_DSC9211-2.Mobilen

Den blekgula hästen del.1

"Och när det bröt det fjärde inseglet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: »Kom.» Då fick jag se en blekgul häst; och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden."  Uppenbarelseboken 6: 7-8

Johannes satt isolerad på ön Patmos utanför Grekland. Han var frihetsberövad för sin tros skull. Där passerade framtiden revy för honom. Gud gav likt till Daniel i en annan tid honom möjligheten att se in i den framtid Gud förutsagt i den bok som kommit att kallas för Uppenbarelseboken eller apokalypsen. Allt som står där har ännu inte inträffat. Det alltigenom typiska för den uppenbarelsen är ordet" - Kom! Kom så skall jag visa dig. Kom hit upp". Människan behöver byta position och se som Gud. Annars ser hon inte som han.

Vi möter i sammanhanget sju olika hästar. Eller sju olika tidsperioder. Kan dessa perioder ha återupprepats under årtusenden? Säkerligen. Människans ondska är ett tilltagande presens och hennes livsluft, den behöver ständigt hejdas. Därför måste Gud åter och åter igen gripa in i historien, annars förstör vi oss själva. Det påvisar bibeln.

Hästen, den fjärde i ordningen drar plötsligt förbi på en historisk tidsaxel för sitt särskilda uppdrag. Ridna hästar med uppdrag till skillnad från vilda hästar har en ryttare i sadeln. En jockey. Dessa sju hästar och ryttare var utsända av Gud. Stör det bilden av vem Gud är i vår uppfattning då är det hög tid att vi korrigerar den gudsbilden. Gud är helig och har satt gränser. Han har uppenbarat sin nåd genom Jesus, ja - men han är fortfarande helig!

Vi vet alla så här långt att covid-19 först upptäcktes i Kina. Det gula Kina. Hästen som är ett uttryck för hastighet och framfart. Men det är ryttaren som gör hästen styrbenägen. Var och vart? Dit Gud avsett!

Mannen som satt på hästen var "Döden" och "Dödsriket ". Vilken fruktansvärd ryttare! Någon hade gett dem makt över fjärdedelen av jorden. Inte primärt för att döda en fjärdedel av människorna men makt över jordens fjärdedel. Så säkert som det är sant så kommer en fjärdedel att påverkas. Hur? Genom svärd. Genom hungersnöd. Genom pest. Genom vilddjuren på jorden.

Vi vet inte om olyckorna kommer i nämnd ordning. Vanligen så kommer hungersnöd i spåren av krig. Men det kan också vara så att pesten är det första benet på denna fyrhovade olycka under skritt över jorden. Det första benet kan också vara genom "vilddjuren på jorden" - som i våra dagar, även om den kommer sist i uppräkningen. Covid - 19 som slog till över en natt! Hästen måste dessvärre välja ett ben i taget. Det är logiskt och följdriktigt. Men fyra svåra omständigheter utlovas. Tidskronologiskt eller periodiskt.

- Är inte fladdermössen ett viltdjur och värddjur åt covid-19? Coronavirusets fruktansvärda barnkammare. De otäcka myggätande mörkrets fåglar som varken uppträder som möss eller är en fågel till sin natur. De hör till vilddjuren! 

Nästa gång skall jag nedteckna vad bibelöversättaren Peter Fjellstedt skrivit i kommentar till sin bibelöversättning. Vår generation har gått miste om vad gudsfruktan är. Därför förstår vi inte heligheten. Gud har satt gränser, gränser vi överträtt. Nu slår det tillbaka med full kraft och det är inte slut än. 

"Den som river en mur blir stungen av en orm ", säger predikaren.

Vi har rivit ned många murar i vårt land de senaste åren. 

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Siri » Jesus Revolution:  ”Jesus is the revolution for the people!”

  • Thommy » Mannen med vilddjursklor:  ”Ja, det är det bestående intrycket också jag har av den museiintendent som förev..”

  • Berno » Mannen med vilddjursklor:  ”Värmlands museum i Karlstad framställer Boltzius som en bedragare och alla "bevi..”

  • Lisbeth Djupström » Mannen med vilddjursklor:  ”Tack för dessa vittnesmål om Boltzius! Stärkande!”

  • Marie Helene » En kvinna blev hjälpt:  ”Amen! Tack Jesus Kristus för denna hemsida och att man kan få gemenskap med bröd..”

Bloggarkiv

Etikettmoln