_DSC9211-2.Mobilen

Förtryckt - betryckt

"Du frälsar ett betryckt folk, men dina ögon är emot de stolta, du ödmjukar dem."
                                                                                                                          2 Sam 22.

Det är stor skillnad på att vara förtryckt och betryckt. Förtrycket kommer alltid utifrån. Betrycket inifrån. Förtrycket har sina tydliga orsaker och sina spårbara avsändare. Det kan orättvist göra sig gällande och skapa maktlöshet inför den utsatte. Då känner vi oss beklämda och förtryckta. 

Men betrycket har inte alltid en tydlig avsändare eller ett klart orsakssammanhang. Betrycket kommer oftast inifrån människan. Det uppstår mer subtilt och ospårbart. Det drabbades även bibelns människor utav. Det är trösterikt! Vi är alltså varken unika eller ovanliga här. Det vi drabbas av är därmed naturligt förekommande. 

Det inre betrycket kan vara nog så svårt. Det har inga föraviserade besökelsetider. Betrycket frågar aldrig om lov utan våldgästar oss alltid plötsligt. Det kan smyga sig på subtilt men kan också öka med stormens kraft. "Min själ är betryckt." Ett vanligt rop från psaltaren i bibeln. Ja, betryck, det känner Jesus till. " I världen lider ni betryck", sa Jesus. "Men se, jag har övervunnit världen."

Dagens ord säger att Herren frälsar ett betryckt folk. Det står inte att de var förtryckta. Men ändå - min tes till trots - så är nästa sats i versen om stolta förtryckare påvisade: Herren skall ödmjuka dem! 

Vi upplever oss ibland väldigt svaga. På gränsen till det övermäktiga. Ibland känner vi oss också starka i Gud. I det ena fallet är vi starka i Gud och i det andra ynkliga i oss själva. Herren som ser alltsammans har barmhärtighet med vår svaghet. Men han är också klar över att den styrka som vi besitter, den äger vi uteslutande i han. All ära till honom!

När vi har kommit så långt i självinsikt att vår styrka härrör från honom - ja, då har vi nått fram till en mycket dyrbar insikt på vägen.

Han som styrker oss i vår svaghet.


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln