt offermöte, så blev det till en ovärderlig välsignelse för pojken David och hela nationen. 

Och det fick oöverblickbara välsignade konsekvenser för många.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln