_DSC9211-2.Mobilen

Förberedelser

Rusta dig och gör dig redo med alla dina skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. Hes. 38:7.

Så säger Herren, HERREN: Är du inte den som jag i forna tider talade om genom mina tjänare, Israels profeter? År efter år profeterade de då om att jag skulle låta dig komma över dem. Hes. 38:17.

Gogs härnadståg mot Israel föregås av en politisk och militär upptrappning. Den har sin förutsättning i högkonjunktur och stark tillväxt. En militär kapprustning är omöjlig utan tillväxt i ett samhälle. Spänningar i närområdet bäddar för incitamenten och Rysslands naturrikedomar skapar förutsättningarna. Det sker mitt framför våra ögon idag.

Mitt ute i Östersjön, strax utanför Gotlands kust, läggs i våra dagar pipelines för att förse Europa med gasfyndigheter från Ryssland. Sveriges regering löste snabbt den frågan som såg ut att bli en het svensk inrikespolitisk potatis. Sverige gav sitt bifall. Den händelsen har på bara ett par år fallit i glömska. Ryssland har alldeles särskilda intressen av "våra vatten". Ukraina och de andra forna Sovjetstaterna binds alltmer till Ryssland. De är tvungna. Subventionerade priser talar högre än annat. Och Europa har försvagats som tänkbar bundsförvant. Gas är nyckelordet. Man kunde gott säga: den övervakning FRA i Sverige sägs utöva på andra makter som transitland för IT-teknologi, den har sin motsvarighet i andra pipelines. Kablar och ledningar sammanvävs i ett ofrånkomligt framtida förbund. Medvilligt eller motvilligt. Blir inte gas nyckelfrågan för framtiden? Klimatuppvärmningen som också har en annan baksida med orimligt stränga vintrar till följd. Årets blidvinter till trots.

När Hesekiel beskriver ett kommande scenario skriver han "med alla dina skaror som samlats kring dig". Andra stater församlas under Gogs överhöghet. Hesekiel säger: "Tag befäl över dem!" Det är väl klarspråk nog. Församlandet sker godvilligt. Att ta befäl är till direktivet imperativt och motvilligt. Ja, åtminstone för dem som får underkasta sig. Strikt semantiskt sett. "Samlats hos dig och ta befäl" är huvudorden. Den som vill undvika profetians uppfyllelse måste här spjärna emot på ett tidigt stadium. Federation sker inte på en natt. Men det gör en invation.

Genom historien har man undrat om Gog, Ros, Mesek och Tubal är namn hämtade från det ryska imperiet. Vad säger Hesekiel - retoriskt buren - av Guds ande?

Är du inte den som jag i forna tider talade om genom mina tjänare, Israels profeter? År efter år profeterade de då om att jag skall låta dig komma över dem. Hes. 38:17.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Märta » Swish nummer:  ”Bäste bror! Inget swish! Låt Herren visa sig härlig! När du ser lokalen, då vet ..”

  • Siri » Swish nummer:  ”När tiden var inne sände Gud sin son till världen..”

  • Leif Andersson » Den Helige Andens verk!:  ”Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer d..”

  • Siri Åkesson » Att ta Guds verk i egna händer...:  ”Amen! Ledd av anden är A och O! Mose säger till folket jag går upp på berget för..”

  • RoseMarie Asraf Ftedriksson » Allahelgoween:  ”Jesus svarade den unge mannen: "Låt de (andligt) döda begrava sina döda. Kom du ..”

Bloggarkiv

Etikettmoln