_DSC9211-2.Mobilen

Anton Johansson - Gudsmötet

Anton Johansson hade en syn den 13 november 1907. Jag vill börja där.

Han vaknar vid midnatt och hör en röst från höger sida, där han låg och sov. "Dig skall varda givet att veta himmelrikets hemligheter. Den första olycka, som skall drabba dig, är att din brorson skall drunkna imorgon".

Vi får veta att Anton blev förd i anden till platsen där det skedde. Han får bevittna hela drunkningsförfarandet, där i sitt sovrum. Anton Johansson berättar att det gjorde ett hemskt intryck på honom. Han beskriver noggrant hur pojken sköljdes överbord där i natten och sedan for upp mot himlen i en vit skepnad till Gud. Därefter fick han från rymden se och möta den himmelska härligheten. Det gav brorsonens öde perspektiv, trots allt. Krasst uttryck? Så klart. Men livet och evigheten är en realitet. Den sträcker sig in i vår tillvaro och värld. Plötsligt skall vi möta Gud! Det är det högsta vi får uppleva som människor. Jesus har berett den möjligheten. Lidande möter vi alla någon gång i livet. Gudsmän gör det utifrån andra premisser.

Varför börjar jag just där i berättelsen om Anton Johanssons profetior ? Därför att Gud börjar där med honom. Vad kan vi läsa om Aposteln Paulus, denne gigant i intellektuell skärpa, teologi, retorik och gudsfruktan? "Jag skall visa honom hur mycket han skall få lida, för mitt namns skull", sa Jesus. Lidandet står i proportion till härligheten. Härligheten från Gud.

Ett annat exempel på svåra prövningar för en enskild gudsman är Hesekiel, i bibeln.
" Du människobarn, se, genom plötslig död skall jag ta ifrån dig dina ögons lust, men du skall inte klaga eller gråta eller fälla tårar ". Hes. 24:15. Hesekiels hustru togs ifrån honom. Plötsligt. Och det är Gud som säger det.

Guds ord säger att Han "uppväcker profeter, gudsmän och nasirer" genom historien. Lidandet har på ett personligt plan en alldeles avgörande inverkan på människan. Den uppväcker henne och bereder henne! Det är ingen programförklaring för ett teologiskt seminarium att antaga, för det är Gud som verkar vad han avser. Där finns inga fix färdiga framstegsmoduler vid teologiska fakultet. Guds ord kallar oss att var och en ta sitt kors på sig och följa Honom. Det kan se mycket olika ut. DET  korset är individuellt. Gud skräddarsyr sina tjänster. Alla skall inte uträtta samma sak. Och verktyg ser inte likadana ut. Verktyg måste motsvara sin tids behov. Och varje saks uppgift. En guds tjänare är ett verktyg. Herren är smeden.

Kan du känna din situation vara något förklarad vid denna beskrivning? Härligheten är alltid närvarande hos Jesus men vi är inte mottagliga. Det kan man inte räkna med att alla skall förstå. Än färre bejaka. Det här är sidor man aldrig förkunnar. Men det finns rika exempel i skriften som kan vara till tröst för den som är i kampen. Glöm inte att Herren är med dig i dina svårigheter och förluster. "Så förföljde man också profeterna före er".

När vi läser om gudsmännens nästan heroiskt erkända lidanden, glömmer vi det mänskliga lidande på ett personligt plan. Är då lidande en regel? Lidande är inte varudeklarerade. Men de tjänar alltid Guds syften, i kärlek. Nu ser du inte det. Men sedan!

Tänk att de rika upplevelser Anton Johansson fick uppleva, började med en svår djup förlust på privatlivets område, som Gud inte avvärjde. Den som helhjärtat överlämnat sitt liv åt Gud spekulerar inte. Han vet att Gud för en sådan, på de bästa av vägar. Det kräver tro! En stark tro kan ändå vara nog så liten. Tron den växer i umgänge med Gud. Och blir prövad.

Lina Sandells sånger sjunger vi fortfarande så lång tid efter hennes död. De berör oss starkt i ord och ton. Hon led värre än de flesta på ett mänskligt plan. Vad är orsak och vad är verkan? Herren är verkan!! För Han verkar.

Nästa blogg skall vi ta del av Anton Johanssons profetior.Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln