_DSC9211-2.Mobilen

De bad. Då handlade Gud!

Herrens gärningar mot sitt folk. "De bad, och han lät vaktlar komma och mättade dem med bröd från himlen". Psalm 105. 

Lägg märke till att versen börjar med: De bad! Som om inget sker per automatik. Som om Gud inväntar ett mänskligt initiativ, likt en utlösande faktor. "De bad och Han lät vaktlarna komma"... Hur mycket bad de? Vet ej. Men omätbart mycket! De bad tills den andliga temperaturen stigit tillräckligt och förutsättningarna uppfylldes. Där har vi brustit i efterföljelse. Därför ser våra liv ut som de gör. Andefattigt. Vi läser innantill och inte utantill. Vi rabblar färdigskrivna berättelser och inte spontan förkunnelse. Vi har blivit andefattiga. Andefattiga utan salighet. "För saliga är de fattiga i anden." Saligheten är ett resultat av bön. "De bad", står det. Nöden hjälpte till under högt tryck. Högtrycket som fördrev lågtrycket. En flygvänlig atmosfär. Bönens atmosfär. Förstå min bild.

Är inte vaktlarna lika änglarna i ett avseende? De himlaburna. De som kommer med bönesvaret på vingar. Änglar på hans befallning med budskap till mättnad. Patriarken Jakob hade en dröm där änglar vandrar upp och ner på en stege som var placerad mellan himlen och jorden. Texten säger i denna psalm att Gud "lät vaktlarna komma". Han lät! Gud lät också änglarna komma ner från en stege till Jakob där vid Betel. Vaktlarna, änglarna och sändebuden kommer med budskap till människorna. Som om de hela tiden hade varit flygklara och helt plötsligt lät Han dem flyga på sin befallning. 

Han lät! Som om de alltid hade stått beredda i en trängsel av villighet. Texten spränger bilden och vidgar betydelsen. Vi skall också vara sändebud. Men vi ber inte. Vi ber inte uthålligt och intensivt. Därför blir inte psaltarversen vår erfarenhet. Vi kommer inte iväg och Guds sändande uteblir. Vaktlarna. Mannat. Mättnaden uteblir. Profeten klagar över att alla söker de sitt eget. Inte en enda rättfärdig finns. Inte en enda! Han, Jesaja som i våra ögon verkar vara en gudsman... Vi förstår då att det är Gud som klagar genom honom. 

Men de bad och Han lät vaktlar komma och mättade dem med bröd från himlen!! Jesus, han är det bröd som kom ner från himlen. 

Hur skall vi få kontakt med Gud om vi inte beder? Vi har ingen hjälp av vår samtid. Vi har inget myndighets departement eller religiös instans som kan hjälpa oss med den saken. Det finns ingen blankett att ifylla. Du måste ta saken i egna händer och bedja själv. Bed ner himlen över oss! Vi förgås i en ond och oren värld! Bed också för mig, skrev Paulus. Ja, bed också för mig.

Gud har inte stängt inne sina resurser. Eller utestängt oss. Hans assistans står beredd att komma till oss då vi beder. "De bad och han lät!!" Orsak och verkan.

 Bed att himlen sätter oss i rörelse. Det har fått gehör förr.

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Jacob » Har du förslag på en text?:  ”Super blogg!! Tusen tack! Viktiga budskap! Nu till mina förslag på text. Våra v..”

  • Leif Backman » I evangeli tjänst:  ”Du finns med i våra böner och Guds välsignelse vilar över Dig. ”

  • Siri » I evangeli tjänst:  ”Be blessed!”

  • Siri » Ske din vilja!:  ”Ske din vilja! Ge oss det dagliga brödet! Förlåt oss! Inled oss inte..! Fräls os”

  • Märta » Det finns tre himlar:  ”Tack för undervisning om himlarna! Ordet lär oss vad vi ska tro, och vi går från..”

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln