_DSC9211-2.Mobilen

Herren tillsätter och avsätter!

"Och han undervisade dem och sade: »Det är ju skrivet: 'Mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk.' Men I haven gjort det till en rövarkula. Då översteprästerna och de skriftlärde fingo höra härom, sökte de efter tillfälle att förgöra honom; ty de fruktade för honom, eftersom allt folket häpnade över hans undervisning. " (Markus 11)

I maj månad förra året skrev den förre ledaren för Pingst, Daniel Alm, följande uttalande i tidningen DAGEN. De citerade meningarna här nedan får stå som rubrik och värdemätare för Pingst (Pingstkyrkan) syn på evangelisk verksamhet som inte är knuten till Pingst. Hur ska det annars förstås?

Daniel Alm skrev följande:

"Behövs inga polariserande frifräsare som gör anspråk på inflytande i kristenheten men inte vill tillhöra en församling. Vi behöver inte fler swishpredikanter som utan att stå räkenskapsskyldiga någonstans använder det egna mobilnumret och utnyttjar mångas goda vana att ge utifrån sin kristna tro..." Daniel Alm.

Aposteln Johannes skriver så här i sitt evangelium: "Men åt alla som tog emot honom, gav han rätten att bli Guds barn. Ja, alla som tror på honom får samma rätt." ( Joh. 1:12.) Åt alla. Åt alla som tog emot och trodde.

Det gick fem månader efter denna episod så blev Daniel Alm av med sitt förordnande. Fem månader! Men på grund av andra omständigheter. Vi ska komma ihåg att det är Herren som har makten. Det är han som tillsätter men det är också han som avsätter. Det är sanningen om all makt varhelst den utövas. "Mig är given all makt i himmel och på jord.", sa Jesus. Tro inget annat!

Jag har bett till Herren att han, Herren själv, ska byta ut Filadelfiakyrkans ledning och dess inriktning i Stockholm. Det har jag gjort som troende och med mandatet att "be om vadhelst ni vill." Och Herren umgås förtroligt med vem han vill. Lokalen är inte till för de styrande. Den är inte till för sig själv. Den är till för Guds verk.

Denna kyrkolokal har kommit till av våra fäders outtröttliga trosarbete i förfluten tid. Med offrade medel. Men leds nu av liberalteologer under företagsledande principer. Så var det inte tänkt! Tron skulle vara ledstjärnan. Inte debet och kredit. Rörstrandskyrkan/Filadelfiakyrkan kom till som en frikyrka under stora uppoffringar. Men den är inte längre en fri-kyrka. Och en ofri kyrka är tvungen att gå i sin samtids ledband. Kyrkan har länge nog lockats uppbära statssubventioner och när de inte räcker till, drabbas verksamheten. Då tvingas man ta till företagsmässiga åtgärder - som får företräde - men som inte hör trons folk till. Villkoren för statsbidrag dikteras av det som är politiskt korrekt i varje tid. Här driver kyrkan bort från sitt ursprung på tidens hav. Statsbidragen har blivit dess förbannelse och har öppnat dörren för liberalteologer. Och leds av dem.

Den tidigare Pingsts ledare Daniel Alm häcklade evangeliska mottagare av swishoffer. Som om de var ohederliga. Vilka menade han, egentligen? Jag fick aldrig svar på det. Var det inte missionsbefallningen som var vår allas gemensamma inriktning att förverkliga? Varför motarbeta den? Den ska uppmuntras.

IDOL betyder i sin grundmening avgud. Avgud! Namnet på det program som i påskhelgen inbringar några ynka hundratusen till församlingskassan och driver de offrande församlingsmedlemmarna in i en mindre lokal. Så lätt man säljer ut sin identitet till "världens usla brunnar". De pengar man nu får in via profan verksamhet av kyrkolokalen. Det är fel inriktning. I n r i k t n i n g e n ! Ni håller inte Guds verk för heligt. Ni borde akta Guds verk bättre! 

Varför skriver jag om att jag bett till Herren om detta? Därför att jag har gjort det. Det ändrar inget i sak. Församlingen behöver hitta tillbaka till evangeliums tidiga förkunnelse och apostlarnas hållning.

Lokalen är Herrens och det bör den vara från början till slut. 


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln