_DSC9211-2.Mobilen

Är du inte andedöpt?

Jag möter människor i min omgivning som gett upp sin gudsrelation. Släkt, vänner, arbetskamrater. Det är så tragiskt. Någon har resignerat vid vatten dopet. Det blev aldrig av. Man vågade inte för publikens skull. Man blir obekvämt blöt. Ursäkterna är lika många som vattendropparna i Nilen. Och varenda droppe är för dig en utmaning att besegra! Dopet är en välsignelse och en början på ett rikt liv med Gud.


Någon annan fick inte det andedop som kompisarna fick uppleva och som man själv längtade efter. Man blev besviken och kände sig ratad. Ratad av Gud... Oh, hemska tanke. Och så fel tänkt!! Du är aldrig ratad av Gud!! En tredje fann en annan tröskel i sin guds relation. En fjärde något annat hinder... Man hamnade på fel sida av hindret i sin guds gemenskap. Och gav upp. Det finns trösklar i en kristens liv. De måste man igenom och över! Gud har gett oss dopet som "en välsignelse"- för den som tror. Gud har också gett oss den helige andens gåva - till välsignelse. För att vi skall få kraft att bli Jesus vittnen.


Dopet till vatten är en lydnadshandling. Det är en handling DU kan göra för att komma in i en djupare gemenskap med Jesus. Till dina synders förlåtelse. Och följa Honom. Det gör inte Gud åt dig. Det måste DU personligen ta ställning till. Men andedopet, där kan du inte göra någonting, mer än att tråna efter. " Var ivriga", säger Guds ord. Dopet i den helige ande ger Jesus.


En kvinna nämnde för mig att hon blev den siste och ende av sina kamrater, som inte blev andedöpt i sin ungdom. Det tog henne hårt. Så klart. Jag förstår henne. Men vet du en sak? Det står i Guds ord att Gud inte ger anden efter mått. Gud mäter inte upp anden i centilitrar eller i hektogram. Eller portionerar ut allt eftersom vi har levt upp till en snällhets profil. Nej, men vi måste först bli tomma innan vi kan blir fyllda. Inte sant? Annars blev du ett för litet kärl och anden skulle tvingas inta ett mindre mått. Förstår du mig, något? Gud ger inte anden efter mått! Han vill uppfylla hela dig ! Du skall vara ett stort kärl! Du skall vara den personlighet du är skapad till. Och du skall inrymmas av den helige ande till bredden. Då måste du först bli tömd. Helt tom. Men om du är fylld av så mycket annat, måste Gud begränsa sin ande till ett mindre mått. Om du förstår min bild.


Hur blir man tom? Man blir tom vid att tråna, att ivra, att längta, att söka Jesus i bön. "Det har jag försökt med", säger du, men det händer inget. Då är du på rätt väg! Din längtan kommer att stå i proportion till den väldiga kraft som skall överskölja dig. Den helige andes gåva. Då har du börjat få ur proppen ur din själs badkar! Du måste bli tom så att Gud kan komma till! Bilden är rätt elementär. Fyllda kärl kan inte fyllas. Tomma kärl är de bästa. Gud kanske har väntat på att få fylla dig full. Överfull!


Får man då gåvan efter prestation? Nej! Men du är en behållare. Bli tömd! Bli tömd! Bli tömd på dig själv. Dina åsikter. Dina värderingar. Allt du förstår dig på. Tömd på allt. Låt Gud framstå i Jesus och ge Honom ditt fokus. Då blir du tömd på dig själv. Och fylld med Gud.


Dina vänner blev kanske uppfylld av helig ande - efter Guds vilja - före dig. Det är både rätt och fel sagt. Gud kollektiv ansluter ingen i sitt rike. Han möter dig efter er relation och inte efter andras. Ditt framtida andedops upplevelse blir så mycket större - för dig som har väntat. Varför har du fått vänta? Väntan tömmer dig. Varför? Jo, för Gud ger inte anden efter mått.


Ge inte upp! Sök dig närmare Jesus igen. Ditt tungotal kommer som ett åskväder och ditt andespråk kommer att slå ner som en åskknall. En väldig kraft uppfyller dig och obegripliga ord skall välla fram ur ditt inre. Då har du fått den helige andes gåva.


Bli tom för att bli uppfylld. Uppfylld av den helige ande.

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln