_DSC9211-2.Mobilen

Dit du går, dit vill jag gå!

"Och nu, Herre, se till deras hotelser, och giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord, i det att du uträcker din hand till att bota de sjuka, och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet." (Apg. 4:29-31)

De första kristna blev hotade för sina vittnesbörd. Är det någonting att eftersträva och försätta sig i? Att bli hotad. Naturligtvis inte. Men de första kristnas mod i deras förkunnelse skapade friktion bland människorna. De blev trängda och hotade av åtskilliga intressen. Makterna bävade.

Denna bön riktad till Herren är mer än en önskan om hämndens begär. Den sätter sitt fokus på Guds rikes utbredande och rätten för Gud att kunna hjälpa och rädda människor. Det handlade inte om att få sina åsikter etablerade eller godkända av samhället.

Nyckelordet här är frimodighet. Det vill säga "att fritt och utan fruktan kunna yttra sina tankar och följa sin övertygelse."

Jag gick ett ledarskapsseminarium för ett antal år sedan. Föredragshållaren deklarerade att om alla som var samlade fritt skulle säga vad man tänkte och tyckte så skulle det bli outhärdligt. Det är en skrämmande deklaration. Är vi alla så hemska i vårt tankeliv om andra och varandra? Men här handlar det om att med Guds Ande som är sanningens Ande förkunna under frimodighet. Det är en nödvändig rättighet inför levande Gud! "Sanningen som sätter oss fria ", säger aposteln.

Har du lagt märke till här i texten och det måste jag få förkunna om i nästa YouTube klipp att himlen sanktionerade deras böner och var med på tåget, så att säga, att marken skakades? Det gjorde den första gången när den Helige Ande blev utgjuten men här kommer en "jordbävning" till. Gode Gud! Du behöver tjänare i denna vår tid. Modiga, frimodiga och fyllda av den Helige Andes kraft. Jag ska återkomma med denna text i nästa YouTube-klipp. Mitt inre böljar som en vulkan och den inre magman vill ut. Den kanske tar sin väg rätt in i ditt hus, så du väcks ur din sömnaktighet, du Kristi brud som lagt dig för att vila.

Idag ska jag, ja om några timmar, ut med traktaterna på stan om Jesus. Jag håller på att lära mig att stå till den Helige Andes förfogande i en stegrad tjänst. "En kropp beredde du åt mig ". "Frambär så edra kroppar till ett levande Gud välbehagligt offer.", säger Paulus. "Eder andliga tempeltjänst." Det är precis det som det handlar om. När den Helige Ande tar vid så är det mer än en temperamentsfråga. Det är mer än en fråga om brushuvuden. Det handlar om exakta ord och meningar som bryter ner motståndet och som slår ned som en blixt från ett trögtänkt huvud. Mot vaddå? Kunskapen om Gud och hans nåd till frälsning!

Jag frågade en broder härom sisten som jag mötte på stan om han inte ville stå med mig och dela traktater om Jesus. Hela han ryggade tillbaka och tog ett steg åt sidan. Ett avståndstagande i hela hans kroppsrörelse. "Ja, det borde man kanske men man är så mycket i köttet." Den Helige Ande i mig köpte inte det svepskälet. Skylla på köttet... Tänk att religiösa människor lärt sig formler för att definiera sin egen förslavning under sömnaktighet, som i detta fall. Men det var inte "köttet". Det var brist på vilja och det var brist på andeuppfyllelse! Oberedvillighetens skor med gamla tiders dykartyngder under fötterna. Mannen iklädde sig andlig skarpsyn över att vara för köttslig... Och gömde sig bakom det. Han blev synad av den Helige Andes kraft. Och funnen vara för lätt.

Nu ska jag förbereda mig och hitta alla vantar och lager på lager mössor för att gå och ställa mig till Herrens förfogande. Jag är inte ensam. Jag har hela himlen med mig. Gud vare lov! Jag är så glad att sent i livet ändå fått komma in i denna tjänst. Den är underbar och jag kan snart göra vad som helst för att övertyga och övertala dig att inte bara gå i mina fotspår, vilket är fädernas fotspår, utan också gå bredvid mig eller gå på egen hand. Den Helige Ande har så mycket ogjort för Herren att det trycker på.

Och du...vi ska ha en biografsalong i Stockholm! I Jesu namn. Hör att jag säger det. Väntan är inget motbevis på att saker och ting inte kommer att ske. Inte alls! Alla barn som föds har en förberedelse tid i det som kallas för havandet. Låt saken bero. Tids nog så vänder saker och ting på sig och huvudet hamnar i rätt läge för att födas. Då är fostret fixerat! Då vet vi att tiden är nära. Trons ande bryr sig inte om några hinder. Trons ande har fågelns vingar. Den lyfter bara över hindret. När vattnet delade sig för Israels barn då gick man över Röda havet. Och in i löfteslandet.

 -----

Mäktiga ting det sker i vår tid. Ära ske Gud, Ära ske Gud. Slumrare väckas, Ordet ger liv. Redo står Lammets brud.

KÖR: Underbar hälsa sjuklingar får. Döva får hörsel lama uppstå. Blinda får syn och krymplingar gå. Prisande Gud också.

Himmelska kraften verkar i dag. Nu såsom förr, nu såsom förr. Helar och styrker den som är svag. Öppen står nådens dörr.

Anden är mäktig, kraften blir spord. Ännu idag, ännu idag. Allt vad som sker det lovar Guds ord. Gud har till oss behag.

Kom och stig ned i livskällans flod. Löftet står kvar, löftet står kvar. Jesus vår sak på korset gjort god, Då han vår krankhet bar.Karl Gustaf Sjölin ur sångboken Särlaregn utgiven av Maranataförsamlingen.

Amen.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Elena » I den Helige Andes tjänst!:  ”Ja, heliga anden behöver oss som redskap ”

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

Bloggarkiv

Etikettmoln