_DSC9211-2.Mobilen

Gud ser och hör.

"Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda." 1 Petrusbrev 3:12.

 

Synen och hörseln är två instrument för vårt sinne. De är så intimt förknippade med sina respektive funktioner att de kommit att kallas för två av våra fem sinnen. I dagens text förklaras Herren vara i två olika sinnelag gentemot två olika kategorier av människor. Det handlar inte om olika människotyper i egentlig mening, utan om deras olika tillstånd. Det är där de skiljs åt. Och ut. Vi är alla i riskzon att hamna i fel tillstånd. Men vi kan också bli bevarade. Vilket härligt ord! Bevarad.

 

Den ursprungliga texten kommer från en psalm i gamla testamentet, men aposteln Petrus har funnit att Herren fortfarande är densamme och kan bruka texten i nuet. Igår, idag och för alltid. Är Herren partisk? Nej, men vi kan inta ett fientligt förhållningssätt till Honom genom det vi representerar. Texten säger oss att Guds ögon är vända till de rättfärdiga men emot de som gör det onda. Han hör också de rättfärdigas böner men utlovar inte detsamma till de som gör det onda. Man skulle kunna säga: Gud ändrar sitt sinnelag om du gör det. Och ändå är Gud inte en människa. Han ruvar i kärlek över dig. Men vill rena dig från det onda. Ondska manifestera sig. Den måste bli avhjälpt. Jesus är den ende som har makt att neutralisera sådant.

 

"Herrens öron är öppna för de rättfärdigas böner." Kan också du känna en trygghet i det? Erfar inte också du att den väldiga kapacitet Gud besitter, står till ditt förfogande i all Hans kärlek? Upplever inte också du att Hans resurser vilar tålmodigt i ett rätt fattat beslut om hjälp och handräckning? Gud behöver inte några råd för att agera. Han handlar med rätta och Han griper in i sin tid. Dina böner är den inlaga Han behandlar. Han förstår varje nyans av din bön och Han har förmågan att läsa mellan raderna. Han är resurs starkare än ett helt försäkringsbolag. Det är tryggare än förlagan i att äga jordiska föräldrar. Gud är din far och Han intar ingen annan position, varken nu eller sen. Hur kan man veta det? Jo, för Han är. Att vara, är något ständigt pågående hos Honom. Han som är av evighet.

 

Tänk att ha Herrens ansikte vänt emot sig. Känner du det så då har du inte det rätt ställt med Honom. Men om du finner tröst i orden om att Han ser och vakar över dig, då är du i trygghet. Då får du tålamod att invänta Hans svar. Den väntan skapar i sig en överlåtelse till Honom. Och din överlåtelse uppväcker all Hans kärlek till dig. Det är Hans faderliga modersfamn du får känna. Knepigt beskrivet men rätt upplevt.

 

Varför kallas den som Herren ser och lyssnar på för rättfärdig? Därför att den som Gud betraktar som färdig i Jesus gör rätt i att förtrösta på Honom. Rättfärdig av tro på Honom.

 

Vad ljuvligt det är att lätta sin själ inför Honom som ser och hör. Han fyller alla brister med stor kärlek.

 

 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln