_DSC9211-2.Mobilen

Kränkta

Får någon av er lida, skall han be. Är någon glad, skall han sjunga lovsånger. Jak. 5:13.

Bibelversen andas instruktion. Om någon får lida skall han...osv. Om någon är glad skall han... Vad är det Jakob vill visa oss? Skall eller får man inte stoppa lidanden utom genom bön? Måste man sjunga när man är glad? Får man inte appellerar till närmaste rättsinstans när man lider orätt,  Jakob? Vad menar du? Är man tvungen att just bedja och sjunga vid motsvarande känsloupplevelser i livet? Texten andas regel. En regel, om du så vill, som förklarar det naturligaste i världen. Är man glad så sjunger man. Det har vi alla erfarit. Men kanske inte lika välbeprövat när det gäller bön vid lidande.

Det är trendigt idag att känna sig kränkt. Men den kristne är kallad "att bära sitt lidande." Därför är det en farlig väg som den organiserade kristenheten slagit in på då den engagerar sig politiskt. Man kommer då att hävda sin rätt utifrån ett allmänmänskligt och ur sitt särskilda kristna perspektiv. Ingen skall få behöva utstå hån och förtal. Inte heller en kristen. Den kristne har också rättigheter! Jag kunde gott höra Alf Svensson, den förre partiledaren för KDS mynta orden. Kristen etik och moral. Rätten till en sådan. Och hans arvtagare Lars Adaktusson. Två män som kunde vigt sina liv i ett annat forum och predikat Guds ord vertikalt. Politik är horisontalt. Hur predikar man evangelium horisontalt för övrigt?  Guds folk har alltid utstått lidande på jorden och i världen. " I världen lider ni betryck", sa Jesus. Har KD kommit att avskaffa det? Vilket? Betrycket. Det är inte bara förmätet. Försöken att på politisk väg värna om evangelium föder fram ett helt annat samhällsklimat. KD som har ett frikyrkligt ursprung. Sorgligt nog. Svenska kristdemokratin som går upp i den Europeiska kristdemokratin med rötter i den katolska kyrkans troslära. Den Europeiska kristdemokratin vill inte bara evangelisera Europa. Den vill styra Europa. Där har den svenska kristdemokratin inte gjort någon omdömesgill konsekvens analys. Att införa kristendom i skolan är inte samma sak som att stifta religiösa grundlagar, där en särskild trosuppfattning skall vara juridiskt reglerad. Där har svensk KD tappat hela perspektivet och majoriteten av frikyrkopastorerna förlorat fokus. De som skulle predika Guds ord har istället bedrivit politik genom att ta saken i egna händer och inte låtit HERREN vara god nog. Hårda ord men allvarliga. Förödande allvarligt.

Nej, det är INTE den kristnes väg att gå. Hämnd, räfst och vedergällning under en kränkningslagstiftning. En omöjlighet. Bibelns män och kvinnor har stor erfarenhet av just kränkning, hån och spott. Trakasserier och förlöjligande har Guds folk alltid varit föremål för. Därför skall vi inte luras in i ett allmänt betraktelsesätt. Det har sitt syfte och sin agenda.

Jag kan istället finna att bibeln lyfter upp lidandets väg som en svår men härlig väg. Det finns en juridisk sida och det finns en härlighets sida. Låt oss överlämna båda till HERREN i det att vi utstår lidande utan att hemfalla i den allmänna kören av de "kränkta". Hela den massmediala debatten om "kränkning" inom alla områden har endast ett syfte: det är att omskapa lagstiftningen. Det kommer på sikt att bli omöjligt att predika Guds ord. Men först måste ordet kränkning få sin särskilda status. Det får den i våra dagar. " Guds ord fördömer synden i köttet"! Det kommer den alltid att göra. Och du får munkavel. Guds ordet måste först döma oss för att väcka oss över fakta. Sedan erbjuds nåd och försoning. Befrielse och frälsning. För den som vill. Med eller utan katekesen. För det är inte sakramenten som frälsar oss. Bara Jesus!

När den katolska kyrkan tagit sitt fullständiga politiska grepp om Europa genom Europeisk kristdemokrati, då kommer vi att få en lagstiftning mot kränkning av religionsutövning. Det ligger i sakens natur. Det hade man i Babylon på Daniels tid också. Man skulle inte bara tillbe en Gud. Man skulle också tillbe på ett särskilt sätt. Den kommer att i modifierad form föra många troende tillbaka till det man upplevde under svensk medeltid och sydeuropeisk Renässans tid. Konsekvenserna kanske inte blir likvärdiga, men det finns många andra sätt att förfölja och skapa just lidande för människor. Är det kyrkans roll i tiden?! I politisk form? Nej.

Om denna utveckling sporrar dig till att ännu mer arbeta politiskt i ett kristet s.k. parti för att motverka utvecklingen, kommer du bara att påskynda den. När religionen skaffar sig politiska ambitioner har den för länge sedan lämnat bibelns värld. Då kommer kyrkan själv på sikt att utöva sin makt och skapa lidande. Då har den i verkligheten urartat.

Se inte politiskt arbete som ett byte. Betrakta inte det sekulariserade samhället som din förevändning till politiskt arbete. Det är fel väg att gå. Predika Guds ord! Så länge det går. Du vet ju själv att Evangelium är Guds kraft till frälsning. Den förvandlade dig och mig en dag. Då finns det hopp för alla.


Jesus rike var och är fortfarande inte av denna världen!
Han som var värst kränkt av alla.
Alla kategorier.
 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln