_DSC9211-2.Mobilen

Guds Arbetsförmedling

"Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud."  1 Kor. 1:26-29


Ibland kan jag sakna en Arbetsförmedling i Guds rike. Även för andra. Det är förstås en omöjlighet att en sådan skulle kunna fungera i överförd mening som i det profana. Men lek med tanken. Då skulle man kunna tjäna Gud för en dag eller två. Eller varför inte hitta sitt livskall. 

Min far som på sin tid arbetade i Göteborgs hamn under tidigt 1970-tal tog ibland jobb som daglönare. Han kunde infinna sig tidigt på morgonen och få ett arbete över dagen. Utan att förbinda sig. Det var ett mycket välbetalt och extremt fritt arbete. Bilen var alltid full av exotiska frukter och annat som besättningen på de stora fartygen generöst delade ut till arbetarna i hamnen. På så vis kunde han försörja sin familj på en frilansande predikogärning - utan fast lön. Ja, utan lön överhuvudtaget. Få, ja, få skulle klara ett sådant liv idag. Få skulle prioritera ett sådant liv. Vi lever också i en helt annan tid. Men det var ändå de gyllene åren i hans liv, vill jag påstå.

Låt mig få återgå till tanken om en Arbetsförmedling för arbetsföra och arbetslösa i Guds rike. Tänk så genialiskt! Keruben bakom skrivbordet skulle kunna ta den andliga konditionen, kontrollera de andliga gåvorna och om man fortfarande var brinnande i ande - peka ut ort och ställe för ett fruktbärande liv i Guds tjänst och tillsammans med andra. Det är inga obetydliga saker jag räknar upp här - om än överförd i fantasins värld.

Låt mig lämna Göteborgs hamn och fablernas värld och gå till skriften. Se hur Paulus börjar texten. -" Bröder, se på er kallelse "... Paulus inbjuder till introspektion. Att se på sig själv. Det är bibeln väldigt motvillig till i övrigt - förutom när det gäller att observera synden i sitt liv som har en gruvlig förmåga att slå rot. Där skall vi alltid vara uppmärksamma! Ha akt på dig själv. Sela.

Gud utvalde det som inget var, säger Paulus. Inte många visa - på världens sätt. Inte många mäktiga. Inte många förnäma. Egenskaper vi gärna vill erövra. Makt. Status. Briljant kunskap. Inte sant? Vad ville Gud göra? Han ville förödmjuka och tillintetgöra de som trodde sig vara något. Det är Guds perspektiv.

När vi läser om de bibliska personerna från skilda tider i Guds ord, kan vi se att Gud ofta kallat människor till omöjliga uppgifter. Om vi återgår till resonemanget om en Arbetsförmedling i Guds rike då skulle det mänskliga lämplighetsintygen aldrig stämma överens med uppdraget. Aldrig! Titta på Mose. Han skulle tala till Farao med sin stammande tunghäfta under imperativa former. Högst olämplig. Ta Josua - i ständig skugga av den väldige Mose. En blek profil. Ta fram den lille David som skickades hem av sina bröder... Abraham skulle bli en stamfader till många med en infertil hustru på 90 år, etc. Guds lämplighetsintyg går aldrig jämna steg med människors föreställningar och förmågor. Gud ger uppgifter som är helt omöjliga för den det gäller, därför att han är mån om sin egen ära. Han vill ha äran för sitt verk! Och det han föresatt sig det genomför han. Sela.

Jag återgår till Guds rikes Arbetsförmedling. Hur skulle den se ut? Hur skulle den fungera? Jag tycker det finns så mycket ogjort arbete i Guds rike.

Och så otroligt många människor som inte arbetat en enda dag, i Guds stora hamn.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Kommentarer

Bloggarkiv

Kommentarer

Etikettmoln