_DSC9211-2.Mobilen

Inför 2022

Så när som på några år är det 50 år sedan jag stod med min pappa och någon av hans vänner på en balkong i Angered i Göteborg och firade nyår. Året är 1973 och oljepriserna hade stigit med 400 procent. Jag minns den eskatologiska stämningen som låg i luften. Jag var nästan 10 år fyllda. Min pappa och hans vänner talade om tidens tecken med samma självklarhet som när Elia och Mose kom ned på berget Tabor och talade med Jesus om hans förestående död, där på balkongen. På så vis fick ungpojken med modersmjölken med sig hur det var vid båda tillfällena. Oljekrisen var ett tidstecken. Alla tidstecken förebådar inte ett omedelbart slut. Men det var en markör i tiden. Ett passage. Stort eller litet. Då var det stort! 

Min pappa hade innan nyåret tagit med mig för att hamstra bensin vid GULF macken utanför SKF fabriken med sin enorma tegelbyggnad. Köerna ringlade långa och bilen var fullastad med röda reservdunkar dyrare än innehållet. Man hamstrar inte när priset gått upp. Därför bör det ha varit på sen hösten. Pojken i mig kan än idag känna kusligheten av en tillvaro som det var svårt för de vuxna att hantera. Det fanns en oro i luften. Och barn sitter i samma båt som vuxna när de ror. Vi befann oss i en verklig skräckfilm. En mycket rik erfarenhet jag tagit med mig! Den har lärt mig att barnbidrag och socialbidrag inte är en mänsklig rättighet. Allt kan förändras. Fred och demokrati är historiskt sett en perforerad passus.

Oljekrisen var OPEC ländernas svar på tvåfrontskriget mellan Syrien och Israel å ena sidan och Egypten och Israel på andra sidan gränsen. En bit in på 1974 så avtog oljekrisen men det fick kännbara verkningar också för det svenska folket.

Det är ganska märkligt att uppleva en ny energikris igen men av andra orsaker. Vår nödvändiga energiförbrukning skenar. Vårt valda behov av el finns nu överallt. Till och med våra tandborstar kräver el. Så absurt. Kanske ett fånigt exempel men som vi bäddar får vi nu ligga. Nu fasas hela bilindustrin över till att gå på el och under en plötsligt uppvaknande över hur det står till med vår miljö. Här går inte utvecklingen och reaktionerna hos opinionen med jämna steg. I framtiden bygger vi istället upp nya miljöhot som medför ett bryskt uppvaknande som över hoten från kärnkraften. Nu stänger vi av dem. Tyskland med sin storindustri stänger till veckan av flera av sina kärnkraftverk. Men för sent. Det farliga materialet skall liksom syndens konsekvenser ta vägen någonstans. Och stormakternas vapen arsenal bär på det nukleära. Omöjliga att tämja.

Jag tror att vi står inför ett stort krig. Det är inte pojken i mig som värmer på energikrisens ångor tidigt 70-tal. Tecknen är alldeles för tydliga för någon sådan psykologisk tolkning. Den ryska armen som står vid gränsen till Ukraina har intagit sina positioner allt sedan Ryssland intog Krim. Och ingen har ingripit. Det Europeiska samväldet har ännu inte kommit fram till hur man ska agera. Det kommer man inte heller framgent. Det är ett för svagt rike. Profeten Daniels bok talar om ett tio statsförbund som var blandat med järn och lera. En mycket träffande bild. Järn är hårt. Lera kan till det yttre binda ihop järnet med sig självt men har absolut ingen hållfasthet. Också det en träffande bild på EU.

Den ryske presidenten Vladimir Putin har bestämt sig för att återupprätta Sovjetunionens gamla territorier. Och han anknyter till fördrag stormakterna emellan från efterkrigstidens slut. Man villkorar nu Ryssland och USA emellan hur framtiden ska se ut. Vi är bara en mindre skärmytsling ifrån en invasion.

Min pappa upplevde hur Uppenbarelsebokens beskrivningar gick ett steg närmare det bibeln talade om där på balkongen i Angered. Nu femtio år senare upplever vi hur Hesekiels ord om "fursten av Ros, Mesek och Tubal" reser sig upp från bibelbladet och gör anspråk.

Hur kan Sverige beröras av detta hot - mer än att vi som alla andra länder i början på 70-talen får en sämre ekonomi och lägre konjunktur? Ja, det ligger två gasledningar som är två ekonomiska aortor för den ryska ekonomin, strax utanför Gotland. Gotland som militärstrategiskt är en optimal nedslagsplats för hela Östersjö området. Militärstrateger talar om att den som äger Gotland bemästrar hela Östersjöområdet.

På 1950-talet hade en Herrens tjänare flera syner om ett förestående invasion av Sverige där Gotland med flera orter var direkt angripna. Man får förhålla sig hur man vill till de synerna eller uppgifterna. En avvärjd dom är ingen verkställd dom. Men om en villkorad dom överträds då blir straffpåföljden strängare. Det är lagens uppgift och anda. Då faller domen! Domens syfte är ett straff föreläggande och verk ställan.

En sak är säker! Birger Claesson som skrev sin bok " Dom över Sverige" hade ingen som helst aning om någon pipe-line med gas från Ryssland strax utanför Gotland på 50-talen som försåg hela Europa med energi. Den kan stängas av som politiskt maktmedel. Men den kan också bli en förevändning för annektering av land för skyddande av egendom.

Tycker du att jag problematiserar? För alarmistisk? Vi får se. En sak är säker! Vår kultur kommer inte att kunna fortsätta som den gör och har gjort en längre tid. Gud har satt en gräns. Det har han gjort förr i mänsklighetens historia. Men då var vi inte med. Därför har vi så svårt att tro på det och ta det till oss.

Var är ni, ni evangelister? Ni som ska visa vägen till Gud på gator och torg innan något sker. Var är ni som är kallade att innan någon katastrof sker har påmint folkminnet om en tillflyktsort, ett skyddsrum, i levande Gud ?! Du humanetiker som tappat din kallelse! Du ska väcka människor inför evigheten och inte primärt sett bygga och förbättra mänskliga miljöfaktorer i en tillvaro som är dömd att gå under. Det är tid att vakna! "Se dina lampor slocknar!!", ropar brudgummens vänner med profetisk realism i skriften.

Vi har gått in i ett nytt år som inte blir något annat år likt.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln