_DSC9211-2.Mobilen

Omröstning i Storbritannien

" Hör, det brusar av många folk, det brusar, såsom havet brusar. Det dånar av folkslag, det dånar, såsom väldiga vatten dåna. Ja, det dånar av folkslag, såsom stora vatten dåna. Men han näpser dem, och de fly bort i fjärran, de jagas bort såsom agnar för vinden, upp på bergen, och såsom virvlande löv för stormen.
När aftonen är inne, se, då kommer förskräckelsen, och förrän morgonen gryr, äro de sin kos. Detta bliver vår skövlares del, våra plundrares lott 
". Jes. 17.


Just nu genomför Storbritannien sin folkomröstning om ett för eller emot ett utträde ur EU. Det är bara den framförvarande natten som nu skiljer oss ifrån det framräknade valresultatet. Det handlar om ett utträde. Man kan inte gå in i något man redan är med i. Röstningen handlar alltså om ett utträde.

Texten från Jesaja jag refererar till är inte en beskrivning av en väderleksprognos - om än också det passande på Storbritannien denna dag. Guds ordet beskriver oron och turbulensen bland folk. Den här folkomröstningen har sin utlösande faktor i krigets Syrien, enligt det inledande kapitlet. Det låter oss Jesaja förstå.

Den ryska militären har i det syriska inbördeskriget, hejdlöst bombat in det syriska folket över Europas gränser och fått folkvandringarna att ta helt nya dimensioner i en politisk konfrontation med väst, under en Europeisk kollapps. Britterna går därför till valurnorna. Här är det många invecklade förvecklingar som ligger till grund för den tragiska utvecklingen. I skrivande stund drunknar hundratals flyktingar ute på Medelhavet som en direkt konsekvens. De politiska resurserna är små och uppslutningen är kaotisk. Ingen vill härbärgera dom. 

I Daniels bok står det om en bildstod. Fötterna var av järn och lera. Ihopblandat. En fullt begriplig bild och ett fullständigt uselt fundament för en bildstod. Ingen vettig byggmästare ställer en koloss på ett sådant fundament. Guds ord är träffsäkert i sina beskrivningar. Många befarar att EU håller på att upplösas inifrån. Men EU omformateras bara med större makt. Federation är nyckelordet. Gränserna är just nu av underordnad betydelse. Det kommer att ske en maktförskjutning. Den är svåröverblickbar i alla sina faser och delar. 

Det står skrivet om ett andra vilddjur i Uppenbarelseboken. Om det finns ett andra vilddjur så måste det finnas ett första vilddjur. Makten skulle förläggas till ett andra vilddjur "som utövade det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn". Det ena uppstod i havet - folkhavet. Men det här odjuret skulle stiga upp ur jorden. Jorden... Det är just det som det handlar om. Folken som söker sig en tillvaro. Makten över tillvaron! Det är mer än allegori. Bildspråket visar också på att det handlar om en religiös makt. Vad förebådar det? Turbulens. En stor kris, naturligtvis. Vilddjuret ur jorden stiger upp. Här har "det andra vilddjuret " en makalös teknologi till sitt förfogande. Det ligger i fas med tiden och framträdandet och för att det skall få förmågan till herravälde! "Det förmår både stora och små", står det skrivet.

Våra smartphones är fram till idag den värsta uppgiftsröjare. Den vet mer om dig än du anar. Den kontrollerar allt om dig via appar, internet och "moln". Allt! Den bevisar hur du tänker och hur du söker välja bort det du inte vill säga. Medan du selekterar efter bästa förstånd, skärskådar tekniken dig och dina avsikter på själsnivå. Det syns slutligen i "Molnet". Vilket passande namn. Ointagligt.

Texten här i Jesaja har många "såsom". Omvälvningarna måste beskrivas i allegorier med andra illustrationer. Det är många "såsom" i texten. Men det skall förstås då det sker. 

I Uppenbarelseboken 13 talar Johannes och han börjar varje sats med ett "och ". Ja, står inte det lilla bindeordet för ytterligare scenarion kopplade till de tidigare beskrivna händelserna? Det vill säga en diabolisk utveckling. Och. Och! Och!! 

Det andra vilddjuret är synonymt med ett antikristligt system som bibeln upplyser om. Det har predikats om det i århundraden. Nu tar ingen notis.

Det är ett obegripligt tidstecken!


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln