_DSC9211-2.Mobilen

Böneduk för den sjuke

Böneduk Böneduk


I den utsträckning det finns några antikvariat kvar som hyser böcker med hyllor för teologi i våra städer, så kan man i många gamla biblar hitta små näsdukar. Och i många äldre människors biblar. Ett märkligt sammanträffande kan tyckas. 

Ja, man kan ju undra om det bara var forntida allergier eller lättrörda mötesbesökare under stark förkunnelse som tog med en näsduk i bibeln till kyrkan, ifall man skulle bli rörd och fälla en tår. Så kan det ju i och för sig också vara. Men i det flesta fall så ligger det tider av lidanden, kamp, vakor och tårar bakom dessa dukar utan att en enda droppe nått duken som ligger i bibeln. Det handlar då om bönedukar.

Vad är en böneduk, för någonting?

Låt mig först få säga vad det inte är. Det är inget frälsningsmedel. Böneduken är inget sista lösning man tar till när allt annat inte har fungerat på trons område. Böneduken står i omedelbart förhållande till Jesus ingripande. Inget annat. För en böneduk är underställd honom för att hans goda vilja skall ske. Det är alltså inte ett sakrament. Så är det sagt för tid och evighet.

Det finns i skriften flera omständigheter där dukar och kläder spelat en roll för helande. "Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut." Apg . 19:11  

En kvinna som led av blodgång rörde vid ett tillfälle vid Jesus mantel - utan att han först visste om det. Mycket märkligt. Hon rörde inte primärt vid hans kläder men vid honom. Jesus kände direkt att kraft utgick från honom. Där har du trons verkningar som går Guds ärenden! Kvinnan blev ögonblickligen botad. Det handlade alltså inte om en process utan om ett ögonblicksverk. När du tar böneduken i din hand, i tro, då kopplar du med Jesus. Hans fullmakt ska hela dig. Och även; "Vad två eller tre kommer överens om att be om, det skall beskäras dem av min fader som är i himlen," sa Jesus. Det är ett stort och dyrbart löfte. Böneduken blir till en hälsans fullmakt. Far ut! Var helad.

Böneduken är en duk - vilken som helst. En stor eller mindre duk som avsändaren i ett särskilt ärende ber över. Nyckelfrågan här handlar om att beröra duken - både av avsändaren och av mottagaren. Den som skickar duken genomför egentligen i praktiken den handpåläggning som skriften utlovar skall resultera i att någon sjuk blir helad när den genomförs. Ibland kan avstånd förhindra att man kan gå till den sjuke - för den sjuke är uppmanad att kalla till sig församlingens äldste, om det finns någon inom räckhåll, och trons bön skall hjälpa den sjuke. Trons bön skall då hjälpa den sjuke!

Jag kommer att skicka en böneduk till dig som begär en. Jag kommer inte att ta någon avgift för porto eller duken. Vanligt förekommande är kanske att den som begär en böneduk, först skickar en näsduk som sedan returneras till den sjuke. Men är man sjuk så har man inte kraft till det. Därför löser jag det hellre så att jag skickar duken som jag bett över, kostnadsfritt. Helandet överlåter vi åt Herren! Detta är en troshandling.

Mejla mig om dina behov. Det gör det lättare att känna delaktighet. Det heter att "en rättfärdig mans bön uträttar mycket när den bedjes med kraft." Du behöver inte skicka tillbaka böneduken till mig sedan. Den blir för dig ett vittnesbörd om vad Gud gjort för dig i förfluten tid.

Jag kommer att be till Herren för dig av all min kraft. Sedan skickar jag den till dig. Glöm inte att skicka med namn och adress. Annars når vi inte fram.

Hur ska vi kunna lära känna Herren och se vad han förmår också i våra lidanden, om vi inte vänder oss till honom i praktisk tro?!

Gå i tro! Grip tag i manteln - i tro.

Var helad i Jesu namn!

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Etikettmoln