_DSC9211-2.Mobilen

Godhet allenast och nåd

"Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen." Psaltaren 23

Förutsättningen för detta välsignade avslut på Davids psalm är att han hade Herren som sin herde. Bibeln beskriver det som att vi alla gick vilse såsom får. Men må vi alla på ett personligt plan äga en sådan relation att vi har Herren till vår herde. Så mycket i tiden vill stjäla glädjen ifrån oss och fylla vårt inre med sorg och besvikelser. Men står vi fast i att Herren är vår herde då skall inget fattas oss. 

David, gudsmannen, som emellanåt kunde skriva i förtvivlan eller så att vi själva också kunde stämma in i samma klagan;- Herre vart för du mig och vad menar du med din passivitet under den här situationen i mitt liv? Men här hade David i sin deklaration och med livet i behåll både fått vandra i dödsskuggans dal och blivit bjuden på mat i sina ovänners åsyn. För också du har väl ovänner i livet och kan pejla djupen i texten? Ovänner är inte detsamma som fiender. Ibland kan vi tro att också Herren svikit oss eller rent av gått ur tiden när vi står ensamma.

Men likt en kirurgs ingrepp som kan verka i en destruktiv riktning så utför han läkarens stora föresats att genomföra något nödvändigt i våra liv. Så berusar också narkosläkaren hela vårt medvetande intill medvetslöshet av utmattning då vi som bäst vill förstå händelserna i våra liv. Gud vet vad han gör och han måste ibland låta genomföra och låta oss gå igenom stråk där vi efteråt kan få instämma med David; Godhet allenast och nåd har följt mig i alla mina livsdagar!

Är det bara godhet som möter oss i livet - för så står det. Och nåd. Ja, godheten är avsikten med allt som sker från Guds sida. Bara godhet. Och nåd! Vad verkar nåden? Nåden den frikänner där vi hamnat i skuld och farit fel. Nåden har överseende med och så till den grad att den inte villkorar något i det som behöver benådas. Här vandrar nåden och Guds godhet ut och in, fram och tillbaka och omsluter oss för hans stora kärleks skull. Han betygar också att detta farschema skall råda livet ut.

"Godhet allenast och nåd skall följa mig "... Det säger mig att även om vi inte alla gånger är så goda i oss själva och är av godhet förtjänta eller trots att vi fäller hårda domar om andra så är dessa våra livsföljare från Gud och livet ut. Herren tillser det för vårt eget vidkommande. Och skulle vår utsikt var skymd eller vår insikt vara tillfälligt förmörkad utifrån dessa löften, så beskriver David samtidigt att godheten och nåden skall följa honom. Hur gör man när man följer? Man går bredvid eller kommer strax bakom och efter. Men man går med!

Så skall Guds godhet och hans nåd snart hinna ifatt dig utifrån ditt synfält och gå jämna steg med dig, min vän, tills du omsluts och får se att det verkligen också är så.  Då kan du med David instämma; "Godhet allenast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar."

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln