_DSC9211-2.Mobilen

Fristäder, Fria kyrkor!

"När HERREN, din Gud, har utrotat de folk vilkas land HERREN, din Gud, vill giva dig, och när du har fördrivit dem och bosatt dig i deras städer och i deras hus, då skall du avskilja åt dig tre städer i ditt land, det som HERREN, din Gud, vill giva dig till besittning. Du skall försätta vägarna till dem i gott skick åt dig; och du skall dela i tre delar det landområde som HERREN, din Gud, giver dig till arvedel. Så skall du göra, för att var och en som har dräpt någon må kunna fly dit." (5 Mos. 19)

Detta är ett underbart sammanhang från gamla förbundets tid där Gud instruerade Mose om att man skulle upprätta tre städer, till att början med, som skulle vara fri-städer. Allt har en början! Tre är bättre än en. Sedan skulle de utvidgas och bli flera fristäder i landet. Utvidgningen har med tillgänglighet att göra och om att överbrygga långa avstånd. En förebild.

För oss som blivit frälsta så vet vi att Golgata är "en fristad" för syndaren. Till Jesus på Golgata fick vi fly och vi blev emottagna. Men det är inte bara en fristad. Det är också en avstjälpningsplats. För synden. Där lämnade vi vår synd till Jesus. Han tog den på sig upp på korsets trä och vi blev fria. Det är själva sinnebilden med fristaden från en gammal svunnen tid. Att undkomma straffet. Det är alltså inte så att fristaden är en plats dit man flyr för att kunna synda vidare och på så sätt få vara ifred. Då tappar fristaden sin innebörd. Fristaden skulle inte erkänna syndaren. Men befria honom! Be-fria.

Gud gav Mose uppgiften att utse enskilda städer till fristäder. Varje stads ortsnamn fick sin betydelse som speglar en sida av nåden. "Du ska försätta vägarna dit i gott skick! " Det ska förstås utifrån det faktum att man inte körde bil på asfalterade vägar på den tiden utan det var upptrampade stigar man gick på, åkrar och fält som med tiden kanske såg ut som de sämsta av våra landsvägar i obygden. Åkermark växer igen. Stigar växer igen. Gud förutsåg svårigheten för de flyende att hitta fram till fristaden då de inte hittade vägen, helt enkelt. Därför skulle de hållas i "gott skick". Syndaren måste hitta fram! Vägarna måste hållas rena från sly och ogräs. 

Ohh...jag vaknade med detta bibelord mitt i natten denna dag. Ska jag nämna om det eller inte - för det var ju så. Jag nämner det för intensitetens skull och inte för att göra mig själv till någon särskild. Men för att det ska nå dig, du sovande. 

Det blev så levande att det är en evangelists kall att trampa upp stigarna till Golgata. Evangelisten ska springa så många gånger det bara är möjligt mellan bostaden och staden, mellan kyrkan och staden, mellan församlingen och "gator och gränder" för att visa på vägen till Jesus! Så att syndaren kan få komma till den plats där han får vägledning i att lämna av sin skuld och rädda sitt liv.

Men hur har det istället blivit? Kyrkor och samfund, lejda ledare och pastorer har gjort fristäderna till en brottsplats där syndaren istället får en fristad i att utöva sin synd. Så skyddas synden hos syndaren. Här går en skarp skiljelinje. Det finns bara en flygplats till himlen. Den heter Golgata! Bara därifrån avgår utrikesflyget till himlen. Där måste du checka in och checka ut. Och du måste lämna av ditt synda-bagage innan döden inträder i gaten, min vän. Den som inte gjort sina kläder rena och vita i Jesu blod kommer inte med. Då blir du kvar här i en förfärlig evighet.

En av de största utgiftsposterna för existens och boende är faktiskt avfallsfrågan. Fråga din hyresvärd eller din bostadsrättsförening, så får du se. Att hantera avfall är otroligt dyrt utifrån det faktum att avfall är svårt att återvinna energi ur. Avfall, som varit en följeslagare till människan i alla tider. Så och för Israels barn långt innan Jesu tid.

Det finns en dal söder om Jerusalem. Den kom att få namnet Hinnomsdal. Där brann det dag och natt. Av sopor. Den dalen är en förlaga till Helvetet. Man eldade där upp döda kroppar av djurkadaver och stanken får anses ha varit outhärdlig. Det är en direkt påvisad plats. Det är lika påtagligt att Golgata är platsen för Jesu offer utanför Jerusalem som det faktum att Hinnomsdal är en förebild på Gehenna eller Helvetet, mera känt. Den eviga elden. Där brann det natt och dag. I Hinnomsdal hade man offrat till guden Molok. Man brände barn till en avgud. Tydligare kan inte en satanisk verksamhet påvisas. Helvetet, platsen för djävulen och hans änglar. 

Evangelister! Ut med er! Ut att trampa upp stigarna till fristaden Golgata. Om inte fiskaren kan locka dig ut till evangelisation, så får han sända jägaren efter dig. Jag säger det som profeter sagt tidigare; Det blir dig då inte lätt!  Ja, ju oftare du går på stigen mellan människor som inte känner Jesus till platsen där de kan ta emot honom desto större chans att fler hittar hem till Gud.

Och ni falska herdar som gör mörker till ljus, ni går en alldeles fruktansvärd framtid till mötes. Ni är om de som skiften talar om; ni är djävulens barn. För vad är en mörkrets ängel? Ett sändebud. Ni gör mörker till ljus och ljus till mörker. Och era äldste bröder tiger medskyldiga i era samfund. De som åtminstone borde ta avstånd med sina medel och sina liv som insats. Ni går så en lysande karriär till mötes i djävulens rike och ni predestinerar er till platsen där elden inte kommer att utsläckas och där masken inte dör. Vad är en mask? Det är den du har framför ansiktet. Falsariet. Dubbelheten. Kluvenheten. Ett ansikte inåt och ett ansikte utåt. "Hugg honom i stycken " så att det inre också motsvarar det yttre. Så att det ena ansiktet motsvarar dess kropp och den andre sin tillhörighet. Vad är en kropp? Verksamhetsutövningen! Ni har gjort fristaden till en brottsplats och inte till en fristad.

Nej, rensa fri-staden från brottsutövningar innan de fortplantar sig! Trampa upp stigarna igen, ni evangelister, så att fristaden kan få vara det den är tänkt att vara. En fri- stad! En fri-kyrka! - som kan visa på Jesus från Golgata. Han som tog vår synd och inte bekräftar den som en dygd, i Jesu namn.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Märta » Swish nummer:  ”Bäste bror! Inget swish! Låt Herren visa sig härlig! När du ser lokalen, då vet ..”

  • Siri » Swish nummer:  ”När tiden var inne sände Gud sin son till världen..”

  • Leif Andersson » Den Helige Andens verk!:  ”Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer d..”

  • Siri Åkesson » Att ta Guds verk i egna händer...:  ”Amen! Ledd av anden är A och O! Mose säger till folket jag går upp på berget för..”

  • RoseMarie Asraf Ftedriksson » Allahelgoween:  ”Jesus svarade den unge mannen: "Låt de (andligt) döda begrava sina döda. Kom du ..”

Bloggarkiv

Etikettmoln