_DSC9211-2.Mobilen

Så förleder Halldorf, Pingst

Jag har tagit del av en artikel i tidningen DAGEN som jag vill ägna några rader. 

För det första vill jag säga; tidningen borde ifrågasatt publicerandet. Skall en tidning bojkotta en insänd debattartikel? Naturligtvis inte. Men om barnen får se illustrationer på hur man tillreder narkotika under biologitimman bör någon reagera. Det är inte lämpligt. Förstå min jämförelse. Varje publikation har sitt särområde. En fisketidning publicerar ju inte artiklar om bilar och i ett forum med kristen profil borde sanningen stå högt på dagordningen. Redaktionen borde ha ifrågasatt den. Det är ändå en tidning med kristen profil. Att vara kristen handlar också om att följa Guds ord. Det ifrågasätter nämligen Peter Halldorf, författare inom Pingst, om att vi skall göra framöver. Man häpnar.

Ja, det är Halldorf som skriver under artikeln: Fundamentalismen finns på fler håll än i Knutby. Med undertiteln: Är det inte försvar för en fundamentalistisk läsning av Bibeln, som är roten till tragedin i Knutby?  Han sveper in sitt påstående i frågeform och pekar på behovet av en uppgörelse inom Pingst. Men Knutby i hans exempel är bara ett svepskäl för andra avsikter. 

Mina vänner!

Problemet med Knutby var inte en fundamentalistisk läsning och tillämpning av Bibeln. Tvärtom! Och Peter Halldorf vet det mycket väl. Problemet i Knutby var i så fall bristen i att följa Guds ord. Men Peter Halldorf har en annan agenda och han använder Knutby som slagträ för det katolska perspektiv han själv är driven av. Där är fundamentalismen djupt förankrad. Inte sant? Där är varje t.ex. samlevnadsform noga reglerad - så till den grad att de påvliga har ständiga retoriska problem att nå fram i popularitet i varje sin samtid. Inte minst i vår.

Det är egentligen inte fundamentalismen som är centrumet för Halldorf i hans artikel och samtidigt så är det så. Halldorf som i sin metodik och i sitt långsiktiga arbete har till uppgift att mala ner alla trösklar mellan fri kristendom och den katolska kyrkan och särskilt i denna artikel i att påkalla behovet av en instans som står över alla andra att just kunna tolka det fundamentala, dvs. skriften, för det är kontentan av hans upprop! Här föll också Ulf Ekman i sin position i behovet av att hitta ett sammanhang större än han själv. I stället bidrog han till att förstärka en annans påvedöme genom sin konvertering. Men alla vägar har inte samma mål.

Halldorf skulle kunna exemplifiera frågan om "Kristi brud " i Knutby och turerna kring det och hur fel det kan slå, när friläsare ögnar igenom skriften för sina egna syften. Men det gör han inte. Varje skärpt levande på Gud troende skulle aldrig gå på en sådan retorik, dvs. att "Kristi brud " skulle vara en enda enskild person, är så långt ifrån ett fundamentalistiskt betraktelsesätt du kan komma. Och var står det i så fall i skriften att man skall döda sin nästas hustru under köttsliga begär? Det finns inget belägg för det i Bibeln. Det har inget med fundamentalism att göra. Därför är Halldorf inte bara försåtlig i sitt uppsåt. Han trampar på alla de som var verkliga Jesus-vänner i Knutby och som älskade att följa ordet. Jag tror nämligen att sådana fanns. Han trampar därför på många redan skadade. Herren näpse ett sådant förfaringssätt. Jag är ingen profet. Jag har en renrakad haka och mycket hår på huvudet. Men Herren näpse sådant!

Varje förening, varje båtklubb, varje arbetsgivare - ja, kort sagt alla mänskliga sammanslutningar har någon form av uppställda regler. En konstitution. Till och med varje bostadsrättsförening har sina stadgar. Det är för att bevara verksamheten och ytterst sett huset. Konstigare är det inte. Går man utanför det regelverket säger, kan problemen bli oanade och oöverskådliga. Det är faktiskt så förordnat att en jolleägare kan bli utesluten ur sin båtklubb. Stadgarna avgör.

Stadgar, som efterföljs, ger stadga åt verksamheten. Det är innebörden. Stadgar är ett fundament för verksamheten. De som eftersträvar att följa fundamentet blir i sin tur fundamentalister. Domare och jurister vet vad jag pratar om. De sysslar med detta dagligen. Fundament som också har med byggkonstruktioner att göra. Man lägger en grund för huset. Ingen som vårdar ett hus börjar bila bort grunden. Så är Bibeln - Guds ord - ett fundament för de kristna. Vad säger skriften om sig själv? 

"Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning." 2 Tim. 3:16

Det står att skriften, Bibeln, är utandad av Gud. Ja, det står hela skriften. Vi har alltså ingen anledning att ifrågasätta den.

Kyrkan har genom tiderna på en skala av lågt till dominant inflytande varit extrema i sin tillämpning av just de inre reglerna. Kyrkans regler. Man har då utgått från Bibelns undervisning och de i allt väsentligt vägledande bibliska händelserna och episoderna. När kyrkan varit statskontrollerad genom historien uppvisade den diabolisk makt med avrättningar till följd. De fria kristna dränkte man för att man inte följde kyrkans tolkningar och direktiv vid praktiskt tillämpning. Allt i kyrkans och Guds namn. Det är den urartade kyrkan i symbios med den världsliga makten. De kan aldrig bilda par på biblisk grund.

Vem ska äga tolkningsföreträdet av vad som står i skriften? - Skriften, så klart! 

Peter Halldorfs artikel väcker frågan hos mig; kan Pingst verkligen låta en som förfäktar att ifrågasätta skriftens auktoritet få stå som talesman för sin organisation, på så allvarliga grunder? Det är en disciplinfråga. Frågan är alltför fundamental. Men det har jag svårt att tro. Det skulle i så fall inte finna något sitt motstycke och inom något annat föreningsliv.

Och om så är, då är ditt Pingst och din församling på väg mot ett katolskt kyrkosystem. Där är skriften fundamental men med förbehållet att du inte får läsa och därefter tolka den.

https://www.dagen.se/debatt/peter-halldorf-fundamentalism-finns-pa-fler-hall-an-i-knutby-1.1731795


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln