_DSC9211-2.Mobilen

"Detta måste hända"...

"Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit." Matteus 24:6

Likt en Hesa Fredrik återkommer jag till Sveriges relation till Ryssland. Eller rättare sagt Rysslands förhållningssätt till sin omvärld.

Den svenske överbefälhavaren Micael Bydèn uppger i Svenska Dagbladet idag då han får frågan att värdera den ryska retoriken och om vad den kan betyda för Ukraina. "Det kan handla om en fullskalig invasion, med de risker det innebär att ta över ett av Europas största länder som någon form av ockupationsmakt. Men att ingenting skulle hända, det tror jag är uteslutet. Frågan är bara vad som sker. ", säger Micael Bydèn.

Det är det höga tonläget i kombination med stora trupprörelser vid gränsen till Ukraina och det faktum att Ryssland inte vill ha en utvidgning av Nato i deras närområde, som anges vara orsakerna. Detta är det oacceptabla för fria stater att underkasta sig. Finland är utpekat av Putin. Likaså Sverige. Det är den villkorade och omöjliga förevändningen att uppfylla för att bevara freden. Annars väntar "militärtekniska" åtgärder. Man får nypa sig i skinnet. Händer detta precis nu?

I Jesu stora avskedstal i Matteus evangelium, det som kommit att kallas hans eskatologiska tal, säger han att man kommer att "höra rykten om stridslarm och rykten om krig. Se till att ni inte blir skrämda." Men så kommer det; "Ty detta måste hända!" Vad är det som måste hända? Rykten eller krigen? Ett rykte är ingen händelse. Det är bara pratbubblor. Men krig är det! Och det måste komma, säger han. Inte sant?

I dagens text är Jesu ord riktade till sina lärjungar och de mindes säkert detta tal då romarna brände ned Jerusalem och plundrade deras tempel. Eller då den lilla kommuniteten uppe på Masada blev så intill döden ansatta. Då hjälper varken att fly till Qumrangrottor eller in i nog så stilistiskt nedtecknade hävdelser. Kriget blev ett faktum och seloterna kunde inte vädja sig ur det. 

Guds ord har en världsomfattande insikt om vad som ska ske här efter. "Kom så ska jag visa dig vad som skall ske här efter! " Johannes som hörde det först och såg det sedan. Därför är Jesu undervisning viktig också för oss. Bibeln talar om Jakobs nöd som är arbetsrubriken på det angrepp som skall ske på Israel i framtiden. Jakobs erfarenhet står som referens. Jakob, som blev lämnad ensam kvar där vid Jabboks vad. Då brottades en man med honom. När? Då han var ensam. Så kommer Israel också att stå helt ensamma. Men han slog honom inte på vaden. Men på höftsenan. Betydligt värre än beskrivningen på ett förmildrande ortnamn, sökbart i turistbroschyrer. Platsen som borde hänsyfta på slaget och inte på vadstället. Det är sannerligen inget ideal tillstånd - för se hur mannen haltar därifrån. Livslångt. Men Gud var med honom!

Där finns orter och namn angivna i det profetiska ordet. Om ett land uppges bli angripet då finns det också en angripare. Israel och Jakobs nöd är inget förandligat. Det är konkret och jordnära. Profetians omfattning är också större än själva förödelsen. Det är den det rister i nu. Omfattningen. Men.. "Se till att inte skrämmas. "Låt inget bringa er ur fattningen", står det i en annan översättning. 

Vad som än sker har Gud allt i sin hand. Vissa saker måste ske. Här är Jesu liv vårt största exempel. Han som hade makt att styra och kunna ställa brukade inte den makten då han själv blev trängd. "Han öppnade inte sin mun ", står det. Jesu bror tog intryck av det och skriver: "Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp."  En segervinnare är en övervinnare!

Ibland är det kanske svårt för oss att jämföra oss med Jesus. Det är självklart så. Då kan det vara lättare att hitta föredömen och exempel bland människor som gått före oss i livet. Hur framhärdade de? Hur uthärdade de? Här är Josef ett enastående exempel. Jag vill säga något ytterligare om honom.

Josef var i Guds plan förutbestämd att hamna i Egypten med stora befogenheter. Den saken var gömd i uppfyllelsen av hans dröm. Och inte minst i hur det skulle förverkligas. Där blev hans eget liv den ohyggliga transportsträcka där han fick betala ett högt personligt pris. Men Herren var med honom och när vi läser om honom vid drömmens uppfyllelse så är han fri från bitterhet och hat. Där har du bevarandet! Herren var med honom. Detta återkommande mantra - likt en änglakör som sjunger mellan raderna. Han grät istället när han mötte de sina. Här har vi stora möjligheter att spegla oss i en utomordentlig strapatsrik resa Josef fick företa. Ja, det är verkligen inte han som företar sig något. Omständigheterna för honom som drivved på stormigt hav utan styrsel till Guds mål med hans liv. Han nådde fram till Guds avsikter. Det är det mest övergripande för oss. Här vill skriften genskjuta oss alla och personligen; "För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut."  Är du kallad av Gud och älskar honom då har du en kapten i livet som kan föra dig - om än genom Jona valfisk, än genom Paulus skeppsbrott eller än genom fängelser av olika slag. Frihetsberövandet i livet har många ansikten och klädnader. Där satt Petrus och Silas och sjöng tills änglar kom och släppte ut dem. Rymlingar som knappast får ett mildare straff. Men straffpåföljd. Vet inte änglar sånt?

På individnivå råder Gud. På nationell nivå har Gud en plan och hans övergripande mål är att ordet ska gå i uppfyllelse. Det kan inget ändra på.

Varför uppmanar inte jag istället till nationell bön likt en kampanjledare, hur svulstigt och övermodigt det än skulle uppfattas? Bönen är den kristnes andningsorgan. Slutar du be dör du på sikt. Det är kommunikationens väg med Gud. Men kristenheten ligger som fiskar på land och deras gälar skippar efter luft. De är i våra dagar i fel element. De är i världen men också av världen. Därför är de i fel element och får ingen kontakt för att förverkliga Guds rike. "Ske din vilja i himlen så och på jorden ", står det i bönen. Hur ska Guds vilja kunna förverkligas när de kristna är av världen, då de istället bara skulle vara i världen men inte av den? De som skulle vara med och uppfylla förverkligandet av det som sker i himlen också på jord. Vem kommer till bönemöten idag, vid ett upprop? Vi som har allt ordnat av oss själva. Vi lider varken brist eller nöd. Inte än. Vad ska vi be om? Jag målar medvetet med dystra färger. För så ser det ut.

Låt er inte skrämmas! Det är ett ord till Paulus som ligger på en planka och driver på stormigt hav efter skeppsbrott. Låt dig inte skrämmas! Det är ett ord till Jona som kravlar omkring bland sjötång och illaluktande fiskrester i buken på en val. Låt dig inte skrämmas! Det är ett ord till Petrus och Silas - ty när som helst kan Gud gripa in och rädda. Och han gjorde det också.

Väckelse är långt mycket mera än vackra utspända tältdukar i svenska flaggans färger där människor strömmar till för att tillbe Gud i en ljuvlig atmosfär. Väckelse det har också något med "Hesa Fredrik" att göra. Signalen som ljuder på bestämd tid.

Predikanter är också kallade att ropa i tid. Men också i otid.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln