_DSC9211-2.Mobilen

Föredraget med Morton Narrowe

Jag har lovat referera till det föredrag om Jeremia som den förre överrabbinen Morton Narrowe höll den 3 februari i Storkyrkan i Stockholm. Det visar sig vara svårare än befarat. Populärhistoriska föredrag rör sig ofta svepande över många sammanhang och skulle ta ett ohyggligt stort utrymme i anspråk för att en text skall kunna ge någonting. Så skedde också här. Att tala är inte att skriva. Men något kan jag säga. Jag menar skriva.

Jeremia kom från det norra riket. Israel hade delats efter det att kung Salomo gått ur tiden. Man talade om det norra riket och om Juda - sydriket. Jeremia var således en norrlänning och kom från orten Anatot en knapp mil nordost om Jerusalem. Han är av prästbörd men av fel prästlinje. Han tillhörde helt enkelt fel familj.

Jeremia har egentligen en slutändelse i sitt namn eller ett suffix som den hebreiska bibeln bevarat men som Bibeln inte tar med. Hans namn betyder - "lyfter upp" eller "ger dig ära". Jeremia talar den norra dialekten till skillnad från Jesaja som är från södra riket. Sydriket styrdes av ättlingar från kung David. Där rådde successionsordning. Men i norr där var det krig och karismatik som rådde. Den som lyckades ta makten blev regent.

Profeterna var bildade och medvetna människor, enl. Narrowe. De citerar ofta varandra. T.ex. citerar Jeremia ofta Hosea. Men det finns en mycket tydlig skillnad emellan Jesaja och Jeremia - förutom att Jesaja är en sydlänning i sammanhanget. Jeremia lägger inte betoningen vid Sion och Jerusalem som Jesaja gör. Jeremia har uttåget ur Egypten som ett viktigt underlag för sin förkunnelse. Gud, Israel och uttåget ur Egypten. Jeremia bryr sig inte på samma sätt om Sion - som för övrigt ligger i sydriket med Jerusalem som huvudsäte.

Jeremia var, som Narrowe lärt känna Jeremia, ingen lätt människa. Han var patetisk och oberäknelig. En norrlänning. - Jag hade inte tyckt om honom, sa Narrowe. Han predikade förstörelse och han är destruktiv. Men när allt är förstört enligt de utsagor Jeremia själv tidigare förkunnat, då blir han den mest trösterike profet man kan tänka sig. - De vackraste meningar i bibeln har Jeremia skrivit, menar Narrowe.

Samhället under Jeremia tid bestod av tre stånd. Prästerna, visdomslärare och profeterna. Och kungen givetvis. Prästerna var konservativa i sin utövning. Vishetslärarna var konservativa relationsexperter och profeterna var oberäknerliga. De var den kraft som vände upp och ner på samhället och som inte godtog ett status quo. Profeterna uppvisar en utomordentlig kunskap om hur deras samhälle fungerar, menade Narrowe. 

Jeremia var sexton, sjutton år då Gud kallade honom. Jeremia insisterade på att inte ta uppdraget - likt Mose gjorde, men var ändå inte lika negativ som profeten Jona. Jeremia blev utvald och fick ett uppdrag som han inte ville ha. Den tjänsten förstörde hela hans liv, underströk Narrowe och tillskriver årtalet för hans kallelse till år 627 f. Kr.

Mellan år 627 till 603 f. Kr. så är Jeremia verksam och har endast ett enda budskap: - Terror runt omkring ! Jeremia blev utdriven från sin stad, övergiven och ensam på grund av det. I tjugofyra år predikar Jeremia innan det som han talat om förverkligades. Tjugofyra år av ouppfylld förkunnelse. Inte många hade genomlevt det. Jeremia talar om ett "undangömt" fientligt folk som skulle invadera Israel. (Lättare då att peka ut mer bestämt. Men vet man inte så vet man inte. Också det en renhårighet vid frambärandet av det som förkunnas. min anteckning. ) År 603 f.Kr invaderades Israel av detta främmande och undangömda fientligt sinnade folket. När de sedan hade utfört vad Gud ville, straffade han dem minst lika hårt.

Jeremia är den profet som bjuder mest på sig. Han beskriver utifrån sitt liv. Händelseförloppet i kap 26 beskriver bakgrunden av det som uttalas i kapitel 7, i Jeremia bok. Och fortsätter efter kapitel 36 i det som sker i kapitel 26. Profeterna var oftast ensamma. En eller två. De hörde annars till en grupp som sjöng och dansade sig in i hänryckning. När Amos, t.ex. talar om att han inte var en profet så är det utifrån den vetskapen. Han hörde inte till ett skrå. Profeterna hade också egna budskap. En profet hade rätt att predika, enl. Narrowe

När templet förstörts i Jerusalem och det Jeremia profeterat gått i uppfyllelse och när folket är ledsna, då skriver Jeremia de vackraste av texter. Kapitel 31, 32 och 33 i Jeremiabok. De är de underbaraste i hela bibeln, enl Narrowe. " En tid skall komma!"  Narrowe avslutar med att Jeremia tittar framåt mot ett nytt förbund.  Testamente. Ett nytt testamente. Han hänvisar till Jeremia kap. 31. 

Jeremia fick också det som han skrev ner förstört av kungen. Men Baruk hjälpte Jeremia under diktamen att återskapa texterna. Det är förmodligen den Jeremiabok som vi har tillgång till idag.

Avslutningsvis kan sägas att Narrowe nämner om Jesus, att han säger att han inte hade kommit för att upphäva lagen och profeterna utan han hade kommit för att uppfylla "lagen och profeterna". Då kan man notera att de visdomslärare som stod för sin del av det Israeliska samhället inte inkluderades av Jesus. En iakttagelse av Narrowe. Bibelkommisionerna har också lagt de profetiska böckerna alldeles före evangelierna där Jesus omtalas. Logiskt och följdriktigt. Men så inte i den hebreiska bibeln. Och det har sin förklaring i judisk tro.

Narrowe talade fritt och varvade ordagrant från det hebreiska grundspråket och citerade från många gammaltestamentliga bibelsammanhang, som inte går att nämna här eftersom det är brottstycken och kräver sina bakgrunds förklaringar.

Detta referat borde inte ha utlovats eller nedtecknats av mig. Det ger inte rättvisa åt föredraget. Inte på långt när.

Men det kan ju inspirera någon att läsa vidare i ämnet.

 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv