_DSC9211-2.Mobilen

Änkan och domaren.

I Lukas evangelium talar Jesus om en tro. Jesus berättar där om en domare som var orättrådig, det vill säga han varken respekterade människor eller fruktade Gud.  En makthavare som kan skipa eller förhindra rätten. 

Domaren i det här fallet blir ihärdigt uppvaktad av en kvinna. En änka. En målsägare. Vi vet inte vad saken gällde, mer än att hon ville att domaren skulle ta upp hennes fall. Intensiteten i hennes sakframställan övertygar, på något sätt. Eller hur? Denna kvinna måste ha rätt. Det säger oss hennes energiskhet. Vi ger henne rätt från början. Hennes påstridighet röjer ett stort mått av förtryck eller orättvisa, av något slag. "Skaffa mig rätt av min motpart", står det i den gamla översättningen. Ta upp fallet! Skipa rättvisa! Granska min sak, det håller! Det är som om hennes vädjan i anstormning, med missförhållandena i ryggen, plogar hennes väg och sandar marken under hennes fötter, i omständigheternas kalla utanförskap. Hon tar sig fram obevekligt och obändigt. En änka utan försvarare påstridig som en tjur. Hon anstormar domaren i Jesus berättelse. Tänk, det är Jesus som berättat denna historia. Ska vi inte lyssna efter? Guds ord skapar tro.

Berättelsen avslutas med att domaren tröttnar på änkans alla påtryckningar och överklaganden. "Hon kommer annars att pina ihjäl mig med sina ständiga besök", säger han. "Hon är så besvärlig". Domaren tog upp fallet. Orättrådigt utfall eller ej. Det vet vi inte. Det är inte där fokus ligger. Skärpan ligger på änkans ihärdighet att vinna målet. Hon äger ett ärende. Hon bara skall ha saken bedömd och dömd. Hon har vinst i frågan. Otvetydigt.

Jesus kopplar ihop Gud med texten. Gud som är god och rättfärdig - till skillnad från den korrumperade domaren. Jesus kontrasterar domaren och Gud och frågar retoriskt: "Skulle inte då Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt"? Jag säger er: "Han kommer snart att skaffa dem rätt". Därefter sammanfattar Jesus allt i en fråga, något som enligt honom själv kommer att vara sällsynt vid hans återkomst. Han är orolig för det. Vaddå? Bristen på samma övervinnande tro som änkans! En tro som är ädlare än åthävor och utfästelser. Varför? För den är sällsynt. En tro som vilar i tillförsikt men anstormar. Vart? I Guds rike där människorna rycker det åt sig! Jesus frågar: "Men skall väl Människosonen när han kommer, finna en sådan tro på jorden".

Jesus exempel är begriplig för alla. Oavsett vilka liv vi levt kan vi förstå att en änkas situation. Hon är försvarslös. I texten utmanar hon sina omständigheter. Hon vill ha rätt mot sin motpart. Det är inte en rebelliskhet Jesus försöker exemplifiera. Inte heller ett slags "jag skall ha rätt i denna sak, vare sig jag har rätt eller inte". Det är inte fräckhet som driver henne. Det är inte heller frågan om attityd. Nej, det är för grunt! Det handlar om liv eller död. Änkan pantsätter hela sin person i saken och vill ha rätt. Måste ha rätt! Och hon vet att hon äger den.

Vad är det för tro Jesus talar om relaterat till kvinnan? Han sätter Gud i domarens ställe och den kristne i änkans ställe - eftersom han kopplar ihop hela berättelsen om en "sådan tro", som änkans i sista tiden. Hur skall vi tillgodogöras oss texten? Hur skall vi hitta fram till den positionen att vi blir aktören - likt kvinnan? Och anropar Gud om rätten. Orientera dig själv för ett slag. Pröva din position till Gud i hans rike. Oj, vad anspråksfullt, tycker någon. Inte alls! 

Jag vill tro att texten det handlar om nöd hos den enskilde, som vi alla kan hamna i på olika vis. Jag vill tro att Jesus påmindes om Hanna i templet som också ville ha barn, när han berättade denna historia. "Skaffa mig barn annars dör jag"! Jag vill tro att Jesus inkluderade just dig som haltar under missöden, där synden ruinerat det inre livet till en hög kvitton utfärdade vid moralens pantbank, du aldrig kan lösa in. Tiden går inte att vrida tillbaka. Situationen är till synes stört omöjlig. Ändå kan Gud göra allting nytt!! Gud är god. Inte orättrådig!

Jag vill avsluta där. Jesus text står egentligen för sig själv. Låt mig ändå få aktualisera texten och lyfta ut änkans ord till domaren. Vi får göra anspråk på den tro som bodde i änkan. I anstormningen! I intensiteten! I bönen! I målmedvetenheten! I det som Paulus kallar för "Igenom allt detta vinna vi en härlig seger!" Allt! Igenom allt!! Den rättfärdige domaren som snart skall skaffa de utvalda rätt.

Det ger styrka åt benen.

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln