_DSC9211-2.Mobilen

Andliga gåvor

Jag längtar efter att få träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er, så att ni blir styrkta. Rom 1:11

Paulus skriver till församlingen i Rom som han så gärna ville komma till och besöka. Han längtade efter dom. Det handlar om gemenskap, identifikation och identitet. Andligt släktskap och samhörighet. Så är det att möta kristna vänner som man inte sett på ett tag och som bevarats i sin tro. 

Paulus befinner sig på distans och vill dela med sig av någon andlig gåva. Frågorna hopar sig. Vilka befogenheter har du, Paulus? Hur kan du veta om sakernas tillstånd innan du ens kommit fram till vännerna i Rom? Förhållanden kan ibland ändras på kort tid hos människor. Vem skall få gåvan? Du borde väl åtminstone komma på plats först, känna in och lyssna med de ansedda på orten innan du delar ut gåvor till oförtjänta. Förfogar du, Paulus, över de andliga nådegåvorna efter eget huvud? Menar du inte att du önskar komma till oss i Rom för att kanske bekräfta någons nådegåva, om det eventuellt skulle visa sig att någon andlig yttring förefanns? Nej, det står inte så. Paulus är konkret. Kommer jag så skall jag "meddela er någon andlig nådegåva", som det står i en annan översättning. Han ägde något han kunde dela med sig av. "Någon gåva" talar om att det finns ett flertal och om den helige Andens urval.

Det är ett upplyftande budskap. Det rymmer så mycket. Det uttrycker först och främst en stor personlig kärlek till mottagarna. Paulus verkar också vila i den förvissningen om att det fanns andliga gåvor i beredskap till de troende. Kravlöst givna gåvor. Andliga gåvor. Syftet enligt Paulus var att de skulle bli styrkta genom dem. 

Paulus hade inte med sig i bagaget en ikon köpt på marknaden i Lystra eller Efesos. Han skriver inte om att han ville överlämna något materiellt med religiös status, som skulle hjälpa till i den andliga meditationen. Inte ens en förlaga till Lönnebos frälsarkrans, vad nu det är för någonting. Nej. Dyrbara gåvor är de som gives från himlen och ner på jorden. Kristus själv kom hit ner. Den helige Andes gåvor förmedlar genom samma Ande insikter och kunskaper till uppenbarelse. Det är vårt behov. Det är en helt annan division än trä, hö och sten under sakrala föresatser.

Tänk om vi i allt väsentligt kunde gå i Paulus fotspår. Han som uppmanar alla tiders kristna att vara ivriga att undfå andliga gåvor, han är själv så ivrig att dela ut dem. 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv