_DSC9211-2.Mobilen

Davids ställning i Gud

"Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför gudarna vill jag lovsjunga dig. Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel, och prisa ditt namn för din nåd och din sanning, ty du har gjort ditt ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet, min själ fick kraft. HERRE, alla jordens kungar skall tacka dig, när de får höra orden från min mun. De skall sjunga om HERRENS vägar, ty HERRENS härlighet är stor. HERREN är upphöjd, men han ser till den ringe, han känner den högmodige fjärran ifrån. Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälser mig. HERREN skall fullborda sitt verk för mig. HERRE, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk!"   Ps.138.

Kung David skriver denna psalm och man kan tydligt uppleva turbulensen inom honom. Det kan också vara vår situation. Har du läst om Davids inre liv i texten, du som kläms mellan seger och ängslan? Läs och tröska texten. David rör sig på höjderna och i djupen. Han är en segrare och vet att livet kan erbjuda nöd. David vill sjunga inför gudar. Han påstår att kungar kommer att tacka HERREN för hans ord. För Davids ord! Står det inte så? När David avslutar sin hymn vädjar han till Gud. Överge inte dina händers verk! Vilken till synes splittrad själ. Oövervinnerlig och ängslig. Rädd och mäktigt segerviss.

Jag är ingen psykoanalytiker. Men här har vi en gudsman som det stormar kring. Och i. Han identifierar sin målgrupp, för att bruka den kommersiella världens språkbruk. Vilka är de? Gudar och kungar! Det är Davids mission i sin styrka hämtad hos Gud. Men det finns en annan sida som vi ofta dukar under för - precis som David, därför att vi inte förmår bära dessa motsatser. Segern och kampen! Striden och hot om nederlag. "När jag är svag, då är jag stark!", skriver Paulus. För är det inte det David visar upp så tydligt? "Du gav mig frimodighet"... "Du gav min själ kraft"... "HERREN skall fullborda sitt verk för mig"... osv. Borde inte en man som skall tala för kungar och som vill sjunga inför gudar, äga en helt annan självtillit?

Min vän... Guds verk med oss är så stort och Hans vakande hand värnar så om det ringa och svaga, att vi inte kan rymma dessa motsatser i vår personlighet. Men Han förmår! Han förmår att utföra sitt verk genom svaga kärl. Det är Jesus löfte.

Har du läst om Simson? Han var väldig i strid med HERRENs kraft. Men utan HERRENs kraft var skillnaden bara några hårflätor bort. Du äger din utsatthet för att vara beroende av HERREN. Det beroendet upplevs inte på annat sätt. Det visar Davids exempel.

Det finns tider då striden är med HERREN. Den måste utkämpas tillsammans med Honom. När du sedan ser dig tillbaka skall du få se att du knutit starkare band med Gud.

De banden kan inte erövras på annat sätt.Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln