_DSC9211-2.Mobilen

Herren är på din högra sida.

Kung David skriver en sång. Jag refererar till Psaltaren 16.

Rubriken är på något vis privat. "Den frommes tillit till Herren." Och psalmen fortsätter i samma anda. Frommes tillit? Kan man benämna sig så på egen hand? From? Ja tydligen. David liksom betraktar sig själv och sin egen Guds relation. Vem kan mäta den? Vem kan rätt definiera hur man har det ställt med Gud? Många kanske istället kommer fram till blandade slutsatser med brister hos sig själv eller en tillsynes frånvarande Gud.

"Jag har haft Herren för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall inte vackla. Psalm 16:8.

David uppvisar en helgjuten relation till Gud. Jag har HAFT, Han ÄR, Jag SKALL inte, skriver han. Alla tidsrymderna. Igår, idag, så och i evighet. Är inte det en underbar deklamation? David som hade ett brokigt liv. Han förvägrades äran att bygga Herrens tempel, likväl har få fått det erkännandet av Gud som David. Han med ett hjärtelag likt Honom. Men David hade blod på sina händer och striden i hans hus tog inte slut.

"Jag har haft Herren för mina ögon alltid". Det kan rent faktiskt förklaras med att Herren inte lämnade David. Det är också sant. Men det är David som skriver och det är hans egen erfarenhet. Herren följer inte med på allt, likväl triumferar heltonerna vid g-klavarna – "Jag har haft Herren framför mina ögon". Alltid! Vilken ljuvlig ställning.

Vidare så skriver han; "Han är på min högra sida, jag skall inte vackla".

Vi vet av bibelorden att Jesus sitter på Guds högra sida. Den högra sidan som är den alldeles särskilda platsen för Jesus som har all makt i himmel och på jord. Men här säger David att Herren är på hans högra sida. Hur går det ihop? Då sitter ju David mellan Jesus och Gud... Är det ett myteri på gång? Nej. Och det är ingen felaktig bordsplacering. Positioneringen har sin betydelse.

Jesus skall i allt göra sin faders vilja – på den högra sidan. Hur är det i förhållande till David? Skall Herren göra Davids vilja utifrån Davids högra sida? Ja det skall Han! Och det gör Han. Han skall bortta världens synd. Också Davids synder. Det är Jesus enastående position inför Gud och

människor! Där uppfyller Herren den absoluta positionen på den högra sidan. Borttaga världens synd.

Just nu sitter Jesus på Gud faderns högra sida och manar gott för oss. När vi vänder oss till Honom, intar Han den betjänande platsen på din högra sida och gör din själ ren. 

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln