_DSC9211-2.Mobilen

Väl beprövad.

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Psalm 46.

En underbar psalm vilken talar om att Gud är vår tillflykt. Säger inte psalmen också dig det, att vi inte är ensamma i våra svårigheter? "Vår tillflykt", talar om att fler än du är trängd. Tillflykt uttrycker på något sätt att man inte har någon annanstans att ta vägen. Man flyr från något och till någon. Åtminstone rymmer versen att det är dit man skyndar sig. Till - flyr. Och destinationen är till för alla. Vart? Till Gud. Gud är vår tillflykt.

Psalmen påstår att Gud är vår starkhet. Vem behöver någon som är stark, om inte den som är det motsatta? Gud är också en hjälp i nöden, säger psalmen. Väl beprövad. Kategoriserar inte skriften när den myntar ordet "väl beprövad"? Jo. Många har hamnat i olika svårigheter men vänder sig inte återkommande till Herren, utan resignerar och går under. Därför får de aldrig uppleva att Herren är väl beprövad. Det är en förlust i sig. 

Profeten Elia jämrar sig vid ett tillfälle. Han blottar sin inre livs kamp och jämför sig med sina fäder. " Tag mitt liv Herre, ty jag är inte förmer än mina fäder". Vi förstår att Elia inte menar sin egen far, eftersom han refererar till flera fäder. Det måste ha varit fler personligheter han såg upp till, vilka hade varit hans föredömen. Elia hade placerat sig bland dem men här ses hans jämförelse svikta. Hade någon sagt åt Elia att han skulle bli förmer än sina fäder? Eller hyste han bara sådana önskningar? Man kan säga att Elia vid det här tillfället tar sin tillflykt till Gud. Han vänder sig till Herren i nöd och vi förstår att det var en väl beprövat situation.

Men det är en sak Elia tappat ur sikte. Han hade glömt att Gud var hans starkhet. Gud borde fått vara hans starkhet, även här. Elia som vid ett tillfälle sprang före kungens hästar, i Guds kraft. Eller då han vid ett och samma tillfälle dräpte fler fiender än en ensam människa kan göra på egen hand. Han som med kraft bad att ett högtryck skulle stanna kvar över landet i tre och ett halvt år, utan att falla till föga under torrtiden. Det är styrka det. Gud är vår starkhet, väl beprövad!

 Den som har sökt och fått Herrens hjälp många gånger, har fått erfara vad ordet "väl beprövad" innebär. Det ger en fördjupad Guds relation.

 Det är stigar man själv måste trampa upp. Väl beprövade. 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Conny » Gud väntar ibland med svaren.:  ”Mycket bra angående Gud hör bön. Yes så är det som du beskriver. Gud är stor och..”

  • Elena Frödin » Ett under och ett tecken!:  ”Amen! Vilken kraft det är i hans namn. Wow”

  • Thommy Jakobsson » Kvinnan på bussen...:  ”Siri! Det är sant. Har också läst om den berättelsen. Det sägs att Smith W. int..”

  • Siri » Kvinnan på bussen...:  ”Jag läste om Smith Wigglesworth en gång då han bara gick igenom en fabrik där må..”

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln