_DSC9211-2.Mobilen

Mitt besök hos Boltzius


Strax utanför Karlstad i Värmland ligger Skåre. Där, inte så långt ifrån järnvägsstationen ligger på en hörntomt i ett modernt villaområde, den lilla stuga som Fredrik August Boltzius ( 1836 -1910 ) bodde och verkade i. Boltzius hem är idag ett museum som fövaltas av Skårekyrkan. Till Skårekyrkan kan man vända sig för att göra ett studiebesök och få höra berättelsen om Boltzius. 

Jag kontaktade Skårekyrkan och möttes av Anders Daleskog som tog av sin tid och visade mig runt under ett par timmar. Så tacksamt! Det är inte helt obetydligt att handledas av en troende museiintendent när man skall få en sådan livsgärning presenterad för sig. Boltzius var ju en trons människa och vi vet att "tron är en fast tillförsikt om ting vi inte kan se ". Det är trons väsen. Därför är det av stor vikt att bli lotsad i samma anda. Hoppfullhet när det är som mörkast! Men i Boltzius hem fattas det inte trons bevis - för den som söker det. Det står kryckor och käppar, mistlurar och proteser i varje rum.

Ja, det var tacksamt att få träda in i en stugmiljö och möta all den sjukvårdsrekvisita som de tillresande lämnat kvar i Boltzius hem, av de som blev botade. Jag vet inte hur många kryckor där fanns. Men säkert ett hundratal. Dessutom; alla kom väl inte till Skåre för att man var låghalt eller hade höftproblem i önskan om att bli botad. Det visar i alla fall de mistlurar som talar för att många också fick sin hörsel tillbaka. De flesta av de sjukdomar en människa kan drabbas av kräver ju inte en käpp eller krycka för att stadga upp vandringen. Ibland är det inre störningar i våra kroppar. De är nog desto fler. Så på varje synlig attrapp så kan man förstå att också bakom de 33.000 brev som tillsändes Boltzius och som Värmlands museum förvarar, så är det tusentals människor som fick se ett gudsingripande genom en man som överlät sig åt Herren. 

Tron har inget med statistik eller numerär att göra. Inte heller med förklarbarheter eller med naturvetenskap. Det får andra fakultet syssla med. På trons område räknar man bara med Gud. Han råder över alla räknesätten och låter sin välsignelse råda över dem alla. Här finns inte rum för tvivel. Ja, det var faktiskt också ett av Boltzius motfråga när människor kom till honom. Han brukade fråga; "Har du troa? ", berättade Anders Daleskog.

Vad kan Boltzius ha menat? "Har du tron? " Ja, naturligtvis tron på att Gud kan gripa in i en sjuk kropp. Vi känner igen det från Jesus. Han sa en gång till en lam; "Vad vill du jag skall göra för dig? " En märklig fråga att öppna upp ett samtal med om man heter Jesus som vet allt. Gud knyter an till engagemanget och ger oss andra ett exempel. Den helige Ande är verksam genom de andliga nådegåvorna som bärs av medmänniskor. Här kan brister och fel uppkomma. Men det är inte avarterna eller felstegen vi förkunnar. Nej, vi skall lyfta fram de exemplen som finns på bibelns blad och praktisera förbönens makt i våra liv. Det vill Gud!

Jag ska lite senare lägga upp lite bilder som jag fick fotografera inne på museet. Jag har faktiskt fått hålla i Boltzius bibel och sett hans lilla bibliotek. Jag har stått vid hans skrivbord och stått i det rum dit Herren kom för att hämta Boltzius, för mer än 110 år sedan. Det kändes stort - även om vi på intet sätt odlar helgon och relika föreställningar. Inte ens änglarna på bibelns blad är så tillvända. Vi är bara som de - Guds sändebud. Inget mer.

Stort tack till Anders Daleskog och Skårekyrkan som gjorde detta möjligt. Var rädda om uppgiften. Rätt som det är så kommer det sökare dit till museet. De kan vara bärare av en kallelse från Gud som vi inte kan ana omfattningen av. Låt varje stavelse i berättelsen om Boltzius vara präglad av trons hopp till Gud att han förmår allt  - också genom svaga människor. Då berättas livet om Boltzius på det sätt jag tror han skulle vilja. Äran tillhör Gud och ingen människa. 

Jag återkommer med bilderna från museet och jag kommer att ställa mig till förfogande om någon kostnadsfritt vill beställa en böneduk för sin sjuka kropp. Jag kommer som skriften säger smörja duken med olja, skicka den till dig och be till Gud för din sjukdom. Så har gudsmänniskor gjort genom historien och Gud har handlat! Jag är inte Boltzius. Och Boltzius var inte jag. Men detta handlar inte om en personkult. 

- Herren är densamme!! Det är på honom det beror.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Thommy » Det finns tre himlar:  ”Hej Mikael Falkenberg, Jag vet inte vad som hänt dig utifrån det du beskriver m..”

  • Mikael Falkenberg » Det finns tre himlar:  ”Hej! Jag gav Gud nästan 8 år av mitt liv och det gav mig absolut ingenting av vä..”

  • Claes Mård » Traktatmissionen!:  ”Ibland är det så att vår Herre tvingar oss till stillhet inte för att vi ska ge ..”

  • mats51 olsson » Traktatmissionen!:  ”Shalom. Blev själv sjuk av statiner. Gammal i förtid. Ont i leder. Onaturligt tr..”

  • Anita » Traktatmissionen!:  ”Thommy,jag sänder många Krya på dig hälsningar och ber att Gud ger dig kraft och..”

Bloggarkiv

Etikettmoln