_DSC9211-2.Mobilen

Ett inlägg till Daniel Alm

Daniel Alm, föreståndare för Pingst har skrivit en debattartikel i tidningen Dagen där han rubricerar sitt anförande på följande sätt;

"Behövs inga polariserande frifräsare som gör anspråk på inflytande i kristenheten men inte vill tillhöra en församling. Vi behöver inte fler swishpredikanter som utan att stå räkenskapsskyldiga någonstans använder det egna mobilnumret och utnyttjar mångas goda vana att ge utifrån sin kristna tro...

Vilka är det, Daniel Alm, avser här? Jag vill veta. Är det möjligen de få röster som finns kvar i landet som inte uppbär statsbidrag och annan finansiering av Guds verk som avses. De som vänt artisteriet ryggen och ett urvattnat evangelium och som inte trivs i kyrkan och därmed inte kan tillhöra en församling längre. Vad är en "frifräsare " för dig, Daniel Alm? Var inte självaste Lewi Pethrus en frifräsare en gång, utesluten från sin härkomst? Har du plötsligt blivit så radikal mellan de ekumeniska sittningarna att du börjat kalla enkla eller avancerade bröder och systrar som upplever en kallelse att göra något inför Gud för "frifräsare "!? Frifräsare... Så föraktfullt! Vad menar du? Det är de troende du talar om här. De som inte längre kan sitta still i bänkarna när kyrkan tappat sin teologi på biblisk grund och hemfallit åt tidsandan och så per automatik drabbats av hemlöshet. Behövs det inte polariserande röster som ropar emot förfallet i kyrkan, i varje tid? Ett faktum man istället borde ha respekt för. Har inte profeterna alltid varit de polariserandes skrå? Eller vilka avser du med betoning på ekonomisk vinning? Du vill ju tysta de rösterna. Det är ju ditt ärende. De som stör kyrkans, din, ordning. Och du föraktar deras swishkonton som gör deras röst möjlig. Vi talar om Guds verk. Gör vi inte det?

Daniel Alm. Du slår under bältet på de som inte finansierar Guds verk med skattemedel och hånar dem som ger av glatt hjärta till Guds verk. Du borde veta bättre om hur offerlivet fungerar inför en seendets Gud. Det som också din verksamhet behöver medel till för att kunna verka. Är detta ditt huvudargument? Pengarna. Är det du som ska utkräva ansvarsfrihet för deras trohet inför Gud? Är det inte Överherden som skall göra det om hur vi har förvaltat våra pund och som om det var kärnfrågan för kristenheten idag, när du själv och dina pastorer inte kan uppbära någon lön utan statligt finansierade medel. Vilket hyckleri! 

Vidare så talar du om "inflytande i kristenheten "... Vilka är det du inte vill ska ha inflytande i kristenheten - ni som i Pingst inte gjort annat än odlat ekumeniken och allas inflytande i kyrkan på lärans bekostnad, in absurdum. Ni har ju inte själva längre en klar enad biblisk syn på dopet eller vad som föder en människa till liv i Gud, i bjärt kontrast till proselytverksamhet och upptagandet i en församling. Frälsningens grunder. Har du inte fått med dig alla i den nya synen på synd och frälsning ifrån synden? Är det igen profeterna och de kravfyllda läsarna du avser hotar sammanhållningen? De som talar med emfas utan att spekulera över just ett eget inflytande eller konsekvenserna för egen vidkommande. De som just nu själva brännmärks precis genom sådana debattinlägg som ditt och som offrar sina liv under en utgiftsbörda och med samma teknikens kanaler som ni själva använder. Swishkonton. Som om pengar var det centrala i Guds rike! Så lågt.

Dessa röster kommer du aldrig att kunna tysta. De kommer att med stegrad engagemang ropa emot förfallet. Mot avfallet. Emot andefattigdomen och mysticismen. Och lyckas man tysta dem kommer Gud resa upp nya. Därför att de reses upp då så krävs. Det borde du känna till. Levande kristendom kommer du aldrig att kunna tysta. De har sitt mandat av Gud. De står fria och har sin legitimitet i Gud. Så har det också alltid varit. Varför? Det handlar om ljuset kontra mindre ljus. Mörker kontra mycket mörker. Därför ropar profeterna utanför din kyrka och inte inifrån. Inifrån kan de inte ropa och ändå beklagar du dig över att de "frifräsar " och behöver finansiering utanför den. Så föraktfullt. Men de ropar. "Den som har öron, han höre.

Det är sant att vi inte behöver swishpredikanter. Det har du förstått rätt. Men du är fel verksamhetsutövare för att säga just det. Utan statsbidrag så faller din verksamhet ihop som ett korthus. Du kastar sten i glashus, min käre broder. "Frifräsarnas" medel kommer ändå från troende som ger till Gud av ett glatt hjärta. Gud som ser. Han vakar över sitt verk.

Du var satt att vakta hjorden. Istället medverkar du till att släppa in samtidsandan i kyrkan och du varnar för de profetröster som reser sig upp och blir hånade för att inte vilja anses tillhöra någon församling. Varför lämnar de och börjar om på nytt? De trivs inte i Pingst längre, Alm. Det är den nakna sanningen. De känner inte igen Pingstväckelsen. Därför får du "frifräsare ". Förr kallades de för "läsare" eller "ropare". Nu kallar du dem för Swishpredikanter. Vilken nidbild!

En mycket olycklig ingress men så signifikativ. Det var maktspråk och inte ekumenikens tillrättalagda röst. Det var maktanspråk och inte "andlig enhet genom fridens band."

Det bibelord som åberopas då det passar oss själva bäst. 

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln