_DSC9211-2.Mobilen

Påven...

Det vore kanske på sin plats att också i detta forum kommentera påvens besök i Sverige. Men varför det? Han är inte förmer än någon annan religionsledare för den troende och kristne. Hans framtoning verkar möjligen intressant för gemene man och hans folklighet vinner gehör. Det är en image. Det är denne särskilde påves image! Den ytlige och ogrundades budgivning på en andefattig marknad, övertygar inte. Men många andliga ledare dukar under och för folket vilse. Påvens ämnen och ärende är politiska och populistiska. De är inomvärldsliga. Vem som helst kan godta dem. Påven är en sann synkretist. Vad kallade profeterna synkretism för? Avgudadyrkan.

Att samla de kristna under den katolska kyrkan handlar om religion, makt och inflytande. En politisk-religiös kyrka med statsmannamässiga befogenheter. Jesus stod utanför sådana frestelser. Han beblandade sig inte med politisk makt. Den inomvärldsliga makten var apostlarna och de sanna profeterna aldrig intresserade av. Varför? Det låg inte i Guds rikes intressen. Det tillhör inte Guds rikes agenda eller domäner. Status quo. Därvid särskiljer och utskiljer sig den hierarkiska katolska kyrkan från bibelns undervisning om ett allmänt prästerskap.

Den katolska kyrkan är en sekt. En större sekt. Storleken är inte det centrala och det mest avgörande i ordbetydelsen av vad en sekt är. En sekt består av ett mindre sammanhang som brutit sig ur ett större sammanhang. Och här uppfyller den katolska kyrkan alla kriterier. För om man avviker från Bibelns lära så fundamentalt som den katolska kyrkan har gjort, då är man en sekt och har fjärmat sig från Guds folk genom historien. Numerären är sekundär men överträffas ändå av Guds rikes representanter genom alla tider. Där finns de martyrer som samma kyrka förjagade och förföljde. Man är en politisk sekt. En religiös sekt. Men inte en sektor i Guds rike. Däri har den katolska kyrkan fjärmat sig i allt väsentligt för att hålla kvalitetskraven enligt Guds ord. Alltså kan inte heller andra kyrkliga inriktningar vara en sektor - i sin tur - till den katolska kyrkan. Om det inte finns en ensidighet i tillhörighet så finns heller ingen ömsesidighet. Det är följdriktigt och konsekvent.

Låt oss framöver titta på några detaljbeskrivningar i Guds ord. Det är en kuslig beskrivning som ges över en stor och stark andlig rörelse som skall bli dominerande i slutet av den tid som kallas nådens tid. En religiös världsledare skall träda fram med starka andliga tecken. Hans tal är humanismens; dvs. sex, sex, sex. Det är en människas tal. Men vi behöver Guds ord - Guds tal. 

Jag får återkomma i detta ämne.

Betydligt intressantare och lättsammare är det faktum att jag ställt mig på en särdeles våg. En tanitavåg har åldersbestämt mig till 38 år. Det är ju inte dåligt! Maskinen mäter fetter, vatten, muskelatur och gör en åldersbedömning. Är det något att skriva om? Så klart! Kristus bor i mig. Kristus!! Inte påven. Jesus förnyar varje dag min varelse och jag får helgas i den helige ande. "Kristus i oss, vårt härlighets hopp! "Snart skall också vi få överkläda oss vår härlighetskropp. Den saknar jag just nu.

Att bli vägd på en kroppsvåg och befunnits vara för ung, det är då långt mer befriande bortom all helgonkult och personkult under religiösa och politiska manifestationer - med eller utan en frikyrka som tappat bort sitt ursprung. Den ekumeniska rörelsen är genomskådad för länge sedan. Den har bara en slutdestination. Det är Rom, papismen och katolicismen. En sekt.

Vi är inte släkt!

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

  • Anita » Traktatmissionen!:  ”Thommy,jag sänder många Krya på dig hälsningar och ber att Gud ger dig kraft och..”

Bloggarkiv

Etikettmoln